Soudci: Jsme drazí profesionálové, nemáme řešit banality

Poradci budou za svá doporučení odpovědní, ilustrační foto

Poradci budou za svá doporučení odpovědní, ilustrační foto Zdroj: wikimedia.org

Soudci jsou hluboce frustrováni ze způsobu, jakým s nimi komunikuje ministerstvo spravedlnosti. Za nejpalčivější dlouhodobě neřešené problémy v justici považuje Soudcovská unie neprůhledné vybírání nových soudců a soudních funkcionářů, a stejně tak i neustálé narůstání počtu případů, které musejí soudci řešit.

„Naše návrhy jsou často označeny za skvělé, nesetkáváme se s žádným odporem, jenže pak čas plyne a nakonec se nestane vůbec nic,“ uvedla viceprezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Jen v letech 2012 až 2013 šlo o pětatřicetiprocentní nárůst. „Pokud ministerstvo spravedlnosti nepřistoupí k razantním změnám, může to vést k prodloužení soudních řízení,“ sdělil další viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad. Řešením je podle Novosada nalezení jednoduchých agend, které by v prvém kole neřešily drahé soudy, nýbrž někdo jiný.

Příkladem jsou podle něj spory týkající se úvěrů, které obvykle bývají právně banální - dlužník si půjčil peníze, nevrací je, ovšem ví, že je má vrátit a nemá na svoji obhajobu, co uvést: „Na důležitější věci nám pak nezbývá čas. Možná by bylo lepší využívat soudce k souzení a nikoli k vydávání exekučních titulů.“ Stejně tak by se podle něj soudy mohly „zbavit“ jednoduchých rodinných sporů a předat je mediátorům.

Noví soudci

„Naprosto alarmující situace“ panuje podle Zemanové v oblasti vybírání nových soudců. Vedení některých soudů veřejně vyhlašuje výběrová řízení, kdežto jinde (týká se to třeba severočeských a východočeských soudů) tak nečiní, což vzbuzuje pochybnosti, zda byli vybráni opravdu ti nejlepší a zda při výběru nehrály roli například osobní vazby: „Nelze říci, že by výběr byl provázen korupcí. To Soudcovská unie neříká, kritizuje ale, že v této oblasti neexistuje průhledný systém.“

Chyba je podle Zemanové opět na straně ministerstva, které nestanovilo, aby výběrová řízení byla povinná a ponechalo rozhodování na jednotlivých předsedech soudů.

Ministerstvo spravedlnosti odmítá, že by věci neřešilo. Jiří Hovorka z tiskového odboru ministerstva uvedl, že zrovna včera jednala ministryně Helena Válková s předsedy krajských soudů a shodla se s nimi na nutnosti novelizace pasáží zákona o soudech a soudcích, které se týkají vybírání nových soudců.