Přípravy metra D už stály tři čtvrtě miliardy. Nejvíc inkasoval Metroprojekt

Nové metro D

Nové metro D Zdroj: Metroprojekt Praha

Nové metro D
Nové metro D
Nové metro D
Nové metro D
Nové metro D
31
Fotogalerie

Přes 740 milionů korun už stály přípravy nové trasy metra. Z toho téměř dvě třetiny fakturoval pražskému dopravnímu podniku Metroprojekt. Na výkupy pozemků šlo 20 milionů. Vyplývá to u prezentace o aktuální přípravě metra na jednání magistrátního výboru pro dopravu. Trasa metra D má vést z Pankráce do Písnice, předběžně se její náklady odhadují na 51,4 miliard korun.

Projektant stavby Metroprojekt už dopravnímu podniku vyfakturoval 483,2 milionů korun za náklady spojené s vydáním územního rozhodnutí, posudku EIA a přípravy stavebního povolení. Dalších 132,9 zaplatil DPP Inženýringu dopravních staveb. Vypracování studie stálo 51 milionů a právní a poradenské služby 54 milionů.

Trasa metra zasahuje do 718 pozemků, z nichž 301 je v soukromém vlastnictví. Je třeba jich vykoupit 142, prozatím na to bylo vynaloženo 20 milionů korun. Kvůli váznoucím výkupům, především kolem Thomayerovy nemocnice a v Písnici, magistrát letos v srpnu na 18 měsíců přerušil stavební řízení předcházející vydání stavebního povolení k první etapě Pankrác - Depo Písnice. Pokud se město s vlastníky pozemků nedohodne, plánuje příští rok začít s jejich vyvlastňováním.

Metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem města. Trasa vede kolem krčského nádraží a Thomayerovy nemocnice do Písnice. Ve druhé etapě se pak metro propojí s linkou A přes stanice Náměstí Bratří Synků a nově přestupní Náměstí Míru. Počítá se s provozem vlakových souprav bez řidiče. Zatím není jasné, jak bude nová desetikilometrová trasa metra financovaná. Evropské peníze by město mohlo využít pouze tehdy, pokud by stihlo stavbu dokončit do roku 2022.

Na trase by mělo být deset stanic, pět hloubených, čtyři ražené a jedna povrchová. Město vypíše veřejné výtvarné soutěže na jejich podobu, u stanic Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru, pro něž zatím nemá vydané územního rozhodnutí, budou soutěže architektonické.