Vyšší důchody, sdílená místa nebo nový výpočet dovolených. Změny v sociální oblasti v roce 2021

Navzdory časové tísni chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) protlačit parlamentem nové uzákonění kurzarbeitu do konce roku.

Navzdory časové tísni chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) protlačit parlamentem nové uzákonění kurzarbeitu do konce roku. Zdroj: čtk

Další růst důchodů a minimální mzdy od začátku ledna je jednou z hlavních změn roku 2021. Začíná také platit zákon o náhradním výživném, který prosadila šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), i novela zákoníku práce a s ní spojená sdílená pracovní místa.

VYŠŠÍ DŮCHODY

Od ledna porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že valorizace vychází z indexu růstu spotřebitelských cen domácností seniorů namísto dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností.

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 korun na 3550 korun, procentní výměra vzroste o 7,1 procenta. Průměrná starobní penze bude činit 15 336 korun. Podle zákonné valorizace navýšení činí 839 korun. Klienti nemusejí o zvýšení důchodu žádat. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automaticky.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Od ledna se bude zvyšovat také minimální mzda, a to o 600 korun na 15 200 korun za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 koruny na 90,50 koruny.

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v Česku pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 korun až 1200 korun měsíčně na 15 200 korun až 30 400 korun. Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3000 korun měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 1. 2021 porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o deset procent. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů zohledněno. Celkově bude na podporu sociálních služeb vynaloženo téměř 21,5 miliardy korun, z toho na pokrytí desetiprocentního navýšení platů půjde 1,613 miliardy korun.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

V rámci velké novely zákoníku práce začne platit řada novinek. Některé z nich nabyly účinnosti už v červenci 2020. Ty zásadní však začaly platit až od Nového roku.

Největší změnou je zavedení sdílených pracovních míst. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.

Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin.

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředěních pro děti a mládež. Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 35 441 korun;
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 korun;
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 85 058 korun ročně;
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8861 korun – z toho minimální záloha na pojistné činí 2588 korun;
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3545 korun – z toho minimální záloha na pojistné činí 1036 korun;
  • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 147 korun.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2021 zvyšují takto:

– první redukční hranice na 1182 korun;

– druhá redukční hranice na 1773 korun;

– třetí redukční hranice na 3545 korun.