Výuka občanské výchovy má mezery, neučí respektu ke kulturním odlišnostem | E15.cz

Výuka občanské výchovy má mezery, neučí respektu ke kulturním odlišnostem

Adéla Čabanová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Školní inspekce upozorňuje na velké rezervy v tom, jak školy připravují děti na aktivní občanský život v demokracii.

Základní dokumenty, jakými jsou ústava nebo Listina základních práv a svobod, přímo ukazují svým žákům učitelé jen zhruba na polovině základních škol. Vyplývá to z kontrol, které v základních a středních školách provedla Česká školní inspekce ve školním roce 2015/2016. Na  šetření spolupracovala s Centrem občanského vzdělávání při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Nedostatků při výchově k občanství však bylo víc. Ve třetině základních a pětině středních škol se neučí témata, která jsou podle rámcového vzdělávacího programu klíčová pro zapojení žáků do demokratické společnosti, jako třeba aktivní přístup k lidským právům, rozvoj občanských kompetencí, prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem.

Za pozitivní zjištění považuje inspekce, že se na většině škol vyučuje o tématech občanského vzdělávání formou diskuze a skupinové práce. Na druhé straně inspekce doporučuje, aby učitelé víc využívali k rozvoji občanských dovedností i hry, simulace nebo soutěže a další komplexní vzdělávací formy.

Velká většina učitelů a ředitelů tvrdí, že mají nedostatek materiálů a pomůcek. Přitom z evropských fondů v předchozích letech vznikla řada vzdělávacích materiálů k výchově k lidským právům, podpory žákovských parlamentů, prevence rizikových jevů a xenofobie a dalších občanských témat. 

Ministryně Kateřina Valachová považuje nedostatky v občanské výchově za významný problém. „Aktivní občanství je podmíněno občanským vzděláváním,“ uvedla Valachová v rozhovoru The Student Times. Bez občanského vzdělávání podle ní nemají děti prostor porozumět tomu, jak se v demokratické společnosti vytváří vůle většiny, jak funguje zastupitelstvo obce, nebo že mnohá práva, která dnes máme, nejsou samozřejmostí.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video