Daň z nemovitosti 2021: Návod a výpočet online, rychle a srozumitelně | E15.cz

Daň z nemovitosti: Návod online, rychle a srozumitelně

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud jste v roce 2020 nabyli, darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, čeká vás „papírování“. Nepřehledné formuláře psané úřednickou řečí ale zvládnete hravě díky našemu návodu.

Daň z nemovitosti a podání daňového přiznání

Pokud přiznání k dani z nemovitých věcí v termínu nepodáte, obdržíte dříve či později z berňáku výzvu k podání s upozorněním na případnou sankci, pokud se ve stanovené lhůtě nepolepšíte ...

Daň z nemovitosti totiž nezatajíte a na hříšníka, který nepřiznal a nezdanil se dříve či později přijde. Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb.

Daň z nemovitosti, termín a koronavirus

Pokud jste v roce 2020 nabyli nemovitost, máte povinnost podat na místně příslušný finanční úřad (FÚ) přiznání. Každoročně je to do konce ledna. Letos však vláda schválila prodloužení této lhůty. Důvodem je pandemie koronaviru. Nyní tedy jako nejzazší termín platí 3. května 2021. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 1. června.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové je odložení povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března v této situaci nezbytné. "Tato daňová povinnost se totiž často vyřizuje v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů," uvedla v tiskové zprávě ministryně financí.

Je třeba říci, že přiznání musí tedy podat ti, kteří v roce 2020 nově nabyli pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost FÚ oznámit.

Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v příslušném kraji zbyla, podají tzv. dílčí daňové přiznání. Pokud všechny nemovité věci v daném kraji pozbyli, doručí na FÚ písemné oznámení o této skutečnosti.

Proč nezrušit daň z nemovitosti?

 

Daň z nemovitosti a formulář

Lhůta je sice prodloužena, ale znáte to – daně není příjemné řešit na poslední chvíli. S naším návodem budete mít formulář k dani z nemovitosti vyplněný za 15 minut.

Formulář k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu a podat ho můžete fyzicky i elektronicky, i když nemáte datovou schránku ani zaručený elektronický podpis. Ti, kteří naopak „datovku“ mají, skrz ni musí dle zákona o dani z nemovitosti přiznání podávat. Na to nezapomínejte, pokud jste si ji někdy v minulosti zřídili. Jinak hrozí zbytečná pokuta za nedodržení formátu.

Daň z nemovitosti: Výpočet a praktický příklad

Příklad: nesezdaný pár koupil na půl byt v Praze, dříve v hlavním městě kraji žádnou nemovitost nevlastnili. Údaje, které budou do přiznání, resp. k výpočtu daně a následné platbě potřebovat, se dají během několika málo minut snadno dohledat na internetu, stačí znát adresu bytu (na berňáku jim říkají jednotky). Náš modelový byt má adresu: Svatošových 1013/1, Praha 9 – Vysočany.

Jako první si proto otevřete katastr nemovitostí, respektive vyhledávání jednotek. Zde dohledáme konkrétní jednotku (nejsnáze pomocí „Vyhledání pomocí ulice a č. p. / č. or.“), abychom přesně znali podlahovou plochu a číslo parcely, na kterém se nemovitost nachází.

Daňové přiznání 2021

Zde zadáme obec (Praha), ulici Svatošových a číslo popisné a orientační. Dále stačí kliknout na tlačítko Vyhledat. Následně nám katastr „vrátí“ výpis všech jednotek v domě. Nás bude zajímat konkrétně jednotka 1013/10. Z výpisu vidíme parcelní číslo 1159/37, číslo katastrálního území (731285) a vyčteme i výměru podlahové plochy: 139,5 m2.

Výměru podlahové plochy vyčtete z pole „podíl na společných částech“, v tomto případě 13950/500660. Zajímá nás číslo před lomítkem, které je vyjádřeno na setiny metru, setkat se ale můžete i s desetinami metru. Vždy je třeba zapojit selský rozum, v našem případě jde o 139,5 m2. Údaje budeme dále potřebovat.

Nyní můžeme začít vyplňovat přiznání, papírové formuláře nepotřebujete. Podání můžete učinit elektronicky na adrese adisepo.mfcr.cz hned na prvním odkazu „Elektronická podání pro finanční správu“. Zde si nejdeme „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně (EPO2)“ a můžete začít vyplňovat.

V oddíle Záhlaví je třeba vyplnit správný FÚ, kam budeme přiznání posílat a vaše rodné číslo (RČ) bez lomítek. Máte-li nový byt v Praze, ale „papírově“ bydlíte v Mostě, bude přiznání patřit tam, kde se nachází daná nemovitost, nikoli tam, kde jste příslušní dle trvalého bydliště (a podávali byste zde například „příjmovku“). V našem případě je to Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9.

V případě pochybností, kam podat přiznání, můžete využít tento odkaz.

Po vyplnění záhlaví (zdaňovací období 2020) pokračujte I. oddílem. Zde patří fyzická osoba jako typ daňového subjektu, vaše jméno, adresa trvalého bydliště, RČ by se mělo „propsat“. Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail (pro jistotu). V tomto oddíle jinak nic nevyplňujte, další kolonky jsou zbytečné.

Dále pokračujte na oddíl III. – stavby a jednotky, zde zadáme údaje zjištěné z katastru, viz screenshoty. Jako předmět daně vyberte „R – Zdanitelná jednotka slouž. pro bydlení (byt)“, doplňte název katastrálního území z katastru (v našem případě 731285, dotáhnou se Vysočany). Doplňte číslo popisné a evidenční, parcelní číslo, rok dokončení stavby (pokud znáte), právní vztah: V jako vlastník, SV jako spoluvlastník.

III. oddíl, výpočet daně z nemovitosti

V elektronické verzi formuláře (III. oddíl - výpočet) nemusíte sami nic počítat, do řádku č. 310 zadejte jen číslo 1,22 a výpočet se provede sám. Byt vlastní napůl dvě osoby, což ještě zohledníme v řádku č. 323 (zlomek 1/2). V případě jednoho vlastníka zde nic nevyplňujte.

Pro náš konkrétní případ můžete na screenshotech dále vidět koeficient 2,5 na řádku 315 (dle počtu obyvatel obce, čím víc, tím vyšší číslo) a místní koeficient 2 na řádku 325 (stanovený magistrátem Prahy). Hodnoty se vyplní automaticky.

V našem případě činí daň 1710 korun za celou jednotku, tzn. 856 korun na hlavu.

Přiznání k dani z nemovitosti si nechte na závěr zkontrolovat, zda podání neobsahuje chyby. Jakmile kliknete na oddíl Závěr, klikněte na Protokol chyb. Pokud bude vše v pořádku, podání odešlete. V opačném případě opravte, co je třeba.

Poplatníci s datovou schránkou nechť tak učiní skrz svou „datovku“, jinak zvolte možnost podání nepodepisovat a následně si vytiskněte tzv. E-tiskopis, který vám bude po odeslání nabídnut (důležité – tím podání podepíšete).

E-tiskopis podepište a do pěti pracovních dnů ho fyzicky podejte na příslušný finanční úřad (jeho územní pracoviště). Náš byt má dva vlastníky, proto přiznání pošleme ještě jednou za druhého vlastníka. Na úhradu daně máte čas do konce května 2020. Předčíslí účtu 7755, matriková čísla účtů finančních úřadů najdete zde, kód banky 0710 (ČNB). Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo.

Jen pro informaci: daň z nemovitosti je příjem obce, nikoli státu. Z výnosu této daně se opravují komunikace, udržují parky, apod.

Hotovo, ani to nebolelo... Co říkáte?

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video