Lodě v Praze znečišťují Vltavu i ovzduší. Magistrát těm „nejšpinavějším“ omezí kotvení

V centru Prahy je podle Státní plavební správy provozováno 43 větších plavidel, z toho evropské emisní normy splňuje jen 21.

V centru Prahy je podle Státní plavební správy provozováno 43 větších plavidel, z toho evropské emisní normy splňuje jen 21. Zdroj: ČTK

Vrcholící turistická sezona znamená v hlavním městě i desítky vyhlídkových plaveb po Vltavě denně. Řada lodí však řeku i ovzduší znečišťuje emisemi ze starých naftových motorů, splašky či odpadem z lodních kuchyní.

V centru Prahy je podle Státní plavební správy provozováno 43 větších plavidel, z toho evropské emisní normy splňuje jen 21. Zákon je však na ně krátký. Velkou lodí se rozumí plavidlo, jehož délka přesahuje 20 metrů, přepraví více než dvanáct osob a není nákladní. Vedení magistrátu tak upravilo alespoň podmínky pro pronájem kotvišť pro tyto lodě.

„Město nemá pravomoc ovlivnit provoz lodí na řece. Máme ale pravomoc určit, které lodě dostanou kotviště,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Od ledna 2021 tak na pražských březích nebudou moci kotvit lodě, které neprošly rekonstrukcí motoru a nebudou splňovat emisní normu Euro 5. „Některé staré lodní dieselové motory mají znečištění jako 1500 nejmodernějších aut dohromady,“ řekl Chabr. 

„Emisní limity pro lodní motory jsou výrazně méně přísné než například pro autobusy, mnohé motory jsou letité,“ říká odborník na emise spalovacích motorů Michal Vojtíšek z ČVUT. „Za největší problém považuji žalostný technický stav odhadem několika desítek procent lodních motorů,“ dodal.

Netýká se to zdaleka jen velkých lodí. „Malá rekreační plavidla s jednoduchými, často dvoudobými motory bez katalyzátoru, stejného typu jako u automobilů Trabant by ve vnitřní Praze plout neměla vůbec,“ míní Vojtíšek.

Přestože evropská směrnice z roku 2009 stanovila technické požadavky pro říční plavidla, netýká se to zdaleka všech. „Tyto předpisy stanovily povinnost dodržovat limity pouze pro nově instalované motory, což v důsledku znamená, že starší motory v provozu nemusejí stanovené emisní limity splňovat,“ řekl Hynek Beneš ze Státní plavební správy s tím, že není zavedena ani povinnost emise měřit. Na evropské ani české úrovni se zatím změny nechystají.

Praha navíc nebude pronajímat kotviště lodím, které například vypouštějí splašky nebo kuchyňský odpad do řeky, případně vodu zamořují čisticími prostředky při údržbě lodí. Chceme na náplavce zřídit servisní plavidlo, které by bylo schopno zajišťovat lodím tento servis,“ řekl Chabr. Státní podnik Povodí Vltavy opatření magistrátu vítá, byť se kvalita vltavské vody v Praze podle mluvčího Huga Roldána dlouhodobě zlepšuje.