Senát si posvítil na sklady munice. Schválil novelu zákona

Senát schválil novelu zákona o pyrotechnických výrobcích, která mimo jiné zavádí systém sledovatelnosti pyrotechnických výrobků a množstevní limity pro jejich skladování při prodeji. Předlohu, která zavádí ustanovení evropských směrnic, nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Výrobce bude muset pyrotechnické výrobky označovat registračním číslem a zároveň bude povinen vést evidenci těchto čísel. „Každý hospodářský subjekt musí být schopen poskytnout příslušným orgánům informaci, od koho výrobek koupil a komu jej dodal,“ uvádí důvodová zpráva k zákonu.

Norma rovněž stanoví limity pro skladování pyrotechnických výrobků při prodeji. Pro prodejní místnost je stanoven limit 80 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek. V případě tzv. příručních skladů se limity liší podle způsobu skladování od 200 do 750 kilogramů.

Nový rejstřík

Vzniknout má rejstřík pyrotechnických výrobků, informace v něm obsažené budou dostupné na internetu. Pro podnikatele se zjednoduší orientace v pravidlech pro nakládání s pyrotechnikou, protože nyní budou všechny povinnosti vedeny v jednom zákoně.

Lhůtu pro ohlašování profesionálních ohňostrojů ponechává předloha na dvou dnech. Pořadatelé ale budou potřebovat k odpálení ohňostrojů písemný souhlas vlastníka pozemku.