Maturita 2021: Termín a podoba maturitních a závěrečných zkoušek | e15.cz

Maturitní zkoušky 2021: Termín zůstává standardní, sloh se psát nebude

Maturitní zkoušky 2021
Maturitní zkoušky 2021
• 
ZDROJ: Mira Kireeva / Unsplash.com

var

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

Ministr školství Roman Plaga (ANO) představil podobu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek na učilištích v roce 2021. Odhalil i podobu absolutirií na vyšších odborných školách a konzervatořích. „Vyslechli jsme si nejen pozici samotných studentů, ale zároveň jsme se o tom bavili s učiteli a řediteli škol a snažili se nalézt takové řešení, které bude zohledňovat složitost současné situace. Věřím, že se nám podařilo najít vybalancované řešení,“ řekl Plaga.

Maturitní zkouška bude ve školním roce 2020/21 i nadále rozdělena na dvě části. První část zkoušky je společná a obsahuje test z českého jazyka a literatury a volitelný test z matematiky nebo cizího jazyka. Druhá část maturity je tzv. profilová - škola si ji tvoří sama dle studijních programů. V této části je opět test z českého jazyka a literatury, zkouška z cizího jazka (pokud si ji student zvolil ve společné části) a dalších dvou až tří předmětů dle studijního oboru. V první části lze pak zvolit nepovinný test z cizího jazyka, matematiky a matematiky rozšiřující. Slohové práce z češtiny a cizího jazyka jsou zrušeny.

Termín pro podání přihlášky k matrutiní zkoušce, kterou chce student skládat v roce 2021 byl 1. prosince 2020. Náhradní termín pro podání přihlášky pro složení maturitní zkoušky na pozdim 2021 je stanoven na 25. června 2021.

Maturitní zkoušky 2021

Společná část

Termín společných didaktických testů ve standardním jarním temínu je stanoven na dny 3., 4. a 5. května 2021. Pro ty, kteří se nebudou moci dostavit z důvodu karantény nebo nemoci COVID-19, případně v prvním termínu didaktických testů neuspěli a zároveň se podíleli na doborvolné nebo nařízené pomoci v boji proti nemoci COVID-19, byl stanoven náhradní termín společné části maturitních zkoušek na 14., 15. a 16. června 2021. Ti studenti, kteří se podíleli povinně nebo dobrovolnicky na práci v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb mají místo jednoho řádného termínu a dvou opravných nárok na jeden řádný termín a tři opravné termíny.

Čas na vypracování didaktických testů byl prodloužen u českého jazyka, literatury a cizího jazyka o 10 minut a u testu z matematiky o 15 minut. Test z češiny má tak nově časový limit 85 minut, test z cizího jazyka 110 minut a na matematiku mají maturanti 135 minut. U rozšířeného testu z matematiky zůstává čas nezměněn. 

Profilová - školní část

Tato část maturitních zkoušek se může letos konat v termínech až do 25. června 2021. V případě, že žáci musí konat i praktickou zkoušku, termín byl prodloužen až do 27. srpna 2021 - praktické vyučování se tak může konat i o prázdninách. Do profilové zkoušky nebude zahrnuta písemná část z českého jazka, literatury a cizího jazyka - bude se konat zkouška pouze ústní. 

Záverečné zkoušky

Maturitní obory

K praktickým závěrečným zkouškám budou připuštěni ti žáci, kteří v prvním pololetí závěrečného ročníku studia byli úspěšní. Ti kteří úspěšní nebyli, mají možnost své hodnocení napravit. Zkoušky proběhnou standarním způsobem a nejzazší termín byl stanoven do konce srpna 2021.

Obory učňovské - výuční list

K praktickým závěrečným zkouškám budou připuštěni ti žáci, kteří v prvním pololetí závěrečného ročníku studia byli úspěšní. Závěrečná zkouška se letos skládá ze dvou dílčích zkoušek. Jedné části praktické a druhé části písemné nebo ústní. O formě rozhodne ředitel školy. V případě písemné zkoušky je čas prodloužen o 30 minut. Ředitelé škol budou moci rozhodnout o praktické výuce i v období prázdnin.

Absolutoria

Vyšší odborná škola

Řádný termín zkoušek může ředitel školy stanovit mezi 1. červnem a 31. srpnem.

Konzervatoře

Řádný termín zkoušek může ředitel školy stanovit mezi 1. červnem a 31. srpnem. Zároveň ředitel může uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký výkon, který žák vykonal v rámci veřejného vystoupení během posledních dvou let.

Podrobnosti a aktuality ohledně maturit a odborných zkoušek zveřejňuje pravidelně ministerstvo školství na svém webu.

Autor: var

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video