Odborníci: Roušky pro děti ve školách jsou nesmysl

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Pavel Ryšlink, ČTK

Pomoc ekonomicky ohroženým rodinám s dětmi, školní provizorium chránící rizikové skupiny, navržení scénářů přijímacích zkoušek a maturit bez ohledu na termín otevření škol. To jsou opatření, která doporučuje občanská platforma KoroNERV-20 pro řešení problémů způsobených pandemií Covid-19 v oblasti školství. 

Platforma rovněž vyzvala vládu, aby zveřejnila dostupná data o probíhající epidemii onemocnění Covid-19, na jejichž základě by měly být stanoveny další scénáře možného vývoje a rozhodnutí o karanténních opatřeních. Tato podmínka se týká i stanovení data pro otevření škol, přijímacích zkoušek, maturit či podoby vysvědčení. 

Vláda v současnosti pracuje s různými scénáři. Podle oficiálních informací se počítá s otevřením škol v druhé polovině května 2020. Vedle toho je ale podle některých vládních činitelů ve hře možnost, že by školy zůstaly zavřené do konce školního roku. Tuto variantu podporuje i petice, která vyzývá vládu, aby rozhodla o uzavření škol do konce školního roku. Petice vyzdvihuje možná rizika, která otevření škol může přinést virem přímo ohrožené skupině obyvatel z hlediska dopadu infekce na jejich zdraví. 

"Petice však nebere nijak v potaz situaci velkého množství rodin, které jsou postiženy nouzovým stavem. Rodiče a opatrovníci mladších dětí jsou v situaci, kdy se nemohou věnovat svému podnikání či zaměstnání, zcela či částečně. Pro mnoho z nich to znamená existenční ohrožení. Za současného stavu nemají reálnou možnost najít provizorní řešení. Nebere v potaz ani dosud jedinou studii zabývající se efektivitou uzavření škol při kontrole šíření viru. Ta dochází k závěru, že vliv uzavření škol na kontrolu šíření viru i smrtnost onemocnění je minimální," uvádí iniciativa. 

K rozhodnutí o otevření škol je třeba znát stav imunizace a zároveň celkovou úroveň imunity české populace a tedy rizika fatálních dopadů možného onemocnění. Expert na vzdělávání Bob Kartous říká, že pokud se během dalšího měsíce podaří dosáhnout potřebné míry imunizace, aniž by došlo k nezvladatelným situacím, je třeba uvažovat o otevření škol v zájmu žáků, rodičů i ekonomiky. "Třeba s výjimkou pro ty učitele, kteří by mohli být ohroženi intenzivní expozicí v každodenním kontaktu s potenciálními nositeli viru a s možností pro rodiče rozhodnout, že jejich dítě do školy v tomto školním roce nepůjde,” dodal.

Pokud vláda rozhodne o uzavření škol do konce školního roku, je třeba okamžitě navrhnout efektivní pomoc ohroženým rodinám - nejen urychleným vyplácením ošetřovného, přičemž řešením by mohl být nepodmíněný příjem. Dle platformy školy musejí i tak fungovat v provizoriu, starší učitelé a  či učitelé  a žáci s oslabenou imunitou mohou zůstat doma. 

Stát by měl zajistit rozumné podmínky vzdělávání. Platforma uvádí, že podle všech dostupných expertních posudků je nesmyslné, aby děti seděly ve třídách v rouškách, neboť jejich funkčnost ve smyslu zamezení přenosu viru je nulová. Způsobí naopak problémy při vzdělávání a diskomfort. Děti by měly roušky používat ve vnějším prostoru, uvádí platforma.  

Jak zlepšit imunitu u dětí? >>>

Podle Mariany Čapkové z KoroNERV- 20 přineslo uzavření škol řadu problémů, které se prohlubují a na jejichž postupné sanaci bude třeba následně citlivě a efektivně pracovat. "Domácí vyučování navíc může být v dlouhodobé perspektivě náročné nejen pro rodiny, kde kvůli péči o dítě rodiče nemohou docházet do práce či k němu nemají dostatečné technické vybavení, ale také tam, kde rodiče pracují osm hodin denně z domova, a k tomu pečují třeba ještě o mladší sourozence.," říká. 

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v pondělí serveru Seznam.cz sdělil, že se žáci v letošním školním roce už do tříd nejspíš nevrátí. Alespoň ne všechny. „Bude záviset na tom, jak tento problém vnímá školství a jaké je doporučení epidemiologů. A kromě toho vnímáme i to, že populace je dnes poměrně negativně naladěna k tomu, aby se školy ještě v současném školním roce otevřely. Takže se opravdu může stát, že školy do konce června otevřeny nebudou v závislosti na náladách, které tu teď panují,“ řekl Primula.