Stagflace hrozí i v Česku. Mnozí připomínají ropné embargo v 70. letech

O první příklad stagflace se v sedmdesátých letech minulého století zasloužila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), když uvalila embargo na země podporující Izrael v jomkipurské válce v čele s USA. Vyvolala tak nedostatek ropy a prudký růst její ceny.

O první příklad stagflace se v sedmdesátých letech minulého století zasloužila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), když uvalila embargo na země podporující Izrael v jomkipurské válce v čele s USA. Vyvolala tak nedostatek ropy a prudký růst její ceny. Zdroj: profimedia.cz

V poslední době přibyl ve slovníku, který uplatňují byznysmeni, politici a finančníci, již téměř zapomenutý pojem. Stagflace. Vznikl spojením dvou neradostných slov, stagnace a inflace.

Česká republika tradiční stagflaci ještě nezažila. „Prožila ji pouze ve skryté podobě v osmdesátých letech v rámci centrálně plánované ekonomiky a pak jako součást reformních opatření na začátku devadesátých let,“ říká ekonom České spořitelny Petr Zahradník.

Stagflace v historii. Drsná sedmdesátá

Stagflace představuje kombinaci vyšších cen a slabší hospodářské produkce a obvykle plyne z nepříznivého nabídkového šoku. První příklad stagflace se objevil v sedmdesátých letech minulého století ve Spojených státech. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) uvalila tehdy embargo na země podporující Izrael v jomkipurské válce v čele s USA, čímž vyvolala nedostatek ropy a prudký růst její ceny.

Při obchodování s ropou na burze cena za barel během půl roku vzrostla o více než 300 procent, ve Spojených státech byl nárůst ještě výraznější. Dodávkový řetězec se zadrhl, nezaměstnanost vzrostla, inflace dosáhla dvojciferných čísel. Stagflace byla na světě a ukončila období prosperity po konci druhé světové války.

Co je stagflace?

Video placeholde
Z(a)tracena cisla 7.4. • Videohub

Něco podobného by se mohlo nyní zopakovat, pokud sankce nebo válka samotná naruší globální tok ruské nebo ukrajinské ropy, plynu, pšenice, kukuřice a dalších komodit, což by ještě zvýšilo inflační tlaky.

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu byla naplněnost plynových zásobníků nízká. To vytváří problém, hrozí, že si vyšší ceny ukousnou větší část kupní síly evropských domácností, což se negativně promítne do celkové poptávky po dalším zboží. Vzniká tak dilema pro hospodářskou politiku, protože snahy o snížení inflace mohou zvýšit nezaměstnanost.

Co je to stagflace? Slovníček pojmů

  • Stagflace – Pojem se používá pro popis ekonomiky, jejíž růst stagnuje, zatímco čelí inflaci a vysoké nezaměstnanosti. Stagflace je kombinací ekonomické stagnace a inflace. Nastává, když se vysoká míra inflace spojí s vysokou nezaměstnaností, a tedy i nižší kupní silou. Lidé bez práce nemají peníze, šetří, nekupují, neinvestují, a tím prohlubují stagnaci, tedy utlumení ekonomického růstu.
  • Deflace – Byla jedním z rysů Velké hospodářské krize 30. let 20. století. Pokles cenové hladiny zvyšuje reálnou hodnotu dluhů, což podrývá poptávku a vede k dalšímu snižování cen a zvýšení reálné dluhové zátěže.
  • Stagnace – Projevuje se jako zastavení hospodářského růstu.
  • Slumpflace – Jedná se o situaci, kdy se při vysoké inflaci velikost produkce nemění, nebo dokonce klesá. Typicky je to situace, kdy je systém zasažen šokem.
  • Inflace – Inflace je definovaná jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb, obdobně lze považovat inflaci za snížení kupní síly peněz.

Pomůže zlato, akcie, anebo nemovitosti?

Drahé kovy za sebou mají turbulentní rok. Stále jsou ale považovány za bezpečnou investici v době politické, ekonomické a společenské krize. Podle odborníků je pravděpodobné, že v roce 2022 cena zlata poroste.

Peníze investované do nemovitosti se jeví jako dobrý krok. Jediným slabým místem této investice je, že jedním z kroků, jak se bránit stagflaci, je pro banky zvýšení úrokových sazeb.

V případě investic do akcií radí odborníci defenzivnější akcie a sektory, které jsou také méně citlivé na dění na Ukrajině. Takovými akciemi mohou být počítačové a softwarové firmy či telekomunikace. Vhodné jsou i akcie potravinářských a nápojových firem, které válka na Ukrajině nezasáhne.

Co je to staglace? (video)

Video placeholde
Co je stagflace? • Videohub