Poslanci chtějí ve státním rozpočtu přesunout přes 130 miliard korun | E15.cz

Poslanci chtějí ve státním rozpočtu přesunout přes 130 miliard korun

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Anna Vacková, E15

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Poslanci v středečním druhém čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok navrhli přesuny peněz v celkovém objemu kolem 134 miliard korun. Sešlo se devět desítek pozměňovacích návrhů. Loni při stejné příležitosti navrhli poslanci přesuny za téměř 100 miliard. Středeční rozprava trvala přes šest hodin.

Rozpočet počítá s výdaji 1505 miliard korun. Navržené přesuny představují zhruba devět procent celkových výdajů. Plánovaný schodek má proti letošnímu schválenému deficitu klesnout o deset miliard na 40 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že se k pozměňovacím návrhům vyjádří až ve třetím čtení. O všech pozměňovacích návrzích a rozpočtu jako celku budou poslanci hlasovat 19. prosince. Poslanci budou při závěrečném schvalování hlasovat i o návrzích, které už dříve podpořil rozpočtový výbor a které představují téměř miliardu korun.

Nejvyšší částku k převodu navrhuje ODS, která chce odebrat ministerstvům celkově přes 40 miliard korun a převést je na obsluhu státního dluhu. Mělo by to znamenat úsporu výdajů mírně převyšující plánovaný rozpočtový schodek. TOP 09 chce dát téměř 13 miliard armádě na armádní investice.

Další až miliardy korun chtějí poslanci přidávat na platy učitelům, na příspěvky na péči pro postižené lidi a na sociální služby nebo na opravy silnic. Pozměňovací návrhy podaly všechny kluby kromě ANO.

Poslanci chtějí přidávat peníze třeba na boj s kůrovcem, na podporu sportu a na budování mateřských i základních škol. Peníze chtějí brát například z vládní rozpočtové rezervy, z peněz ministerstva dopravy určených na slevy na jízdném, z peněz na agropotravinářský komplex nebo ze státního dluhu.

Debatu a rozepře vyvolal Jakub Janda (ODS) svým návrhem odebrat sedm milionů korun z dotací pro neziskové organizace v oblasti rovnosti mužů a žen. Chce je dát na příspěvky lidem se zdravotním postižením. "Tyto dotace jsou poskytovány neziskovým organizacím s velmi úzkými vazbami na krajní nebo extrémní levici, zastávají ideologii kulturního marxismu a velmi často spolupracují s organizacemi sledovanými Bezpečnostní informační službou, a výrazným způsobem tak přispívají ke ztrátě důvěry společnosti v práci neziskových organizací," prohlásil mimo jiné.

Jeho návrh však vyvolal kritiku. "Aby tady z úst jakéhokoli relevantního politika zaznívalo: extrémní levice, neomarxismus, a já nevím, co všechno, u lidí, kteří jsou běžnými normálními představiteli neziskového sektoru, mi přijde trošku zděšující," prohlásil sociální demokrat Petr Dolínek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že na řešení domácího násilí na ženách směřuje peněz ještě málo. Jaroslav Holík (SPD) si nakonec posteskl, že poslanci by měli schvalovat nejdůležitější zákon roku, ale místo toho vedou žabomyší války.

Někteří poslanci chtějí v rozpočtu zrušit nebo aspoň snížit dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu a chtějí ji přesunout jiným organizacím, například legionářské obci na opravu Larischovy vily v Pardubicích. Naopak SPD chce svazu bojovníků za svobodu dva miliony korun přidat. Jak ale už dříve řekla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM), zachování této dotace v plné výši je jednou z podmínek komunistů pro podporu rozpočtu při jeho závěrečném schvalování.

Komunisté navrhli k rozpočtu doprovodné usnesení, v němž by vyzvali vládu, aby o miliardu korun navýšila rozpočet ministerstva zemědělství. Tyto peníze mají přednostně sloužit k výkupu majetkových podílů ve vodovodních a kanalizačních společnostech do majetku obcí.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura kritizoval nízký zájem poslanců i členů vlády o projednávání rozpočtu. Poznamenal, že rozpočet bývá nazýván zákonem roku, ale podle přítomnosti v sále je to spíš nezájem roku. "Je to opravdu škoda a je to nedůstojné," řekl. Ve večerních hodinách navrhl přerušit druhé čtení rozpočtu do čtvrtka, jeho návrh ale neprošel. V okamžiku hlasování bylo přihlášeno 91 ze 200 poslanců.

Přehled poslaneckých návrhů na přesuny peněz ve státním rozpočtu

Věra Kovářová (STAN): Odebrání dotace 6,3 milionu korun Českému svazu bojovníků za svobodu a dát ji Československé obci legionářské na obnovu Larischovy vily v Pardubicích. Variantně navrhuje odebrat 3,15 milionu a přesunout je na stejný účel.

Přidání 300 milionů korun na budování mateřských a základních škol, peníze chce odebrat mj. z podpory stavebního spoření, penzijního připojištění nebo odvodů do rozpočtu EU.

Přidání 263 milionů korun na obnovu kulturních památek. Peníze chce odebrat mj. ze státní podpory stavebního spoření nebo odvodů do rozpočtu EU.

Přidání 310 milionů korun na obnovu místních komunikací na úkor různých ukazatelů ve všeobecné pokladní správě.

Zvýšení částky nestátním organizacím na podporu školního stravování žáků o deset milionů korun na úkor dvou ukazatelů všeobecné pokladní správy.

Přesun tří milionů korun na rehabilitaci památníku Jana Palacha před Národním muzeem ze všeobecné pokladní správy.

Přidání 300 milionů korun na investice hasičům z několika ukazatelů všeobecné pokladní správy.

Přesun 150 milionů korun na dotace na obnovu kulturních památek na úkor několika ukazatelů všeobecné pokladní správy.

Převod čtyř miliard korun z několika rozpočtových kapitol na dotace na opravy krajských silnic.

Převod 5,35 miliardy korun na platy učitelů v regionálním školství z několika rozpočtových kapitol. 

Zdeněk Ondráček (KSČM): Přesun 100 milionů korun z ochrany klimatu na balistickou ochranu policii (70 milionů korun) a výstavbu požárních stanic (30 milionů korun). 

Pavla Golasowská (KDU-ČSL): Přesun 64 milionů korun z dávek nemocenského pojištění na programy protidrogové politiky.

Přesun 64 milionů korun z aktivní politiky zaměstnanosti na programy protidrogové politiky.

Posílení částky na sociální služby o 800 milionů korun z podpor v nezaměstnanosti (400 milionů korun) a z aktivní politiky zaměstnanosti (400 milionů korun).

Odebrání 200 milionů korun z podpor v nezaměstnanosti na sociální práci v obcích.

Martin Baxa (ODS): Odebrání 300 milionů korun z obsluhy státního dluhu ve prospěch podpory živého umění. 

Zdeněk Podal (SPD): Zvýšení částky na podporu lesního hospodářství o 5,8 miliardy korun na vrub ochrany klimatu a ovzduší (jedna miliarda korun), ostatních činnosti v životním prostředí (jedna miliarda korun) a inspekční a kontrolní činnosti ministerstva zemědělství (3,8 miliardy korun). 

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Posílení částky na sociální služby o 800 milionů korun přesuny peněz v rozpočtu kapitoly ministerstva práce, případně i ze všeobecné pokladní správy a z obsluhy státního dluhu celkem v pěti variantách.

Navýšení částky na projekty podpory zdraví o 20 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy.

Přidání deseti milionů korun na investice do hospicové péče na úkor rozpočtové kapitoly prezidentské kanceláře, nebo vládní rozpočtové rezervy, nebo podpory stavebního spoření. 

Jiří Kobza (SPD): Odebrání 150 milionů korun ze zahraniční rozvojové spolupráce ve prospěch návratu syrských uprchlíků do vlasti (70 milionů korun), dávek zdravotně postiženým (28 milionů korun), příspěvků na péči (50 milionů korun) a dotace pro Český svaz bojovníků za svobodu (dva miliony korun).

Přesun 80 milionů korun z transformační spolupráce na rozvojovou pomoc Jordánsku (40 milionů korun) a Jemenu (40 milionů korun). 

Radovan Vích (SPD): Navýšení částky na rozvoj bojových sil o 1,185 miliardy korun z armádních zahraničních operací (400 milionů korun), z programu "útočné pušky" (100 milionů korun), z oprav budov Univerzity obrany (150 milionů korun), z činnosti Vojenské policie (100 milionů korun), z programu opravy budov v Těchoníně (35 milionů korun) a z oprav budov Vojenského zpravodajství (400 milionů korun). 

Dominik Feri (TOP 09): Odebrání pěti milionů korun prezidentské kanceláři na podporu ochrany přírody a krajiny.

Přidání jedné miliardy korun vysokým školám na vrub všeobecné pokladní správy.

Posílení rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů o dva miliony korun a dodání 208 900 korun na komunitární program Evropa pro občany na úkor rozpočtu prezidentské kanceláře.

Odebrání 5,051 miliardy korun ministerstvu dopravy z peněz na slevy jízdného, přidat jednu miliardu vysokým školám a zbylých 4,051 miliardy na regionální školství. 

František Kopřiva (Piráti): Posílení částky na humanitární pomoc o 6,9 milionu korun a na transformační spolupráci o čtyři miliony korun na úkor obsluhy státního dluhu.

Jakub Janda (ODS): Odebrat Kanceláři veřejného ochránce práv deset milionů korun a přidat je na podporu handicapovaných sportovců.

Odebrat úřadu vlády sedm milionů korun z peněz na podporu neziskových organizací zabývajících se rovností žen a můžu a přidat je na dávky osobám se zdravotním postižením. 

Stanislav Blaha (ODS): Zvýšení částky na podporu lesního hospodářství o 5,8 miliardy korun na vrub ochrany klimatu a ovzduší (jedna miliarda korun), ostatních činnosti v životním prostředí (jedna miliardy korun) a inspekční a kontrolní činnosti ministerstva zemědělství (3,8 miliardy korun).

Přidání 180 milionů korun na podporu profesionálních divadel a symfonických orchestrů z obsluhy státního dluhu.

Zvýšení částky na programy záchrany a obnovy kulturních památek o 300 milionů korun na úkor obsluhy státního dluhu. 

Jan Zahradník (ODS): Odebrání deseti milionů korun z dotací neziskovým organizacím působícím v ochraně životního prostředí ve prospěch podpor obnovy přirozených funkcí krajiny.

Odebrání deseti milionů korun z transferů mezinárodním organizacím působícím v ochraně životního prostředí ve prospěch kompenzací ztrát obcí na území národních parků.

Navýšení částky na program péče o krajinu o deset milionů korun na úkor příspěvků Českému hydrometeorologickému ústavu a organizaci Cenia (po pěti milionech korun). 

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): Odebrat ministerstvu dopravy 5,9 miliardy korun z peněz na slevy z jízdného a převést je na příspěvky na péči.

Odebrat ministerstvu dopravy 5,8 miliardy korun z peněz na slevy z jízdného a přidat je na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, konkrétně na rodičovské příspěvky.

Odebrání 450 000 korun z cestovného prezidentské kanceláře na programy protidrogové politiky. 

Jiří Mihola (KDU-ČSL): Přesun 824 milionů korun pro soukromé školy a 225,5 milionu korun pro církevní školy na zvýšení mezd učitelů z výdajů na regionální školství zřizované kraji.

Přesun 100 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy Akademii věd na zvýšení mezd a na stavební akce a přístroje. 

František Vácha (TOP 09): Přesunout tři miliardy korun ze státního dluhu na platy učitelů.

Posílení investic ministerstva obrany o 12,985 miliardy korun na vrub podpor agropotravinářského komplexu (6,985 miliardy korun), inspekční a kontrolní činnosti ministerstva zemědělství (tři miliardy korun) a podpory podnikání (tři miliardy korun); variantně posílení investic ministerstva obrany o 6,493 miliardy korun na vrub podpor agropotravinářského komplexu (3,493 miliardy korun), inspekční a kontrolní činnosti ministerstva zemědělství (1,5 miliardy korun) a podpory podnikání (1,5 miliardy korun). 

Helena Langšádlová (TOP 09): Přesun 300 milionů korun ze slev na jízdné na mediální výchovu ve školách.

Pavel Žáček (ODS): Odebrat dotaci 6,3 milionu korun Českému svazu bojovníků za svobodu a převést shodně po 1,26 milionu korun Spolku pro zachování odkazu českého odboje, Památníku Šoa Praha, Platformě Evropské paměti a svědomí, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Československé obci legionářské.

Převedení 30,2 milionu korun z příspěvků mezinárodním organizacím určených pro UNESCO na rozvoj bojových sil armády.

Posílení částky na rozvoj bojových sil armády o čtyři miliardy korun z kompenzace slev z jízdného (dvě miliardy korun) a z dotací na podporované zdroje energie a z dotací agropotravinářskému komplexu (po jedné miliardě korun). 

Ivan Bartoš (Piráti): Odebrání 300 milionů korun ze dvou ukazatelů všeobecné pokladní správy ve prospěch výstavby a oprav obecních základních a mateřských škol. 

Petr Gazdík (STAN): Zvýšení podpory činností v oblasti mládeže o 20 milionů korun na vrub obsluhy státního dluhu. 

Zbyněk Stanjura (ODS): Převod 15 milionů korun z obsluhy státního dluhu na digitalizaci fotografického archivu České tiskové kanceláře.

Převod 40,59 miliardy korun z 11 položek sedmi ministerstev do obsluhy státního dluhu. 

Lukáš Bartoň (Piráti): Odebrání zhruba 773,07 milionu korun z peněz na sportovní reprezentaci a jejich převod na platy odborných asistentů na vysokých školách.

Odebrání zhruba 547,56 milionu korun z peněz na sportovní reprezentaci a jejich převod na všeobecnou sportovní činnost, konkrétně na program Můj klub. 

Jan Hrnčíř (SPD): Přesunout dvě miliardy korun z peněz na inkluzi na speciální školství.

Převést pět milionů korun z úřadu vlády, navýšit o ně příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Lubomír Španěl (SPD): Navýšení podpory lesního hospodářství o 20 milionů korun - konkrétně na boj s kůrovcem, na úkor vládní rozpočtové rezervy. 

Mikuláš Ferjenčík (Piráti): Přesun 1,05 miliardy korun a nebo 500 milionů korun na platy učitelů soukromých a církevních škol z obsluhy státního dluhu.

Převod 1,91 milionu korun z kapitoly prezidentské kanceláře z výdajů na areál Pražského hradu a zámku Lány pro Úřad pro ochranu osobních údajů.

Převod celkem 10,927 miliardy korun mj. z kapitol ministerstev dopravy, zemědělství a obrany do vládní rozpočtové rezervy. 

Jana Krutáková (STAN): Převod 200 milionů korun na pozemkové úpravy z ochrany klimatu a ovzduší (120 milionů korun) a z ostatních činností v životním prostředí (80 milionů korun).

Převod 200 milionů korun na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků z několika rozpočtových kapitol. 

Jan Čižinský (KDU-ČSL): V kapitole ministerstva životního prostředí odebrat 20 milionů korun na kompenzace zemědělcům a dát je na program péče o krajinu. Na stejný účel chce přesunou také 20 milionů ze státního dluhu. 

Vlastimil Válek (TOP 09): Odebrání 20 milionů korun z obsluhy státního dluhu na podporu výzkumných organizací ministerstva zemědělství (deset milionů korun) a na výdaje regionálního školství (deset milionů korun) - konkrétně na vydání kuchařky dietních jídel.

Přidání 50 milionů korun na výzkum a vývoj ve zdravotnictví na vrub výdajů prezidentské kanceláře (25 milionů korun) a úřadu vlády (25 milionů korun).

Přidání 100 milionů korun na výzkum a vývoj ve zdravotnictví na vrub výdajů prezidentské kanceláře (50 milionů korun) a úřadu vlády (50 milionů korun). 

Jan Skopeček (ODS): Snížení rozpočtu úřadu vlády o 60 milionů korun (20 milionů korun z činnosti poradních orgánů, 40 milionů z dotací neziskovým organizacím), jejich převod do obsluhy státního dluhu.

Odebrání deseti milionů korun Kanceláři veřejného ochránce práv určených na platy a jejich převod do obsluhy státního dluhu.

Odebrání 500 milionů korun z peněz určených finanční správě a 500 milionů ministerstvu financí, jejich převod do obsluhy státního dluhu.

Odebrání dvou miliard korun z podpory podnikání a jejich převod do obsluhy státního dluhu.

Odebrání jedné miliardy korun z ochrany klimatu a ovzduší a jedné miliardy korun z inspekční a kontrolní činnosti ministerstva zemědělství, jejich přesun do obsluhy státního dluhu. 

Jan Skopeček, Martin Kupka (oba ODS): Převod 300 milionů na investice do základních škol z obsluhy státního dluhu. 

Lenka Kozlová (Piráti): Přesun 167 milionů korun ze všeobecné sportovní činnosti ve prospěch podpory činnosti v oblasti mládeže.

Přesun 22 milionů korun ze všeobecné sportovní činnosti ve prospěch investic v podpoře činnosti v oblasti mládeže.

Přesun 257,2 milionu korun z obsluhy státního dluhu na kulturní služby a podporu živého umění, z toho 71,8 milionu korun na veřejné informační služby knihoven.

Přesun 71,8 milionu korun z obsluhy státního dluhu na veřejné informační služby knihoven. 

Jan Bartošek (KDU-ČSL): Přesun asi 765,75 milionu korun na platy policistů a hasičů z kapitoly ministerstva dopravy (465,75 milionu korun) a z vládní rozpočtové rezervy (300 milionů korun).

Přesun asi 39,85 milionu korun na platy nových policistů z kapitoly ministerstva dopravy.

Přesun 460 milionů korun na investice hasičů z kapitoly ministerstva dopravy (160 milionů korun) a z vládní rozpočtové rezervy (300 milionů korun). 

Petr Dolínek (ČSSD): Převedení 250 milionů z obsluhy státního dluhu na opravu budovy Tělocvičné jednoty Sokol Praha - Královské Vinohrady. 

Jan Bauer (ODS): Posílení částky na sociální služby o 929,456 milionu korun z dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Olga Richterová (Piráti): Převod tří milionů korun na propagaci zřizování a využívání datových schránek z výdajů na sportovní reprezentaci.

Převedení 800 milionů korun z obsluhy státního dluhu na sociální služby. 

Radek Holomčík (Piráti): Snížení rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství, konkrétně podpory agropotravinářského komplexu, o jednu miliardu korun, tedy ve výši plánovaného převodu peněz ze státního podniku Lesy ČR. 

Kateřina Valachová (ČSSD): Odebrat půl miliardy z obsluhy státního dluhu a přidat je na regionální školství na příplatky učitelům.

Odebrat celkem 200 milionů korun z peněz na evropské fondy, z odvodů do rozpočtu EU a z plateb mezinárodním institucím a převést je na regionální školství na příplatky učitelům. 

Hana Aulická Jírovcová (KSČM): Přesun 200 milionů korun z aktivní politiky zaměstnanosti na dotace v sociálních službách. 

Jaroslav Holík (SPD): Převod 200 milionů korun z dotací Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na ochranu přírody a krajiny, konkrétně opatření pro boj se suchem.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video