Jak se volí do Senátu: Co udělat s volebními lístky, aby váš hlas byl platný?

Senátní volby. Ilustrační foto

Senátní volby. Ilustrační foto Zdroj: ČTK

Volby do Senátu se konají každé dva roky, ale vždy jen ve třetině volebních obvodů. To znamená, že každý volič volí své senátory pouze jednou za šest let – přesně tak dlouhé je funkční období. V roce 2020 připadají volby do Senátu na 2. a 3. října 2020.

Senát České republiky má 81 senátorů, proto se volí celkem v 81 volebních obvodech. Délka mandátu senátora je šest let, ale volby do Senátu se konají každé dva roky – vždy se obnoví jedna třetina senátorů.

Volby do Senátu 2020

V roce 2020 vyhlásil prezident republiky senátní volby na 2. a 3. října spolu s krajskými volbami. Bude se volit ve 27 volebních obvodech. V první den voleb máte možnost hlasovat mezi 14. a 22. hodinou, druhý den voleb mezi 9. a 14. hodinou. Jestliže v prvním kole nezíská žádný kandidát více než 50 procent hlasů, probíhá o týden později ve stejných časech druhé kolosenátních voleb. Ve druhém kole se můžete rozhodovat mezi dvěma kandidáty, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů.

Kdo může hlasovat v senátních volbách?

Volit do Senátu má právo každý občan ČR, který dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let. Pokud se ve volebním obvodu koná i druhé kolo senátních voleb, může hlasovat také občan, který dosáhne druhý den druhého kola voleb věku 18 let. Každý volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jak volit do Senátu

Každý kandidát do Senátu má svůj samostatný hlasovací lístek. Voliči by měli obdržet kompletní sadu hlasovacích lístků do schránky nejpozději 3 dny před volbami. Pokud se tak nestane, nebo volič hlasovací lístky ztratí, může požádat o novou sadu přímo ve volební místnosti. Hlasovací lístek musí být opatřen pořadovým číslem kandidáta a razítkem daného obecního úřadu.

V senátních volbách hlasujete prostým vložením hlasovacího lístku do obálky. Udělit můžete jen jeden hlas, proto do obálky vložte vždy jen jeden lístek. Ve volbách do Senátu se neudělují žádné preferenční hlasy a hlasovací lístek se nijak neupravuje. Za platný je považován hlasovací lístek, který je vložen do úřední obálky a vhozen do volební schránky. Jestliže je hlasovací lístek roztržený, nebo je v obálce vloženo více hlasovacích lístků, bude taková volba vyhodnocena jako neplatná.

Jaké jsou způsoby hlasování do Senátu?

V senátních volbách volí každý volič osobně, když se dostaví do volební místnosti podle místa trvalého bydliště, kde prokáže svou totožnost. Zastoupení není možné. Ve velmi závažných případech můžete požádat okrskovou komisi, aby se dostavila k vám domů s přenosnou volební schránkou.

Ve volbách do Senátu můžete hlasovat také s voličským průkazem. Zažádejte si o něj nejpozději 7 dnů před termínem voleb – žádost podáte písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky. Volit do Senátu s voličským průkazem můžete v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR. Jestliže žijete mimo tuzemsko, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v České republice, ale získat ho můžete přímo na zastupitelském úřadu v zahraničí. O voličský průkaz si můžete zažádat na první nebo druhé kolo senátních voleb, případně ihned na obě kola.