Česko dosáhlo pokroku v boji proti korupci, stále ale má co zlepšovat | E15.cz

Česko dosáhlo pokroku v boji proti korupci, stále ale má co zlepšovat

ilustrační foto,
ilustrační foto,
• 
ZDROJ: GRECO

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Česká republika dosáhla určitého pokroku v boji proti korupci a v úsilí o dosažení transparentnosti financování politických stran. K tomuto závěru dospěla protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO), podle které má ale Česko ještě stále co dohánět. Podle českých protikorupčních organizací je zásadním problémem to, že obchodní společnosti ve vlastnictví politických stran nejsou zahrnuty pod stejná pravidla kontroly jako financování stran samotných.

Skupina GRECO, která v minulosti vydala sérii doporučení, jak by Česko mělo postupovat, a která zemi průběžně hodnotí, ve své nejnovější zprávě například ocenila změnu trestního zákoníku umožňující postih nepřímého úplatkářství.

Upozornila ale na potřebu „vyjasnit, že všichni zaměstnanci státní správy, zejména ti, kteří vykonávají pomocné práce, spadají do působnosti ustanovení trestního zákoníku upravující úplatkářství a nepřímé úplatkářství“. Doporučila také „urychlit proces podpisu a ratifikace Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci“.

Česká "podstatná prodleva"

GRECO zároveň uvítala, že „po podstatné prodlevě“ česká Poslanecká sněmovna projednává „balíček novel zákona o politických stranách a hnutích a několika dalších volebních zákonů“, který po schválení napraví „četné nedostatky“. Skupina upozornila, že politické strany a hnutí například budou nuceny sjednotit účetní knihy a účty, včetně účtů subjektů, které jsou s nimi přímo či nepřímo spojeny či které jsou jinak pod jejich vlivem. Zjednoduší se přístup veřejnosti k výročním finančním zprávám stran a hnutí a vznikne i speciální úřad, který bude jejich transparentnost monitorovat.

GRECO ale kritizovala Česko za to, že nepřichystalo „žádné ustanovení, které by vztáhlo stávající standardy transparentnosti a monitoringu na individuální kandidáty ve volbách ve větších městech“. „Také některé sankce za porušení pravidel transparentnosti financování politických stran nejsou dostatečně odrazující,“ zdůraznila skupina.

Ondráčka: ten úřad než se postaví, naberou se lidi, než se to zavede, tak to je tři čtvrtě roku minimálně

Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka souhlasí s tím, že nedostatků je celá řada. Všechny jsou obsaženy v návrhu novel, které leží ve Sněmovně. „Je otázka, kdy se to dostane k projednání,“ dodal s poukazem na následující sněmovní volby v roce 2017.

„I kdyby to stíhali letos, tak ten úřad než se postaví, naberou se lidi, než se to zavede, tak to je tři čtvrtě roku minimálně,“ uvedl. Větším problémem podle něj je financování kampaní třetími subjekty a otázka firem, které jsou vlastněny politickými stranami a dávají jim dary. Jako příklad uvedl sociální demokracii, která má Lidový dům a pronajímá ho.

Oživení: Nesmyslné odmítání dílčích návrhů

Podobně na závěry reagovalo sdružení Oživení, podle kterého je nutné zásadně kriticky vnímat především obchodní společnosti ve vlastnictví politických stran a včas projednat legislativu oběma komorami Parlamentu ČR. „Dosavadní průběh schvalování sledovaných norem spojený s často nesmyslným odmítáním dílčích pozitivních návrhů úpravy ze strany opozice zvyšuje riziko dalšího odložení snah o zajištění transparentnosti ve financování politických stran a hnutí,“ uvedl projektový koordinátor Oživení Karel Gargulák. Dodal také, že vládu lze pochválit za změny trestního zákoníku umožňující postih nepřímého úplatkářství.

GRECO v závěru zprávy „opakuje svou podporu pokračujícím reformám, včetně vypracování Všeobecného volebního kodexu“. Skupina GRECO sdružuje kolem 40 států. Zřídila ji Rada Evropy v roce 1999 za účelem monitorování států v oblasti dodržování antikorupčních standardů.

Jana Havligerová: Poučný index korupce

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video