Senátní volby 2020: Přehledný návod aneb vše, co potřebujete vědět

Senát - ilustrační foto

Senát - ilustrační foto Zdroj: Wikipedie.cz

První kolo voleb do Senátu se koná 2. a 3. října 2020 společně s volbami do krajských zastupitelstev. Ve volebních obvodech, kde z prvního kola nevzejde vítěz s nadpoloviční většinou hlasů, se bude konat druhé kolo 9. a 10. října 2020.

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky, ty letošní se budou konat 2. a 3. října, druhé kolo 9. a 10. října. První kolo senátních voleb proběhne společně s volbami do krajských zastupitelstev. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Tyto časy platí pro první i druhé kolo senátních voleb.

Kompletní výsledky voleb do třetiny Senátu >>>

Senátoři se volí na šest let, každé dva roky se obnovuje jedna třetina Senátu. Celkem máme v České republice 81 senátorů, letos se bude volit 27 senátorů ve stejném počtu volebních obvodů. V prvním kole vybírají voliči z několika kandidátů politických stran nebo nezávislých kandidátů. Jestliže nezíská ani jeden kandidát více než 50 procent hlasů, probíhá o týden později druhé kolo senátních voleb, ve kterých se volí mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

Jak volit v senátních volbách?

Každý kandidát do Senátu je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Sadu hlasovacích lístků obdržíte do svých schránek nejpozději 3 dny před volbami. V případě, že lístky nedostanete, nebo nejsou kompletní, můžete si požádat o novou sadu přímo ve volební místnosti.

Aby byla volba do Senátu platná, musíte vložit do úřední obálky vždy jen jeden hlasovací lístek. Není možné udělit žádné preferenční hlasy, hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po vložení do úřední obálky vhoďte hlasovací lístek do schránky. Pokud je v obálce vloženo více kandidátů, je hlas vyhodnocený jako neplatný.

Kandidáti do Senátu 2020

Do Senátu mohou kandidovat občané České republiky, kteří dosáhnou věku 40 let. O nový mandát může usilovat i senátor, který právě končí své volební období. Neexistuje žádné omezení, kolikrát za sebou může senátor na funkci kandidovat.

Volby do senátu 2020: seznam kandidátů >>>

Do senátních voleb mohou kandidáty navrhoval politické strany, hnutí nebo koalice, druhou možností je ucházet se o senátorský post jako nezávislý kandidát. Přihlášky mohou kandidáti podávat až do 28. července 2020.

Kdo může volit do Senátu?

V senátních volbách může volit každý občan České republiky, který dosáhne věku 18 let nejpozději druhý den konání voleb. Ve druhém kole může volit také občan, který dosáhne druhý den druhého kola voleb věku 18 let. Ve volební místnosti musíte prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

V případě, že se v den voleb budete zdržovat mimo místo svého trvalého pobytu, můžete si předem zažádat o voličský průkaz. S tím můžete volit do Senátu v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají. Jestliže žijete trvale mimo Česko, můžete si o voličský průkaz zažádat na zastupitelském úřadu, volit pak můžete s průkazem v jakékoliv volební místnosti v České republice. Voličský průkaz se vydává pro první nebo druhé kolo senátních voleb, případně pro obě kola zároveň.

Jak se stát členem volební komise?

Hlasy budou spočítané v sobotu večer Po ukončení hlasování se volební komise pustí do sčítání platných hlasů. Jelikož se do Senátu volí jen v jedné třetině republiky, jsou výsledky známé již během několika hodin. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a zaznamená konečný výsledek voleb.

Jak se stát členem volební komise? >>>

Pro zvolení senátorem je potřeba získat více než 50 procent platných hlasů v daném volebním obvodu. Jestliže žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů nezíská, koná se o týden později druhé kolo senátních voleb. Ve druhém kole se proti sobě postaví kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola a každý volič hlasuje již jen pro jednoho z nich.