Projektový management je garancí úspěchu stavebního projektu, říká Štefanovič | e15.cz

Projektový management je garancí úspěchu stavebního projektu, říká Štefanovič

ZDROJ: Delta Projektconsult s.r.o.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Na stavebním projektu se podílí mnoho různých účastníků od velkých firem po menší řemesla či specializované profese. Tým různorodých projektantů, profesistů, expertů pracuje na tom, aby splnil cíl investora. Úkolem projektového manažera je, že se v rámci společně stanoveného cíle s investorem postará o to, aby byly dodržené stanovené náklady, termíny a kvalita. Touto běžnou úlohou investora, která zahrnuje řízení a vedení projektu může pověřit nás. „Přebíráme za něj v podstatě zodpovědnost za úspěch projektu“, říká na úvod rozhovoru o projektovém managementu při řízení staveb Erik Štefanovič, jednatel projekčně-manažerské kanceláře DELTA, jež se specializuje na architekturu, projekci a stavební management průmyslových budov, obchodních center či staveb z oblasti školství, hotelnictví, wellness nebo zdravotnictví

Jaké jsou hlavní přínosy kvalitního projektového managementu při přípravě a řízení stavebních projektů?

Mnoho projektů se potýká s obecným problémem nedodržování nákladů, termínů a kvality. Investoři proto často realizují projekty s obavou, zda bude jejich projekt úspěšný. Projektový management na straně investora má za úkol předvídavě vést projekt a eliminovat případné hrozby a rizika. Investor je však stále jednatelem svého projektu. Jedna z jeho základních povinností je proto dohled a řízení celého procesu. Naštěstí může tuto funkci delegovat na odborníky. Hlavní přínos profesionálního řízení projektu je z mého pohledu dodržení cílů. Cílů v oblasti nákladů, termínů a kvality. Z našich zkušeností lze profesionálním řízením celého průběhu projektu, od počáteční fáze přípravy až po jeho uvedení do provozu zamezit nepředvídanému nárůstu nákladů, skluzům v termínech a nekvalitě.

Jak se může projevit a co konkrétně ovlivnit nekvalitní příprava a způsob řízení projektu?

Projektový management je centrální funkce celého stavebního projektu. Je dobré tuto funkci aktivovat již na samém počátku, hned ve fázi přípravy projektu. V takovém případě lze ve spojení s kvalitním projektantem docílit nejlepších výsledků. Bohužel často ještě přetrvává model, kdy se vedle chybějícího řízení projektu podcení také jeho příprava a celá fáze projektování. Toto potom vede zákonitě k prodražení, prodloužení termínů a ke snížení kvality celého díla.

„Profesionální projektový management je pro investora zárukou hladkého průběhu celého stavebního projektu a dokáže mu garantovat dodržení dohodnutých nákladů, termínů a především stanovené kvality“.

Proč je třeba nepodcenit práci projektanta hned v úvodu?

Mnozí investoři stále ještě považují za skutečný začátek stavby první fyzické kopnutí do země.  Neuvědomují si, že bez kvalitní přípravy se při samotné realizaci hasí jen problémy, kterým bylo možné předejít. Investoři často nepřikládají fázi vývoje projektu a celé přípravě včetně projekce dostatečný význam. Nevidí za kvalitní přípravou projektu rovnítko, že kvalitní a detailní práce projektanta rovná se výrazná úspora, která se pozitivně odrazí v následujících fázích projektu. Praxe jasně ukazuje na vzorec, který hovoří o tom, že s ohledem na celý životní cyklus budovy způsobuje provoz budovy přibližně 75 procent celkových nákladů. 22 procent připadá na výstavbu a pouze cirka 3 procenta na projektování budovy. Je nutné si tedy uvědomit, že kvalitní projektant, který projektuje budovu na míru investorovým potřebám předurčuje výši nejen nákladů na výstavbu, ale i na její provoz v řádu několika budoucích desítek let .

Jaký je rozdíl mezi situacemi, kdy investora během procesu vzniku budovy doprovází, anebo naopak nedoprovází projektový manažer?

Cílem projektového manažera je provést projekt všemi fázemi „napřímo“, s co nejmenší odchylkou, časovými i finančními výkyvy apod. Často investorům na jednání říkám, že role DELTY je v roli projektového manažera tedy zástupce investora převážně ochranná. Je třeba vzít v potaz, že pro investora, který staví jedenkrát či dvakrát za život představuje řízení a koordinace projektu například nové administrativní budovy či výrobní haly mnoho neznámých. Je nucen rozhodovat o něčem, co není předmětem jeho základních podnikatelských aktivit. Jeho zájmem je obvykle vyrábět, prodávat, obchodovat apod. Investor bez kvalitního projektového manažera je nucen rozhodovat o něčem, čemu detailně nemusí rozumět a může se proto pod tlakem vystavit riziku nesprávného rozhodnutí s následným dopadem na celý projekt. Za 40 let zkušeností na evropském trhu víme, že kvalitní projektový tým umí chránit investora například před špatným a unáhleným rozhodnutím. V těchto situacích se osvědčí partner, zkušený projektový manažer, spoluhráč investora, který výhradně chrání zájmy investora, zná projekt od počátku, zná přesně cíl, do kterého je nutné projekt dovést.  Z praxe vím, že investoři často zaměňují funkci projektového managementu s funkcí technického dozoru. Bohužel nelze po technickém dozoru žádat plánování, předvídání vývoje stavby, řízení procesů na stavbě atd. Jeho funkce spočívá pouze v detailní kontrole stavby, tak aby byla dodržena nastavená kvalita realizace. Stěžejní funkcí technického dozoru je dohled a podrobná analýza kvality provedených prací v souladu s projektem a harmonogramem výstavby.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video