Babiš Agrofert stále řídí, tvrdí Evropská komise | E15.cz

Babiš stále řídí Agrofert, tvrdí Evropská komise. Námitky české vlády odmítla

Michal Půr

Evropská komise si myslí, že premiér Andrej Babiš nadále plně kontroluje skupinu Agrofert, přestože ji převedl do svěřenského fondu. Vyplývá to z auditu Evropské komise, který INFO.cz získalo z důvěryhodných zdrojů. Auditoři v celkem 13 bodech vyvrací námitky, že Babiš už nemá na chod Agrofertu vliv a nachází se tak ve střetu zájmů.

„Služby Evropské komise jsou názoru, že pan Babiš je nejen schopen vykonávat silný vliv ve svěřenském fondu, ale ve výsledku má rozhodující moc, která může být považována za to, že celou entitu kontroluje,“ uvádí audit na straně 46. Dokument má dohromady zhruba 200 stran, z nichž podstatná část je věnována obrovskému množství připomínek české vlády na původní návrh Evropské komise.

Auditoři upozorňují, že Babiš byl jediným akcionářem Agrofertu a byl také jediným, kdo mohl vytvořit struktury obou existujících svěřenských fondů tak, aby „mohl vykonávat rozhodující vliv“. Komise tuto transakci zjevně považuje za zcela účelovou a bylo tak tomu od samého začátku. „Vytvoření svěřenských fondů nesměřovalo k tomu, aby akcie firmy byly převedeny na entitu, která by byla nezávislá na panu Babišovi,“ uvádí auditoři. Komise navíc upozorňuje, že svěřenské fondy mají existovat jenom po dobu, kdy se současný premiér bude pohybovat v politice. Po uplynutí této doby budou rozpuštěny.

Auditoři kritizují, že Babiš do svěřenského fondu instaloval svoji manželku Moniku Babišovou. Dá se tak očekávat, že budou oba konat v součinnosti, což u podobných struktur není přípustné, pokud mají zamezit střetu zájmů. „Existuje důvodné podezření, že manželka pana Babiše, která je jeho blízkou osobou, nebude konat v konfliktu se zájmy svého manžela, který je nejenom zakladatelem, ale také jedinou osobou, která ji může z tohoto postu kdykoliv odvolat,“ dodává Evropská komise.

Už v původním návrhu dala Komise jasně najevo, že premiérův střet zájmů má pouze tři možná řešení. Prvním z nich je prodej Agrofertu, druhým Babišův odchod z politiky a třetím vytvoření takzvaného slepého trustu, který bude zcela zbaven vlivu současného premiéra a jeho příbuzných.

Bezpochyby jednou z nejzajímavějších částí auditu je pasáž, kde Komise jmenuje pět bodů, k nimž během posuzování podnikání českého premiéra v návaznosti na český stát dospěla. U některých projektů sice námitky vlády uznala, ale celkový závěr to nijak neovlivnilo.

Jsou to tyto body:

a)      Pan Babiš kontroluje společnosti skupiny Agrofert.

b)     Projekty Agrofertu, které získaly podporu po 9. únoru 2017, porušují legislativu o střetu zájmů.

c)      Pan Babiš se aktivně účastnil implementace rozpočtu EU v České republice.

d)     Pan Babiš jako veřejný činitel porušoval legislativu o střetu zájmů.

e)     Během auditovaného období byly funkce, které zastával pan Babiš, kompromitovány, protože byl účastníkem rozhodnutí, které ovlivňovaly chod Agrofertu.

Evropská komise označila zprávu hned na jejím začátku za důvěrnou. V Česku je 20 kopií, každá z nich má unikátní „vodoznak“. Proto se INFO.cz rozhodlo kopii nezveřejnit, aby neodhalilo zdroj. 

Další články si můžete přečíst na INFO.cz >>>

Babiš promluvil v Blesku o auditu, stíhání za Čapí hnízdo i úlevě s Monikou >>>

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!