Česko se chystá na legalizaci marihuany, stát z ní vytříská miliardy

Česká vláda chystá návrh na regulovaný trh s konopím.

Česká vláda chystá návrh na regulovaný trh s konopím. Zdroj: Profimedia

Ačkoli je osobní užívání marihuany v České republice legální, distribuce a prodej jsou zakázané. V blízké době však můžeme v této otázce očekávat zlom. Vláda chystá návrh na regulovaný trh konopí. Podmínkou bude povinná registrace, roční poplatky a denní limit bude činit pět gramů. Pětikoalice projedná návrh legalizace v průběhu dubna.

Návrh se zabývá nejen distribucí na vnitrostátní úrovni, ale zároveň exportem do dalších států. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je cílem návrhu lépe řídit kvalitu a množství prodávaného konopí a zároveň chránit spotřebitele. Také by to znamenalo zvýšení daňového příjmu do státní pokladny.

Státu mohou ročně přistát v pokladně až dvě miliardy korun  

Reforma, regulace, zdanění, to jsou plány Pirátů, kteří se zasloužili o tvorbu návrhu, jenž bude předložen k jednání vládě. Pokud by se podařilo spustit regulovaný trh společně s trhem německým, pro státní pokladnu by to znamenalo obrovskou příležitost z hlediska exportu. Mělo by jít o systém, který kombinuje legalizaci trhů s konopím s prvky omezení propagace, osvětovou kampaní na snižování škod po vzoru Kanady a registrací legálních uživatelů po vzoru Uruguaye.

Jednalo by se o model regulovaného trhu s oprávněnými účastníky. Podobně jako v Kanadě by na trhu nebyla povolena žádná reklama ani propagace. Každý spotřebitel by byl uveden v centralizované databázi. Skupiny pro podporu konopí by se mohly stát sdruženími, doplnili v prohlášení dále Piráti. Daňoví poplatníci ročně vydají přibližně 600 milionů na to, aby zaplatili orgánům činným v trestním řízení, které se zabývají trestnou činností související s konopím. Investice těchto peněz však nemají žádný znatelný vliv na velikost černého trhu, bezpečnost veřejnosti ani na poptávku, vyplývá z dopadové studie RIA.

„Je naprostá pravda, že závislosti jako alkohol či cigarety jsou výrazně větším problémem pro veřejné zdraví, a tak pro veřejné rozpočty, a stát. Z toho část nákladů na léčbu zůskává uhrazeno přes spotřební daně a DPH. A pak existují závislosti s výraznými negativním externalitami, ale bez podstatných příjmů do státního rozpočtu, tam patří tlumivé látky (sedativa, hypnotika, anxiolytika) a také organická rozpouštědla. A také je tu extrémně zpolitizovaný a zlobbovaný hazard. V tomto kontextu by se jistě mělo uvažovat o zdanění THC anebo CBD a s tím související legalizací konopí a obou látek,“ říká ekonom Radim Dohnal ze společnosti Capitalinked. 

Piráti se ve studii opírají rovněž o to, že legalizace prodeje a distribuce konopí by měla podpořit malé a střední podnikání. Výši licenčního poplatku by měla určovat plocha pěstírny nebo prodejny. Lékárny budou od licenčních poplatků osvobozeny. Podle předběžných odhadů Pirátů by jen výběr poplatků za licence měl přivést do státní pokladny přibližně půl miliardy korun.

Bez reklam, s registrací a ve specializovaných obchodech

Prodej konopí by měl probíhat pouze ve specializovaných obchodech. Počet licencí pro pěstování a prodej by neměl být omezen. K získání licence má stačit podat žádost a zaplatit standardní roční poplatek, který by měl pro malý obchod začínat na 50 tisících korunách. Marihuana by měla být vydávána od proškolené obsluhy v balíčku, který bude mít pouze údaje o množství a rizicích spojených s užíváním této návykové látky. Jakékoli fotografie, reklamy nebo ilustrace budou zakázány.

Při nákupu ve specializovaném obchodu se bude muset kupující zapsat do celostátního registru, ke kterému budou mít přístup licencovaní prodejci, kteří budou kontrolovat maximální povolené množství konopí na den, předběžně se počítá s hranicí pěti gramů. Toto množství je adekvátní i podle zprávy adiktologa Josefa Radimeckého, který se přiklání k názoru, že maximální množství užívání marihuany by se mělo pohybovat do 150 gramů měsíčně. Právě registr by měl zabránit následnému přeprodávání mezi uživateli a vzniku dalšího černého trhu.

Příběh hyperinflace 1923:

Video placeholde
Když stál chléb 420 miliard a Němci topili markami. Příběh hyperinflace 1923 • Videohub

Obecně jsem pro legalizaci 

Ekonom Dohnal říká, že je pro legalizaci marihuany, ale za podmínky, že stát si ponechá kontrolu nad určitými oblastmi odvětví. 

Zejména nad kvalitou a obsahem látek. Obchodování s konopím (ve formě listů či semen) bude licencováno alespoň jako obchod s alkoholem nebo se pro začátek umožní jen v lékárnách. Bude se vybírat spotřební daň a DPH z látek. Celý ekosystém kolem bude platit standardní daně z příjmů.

Za úvahu by podle Dohnala také stálo od počátku nastavit platnost legalizačního zákona na 7 let. Tedy dobu dost dlouhou na vyhodnocení a porovnání přínosů či nákladů pro společnost a také doba dost dlouhá na to, aby se investorům do sektoru původní investice vrátily.

S CBD či bez

Konopí s obsahem kanabinoidů (CBD) je v České republice zcela legální. Různé názory z řad odborníků se však střetávají v otázce, jaké množství CBD by mělo konopí, které se bude prodávat v licencovaných obchodech, obsahovat. Argument pro povinný obsah je zejména tvrzení, že CBD pomáhá k minimalizaci výskytu úzkostných a depresivních stavů po požití marihuany. Naopak názory proti argumentují, že zatím nebyla vydána jediná oficiální studie, která by toto tvrzení podpořila.

V případě THC se přiklánějí Piráti k názoru, že by se jeho množství mělo pohybovat v maximální výši okolo 18 až 20 procent na jednu rostlinu.

Něco to bude stát

Vytvoření kontrolní agentury pro regulaci konopí v souladu s Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961 je odhadováno přibližně na 30 milionů ročně. Zavedení registračního systému pro správu povolení nakládat s konopím pro rekreační účely a elektronického systému monitorujícího produkci a distribuci konopí napříč všemi licencovanými subjekty by se měly pohybovat kolem 100 milionů ročně. Náklady na léčbu a prevenci spojenou s užíváním marihuany mohou vystoupat do výše 346,2 milionu.

Naopak plánovaná spotřební daň z konopí, dodatečné daňové příjmy ve formě DPH a daně ze zisku licencovaných subjektů oprávněných k výrobě a distribuci konopí mohou podle studie RIA vynést 657 milionů až 1,84 miliardy korun ročně. Konečná částka bude záviset na velikosti trhu a ceně marihuany po zavedení legalizace.

Výsledný příjem státní pokladny by se po započtení úspor díky snížení vynaložených prostředků na vymáhání práva v souvislosti s nelegálním trhem s konopím mohl pohybovat v rozmezí 803 milionů až 2,07 miliardy korun.

K tomu se staví lehce skepticky ekonom Dohnal, který odhaduje, že zejména výnosy za první roky legalizace budou nižší. „Veřejné finance nyní prochází mimořádně obtížným obdobím a parlament a vláda by se měla zaměřit na opatření s dopadem vždy minimálně 1 mld Kč ročně a nerozpytlovat se opatřeními menšího rázu. Konopí podle mě přinese částku lehce nad 1 mld Kč ale až tak druhý či třetí rok," dodává Dohnal. 

Pokud se návrh podaří prosadit, mohlo by se v České republice vyprodukovat pro účely prodeje, distribuce a exportu až 150 tun konopí ročně. Jednání o návrhu se uskuteční během dubna a případnou legalizaci s regulovaným trhem by bylo možné spustit podle předběžných informací od roku 2025.