Volby do krajských zastupitelstev 2020: Kdy se volby konají? Kdo jsou kandidáti?

Volby - ilustrační foto

Volby - ilustrační foto Zdroj: čtk

Volby do krajských zastupitelstev se konají 2. a 3. října 2020 společně s prvním kolem senátních voleb. Volí se ve 13 krajích republiky. Nevolí se v Praze. 

Krajské volby se konají každé čtyři roky. Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín konání příštích voleb do krajských zastupitelstev na 2. a 3. října 2020. Ve stejné dny proběhne i první kolo voleb do jedné třetiny Senátu. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Krajské volby probíhají ve 13 krajích České republiky. Volby se nekonají ve čtrnáctém kraji – Praze, protože v hlavním městě přebírá povinnosti krajského zastupitelstva to městské.

Jak se volí v krajských volbách?

Před konáním voleb by měl každý volič obdržet do schránky kompletní sadu volebních lístků. Pokud hlasovací lístky nedostanete, nebo je ztratíte, můžete si o novou sadu zažádat přímo ve volební místnosti.

Každá politická strana, hnutí nebo koalice je uvedena na samostatném volebním lístku. Jestliže se rozhodnete udělit hlas celé straně, vložte do obálky hlasovací lístek. Kandidátům do krajského zastupitelstva ale můžete udělit také preferenční hlasy – zakroužkovat můžete až čtyři kandidáty. Preferenční hlasy je možné dát pouze kandidátům z jedné politické strany nebo hnutí. Do obálky nikdy nevkládejte více než jeden hlasovací lístek, jinak bude volba považována za neplatnou.

Kompletní návod, jak hlasovat v krajských volbách >>>

Kandidáti do krajských zastupitelstev 2020

Do krajského zastupitelstva mohou kandidovat občané České republiky, kteří dosáhnou druhý den voleb 18 let. Podmínkou pro kandidaturu je trvalý pobyt v obci, jež spadá pod území kraje, kde občan kandiduje. Mezi další předpoklady patří, že kandidát nesmí mít překážky ve výkonu volebního práva, jako je například výkon trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti.

Funkce v krajském zastupitelstvu se nesmí kombinovat s funkcí na ministerstvu, ústředním orgánu státní správy, orgánu státní správy s celostátní působností či funkcí v orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností kraje.

Do krajských zastupitelstev mohou kandidovat politické strany, hnutí nebo koalice. Tyto subjekty podávají listinu se seznamem kandidátů nejpozději 66 dnů před volbami. Tento termín letos připadá na 28. července 2020.

Seznam kandidátů pro krajské volby 2020 >>>

Kdo může volit do krajských zastupitelstev?

V krajských volbách může volit každý občan České republiky, který dosáhne věku 18 let nejpozději druhý den konání voleb. Druhou podmínkou je, že musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu daného kraje. Do volební místnosti si s sebou nezapomeňte přinést občanský průkaz nebo cestovní pas.

Jestliže se nebudete zdržovat v termínu voleb v místě svého trvalého bydliště, můžete k hlasování využít voličský průkaz. O ten si musíte zažádat písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky na svém obecním úřadu. Volit do krajských voleb s voličským průkazem můžete pouze ve volebním okrsku na území kraje, v němž jste přihlášeni k trvalému pobytu. Voličský průkaz pro volby do krajských zastupitelstev obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb. Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně. Voličský průkaz následně odevzdáte při hlasování přímo ve volební místnosti.

Výsledky voleb budou známé do několika hodin

Odpovědnost za řádný průběh voleb do krajských zastupitelstev a sčítání výsledků má volební komise. Ta sestává v každém okrsku z členů delegovaných politickými stranami, případně ji mohou doplnit zástupci z řad občanů, které jmenuje starosta obce. Po ukončení voleb členové volební komise sečtou hlasy, obvykle to netrvá déle než několik hodin. V sobotu ve večerních hodinách již bývají k dispozici kompletní výsledky hlasování.

Jak se stát členem volební komise? >>>

Počet mandátů připadající pro zastupitelstvo kraje se rozděluje v jednom skrutiniu. Do toho postupují strany, které získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů. Přednostně získávají mandát za stranu ti kandidáti, kteří obdrželi alespoň 5 procent preferenčních hlasů.