Daňové přiznání u studenta. I letos máte nárok na vrácení daně

Studenti - ilustrační foto

Studenti - ilustrační foto Zdroj: Pexels / Buro Millennial

I někteří studenti mají povinnost podat v roce 2024 daňové přiznání za rok 2023. Podívejme se v praktických příkladech, jak je to u studenta, který měl více brigád, pracoval na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo minulý rok vykonával  samostatnou výdělečnou činnost.

Řada vysokoškoláků má již během studia vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Ve kterých případech musí i studenti podat za rok 2023 daňové přiznání, si ukážeme na několika praktických příkladech. 

Termín daňového přiznání: Kdy podat daňové přiznání

Studenti, kteří budou daňové přiznání za rok 2023 odevzdávat fyzicky (ať už osobně nebo poštou) mají termín do 2. dubna 2024, při podání elektronicky je termín do 2. května 2024 a při využití služeb daňového poradce do 1. července 2024. 

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Přivýdělek na zkrácený úvazek – příklad

Studentka Karolína si po celý rok 2023 přivydělávala na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. U zaměstnavatele měla slečna Karolína podepsané prohlášení k dani. Za rok 2023 žádné jiné zdanitelné příjmy neměla. Studentka Karolína tedy za rok 2023 daňové přiznání podávat nebude, požádala zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Z důvodu uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění v ročním zúčtování daně ji vznikne nárok na daňovou vratku. 

Práce na DPČ pro dva zaměstnavatele – příklad

Slečna Aneta si po celý rok 2023 při studiu přivydělávala na dohodu o pracovní činnosti současně pro dva zaměstnavatele. Hrubá měsíční odměna u obou zaměstnavatelů zakládala účast na nemocenském pojištění. Slečna Aneta má povinnost podat za rok 2023 daňové přiznání, neboť alespoň v jednom měsíci měla příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž oba příjmy podléhaly zálohové dani z příjmu.

K vyplnění daňového přiznání bude slečna Aneta potřebovat od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023. Vzhledem k tomu, že slečna Aneta má zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti, tak může použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář.

Brigáda na DPP: roční zúčtování a prohlášení poplatníka - příklad

Studenti SŠ Pavel a Martin si během července a srpna přivydělávali na DPP s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Student Pavel u zaměstnavatele AB podepsal prohlášení k dani, student Martin však u zaměstnavatele XY nikoliv. Čistá odměna studenta Pavla byla tedy 10 tisíc korun, neboť z hrubé odměny ve výši 10 tisíc korun a méně z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta byla nulová i daň z příjmu. 

Čistá odměna studenta Martina byla 8 500 korun, neboť mu byla odvedena 15procentní srážková daň z příjmu. Student Pavel daňové přiznání za rok 2023 podávat nebude. Student Martin si však daňové přiznání sám dobrovolně podá a vznikne mu nárok na daňovou vratku ve výši 3 000 korun (1 500 korun x 2 měsíce). V daňovém přiznání za rok 2023 totiž uplatní slevu na poplatníka (30 840 korun) a slevu na studenta (4 020 korun) a roční daň z příjmu bude nulová a sražená daň v částce 3 000 korun bude daňovým přeplatkem. 

Sleva na studenta: Od roku 2024 je zrušena

Od počátku roku 2024 došlo vlivem úspor v rámci konsolidačního balíčku ke zrušení daňové slevy na studenta, která činila 4 020 korun ročně. Zrušení této slevy znamená, že studenti budou muset zaplatit na dani z příjmů fyzických osob o 4 020 korun více.

Student OSVČ: Návod, jak vyplnit daňové přiznání

Student VŠ Milan po celý rok 2023 vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s hrubým ziskem 240 tisíc korun. Student Milan musí za rok 2023 platit všechny přímé daně – daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Student Milan musí tedy vyplnit nejenom standardní čtyřstránkové daňové přiznání a přílohu číslo jedna daňového přiznání, ale i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Kalkulačka – student OSVČ

Student Milan zaplatí na přímých daních za rok 2023 při hrubém zisku (tj. příjmu poníženém o výdaje) ve výši 240 tisíc korun následující částky: 

  • 1 140 korun na dani z příjmu: Daň z příjmu činí 36 tisíc korun (240 tisíc korun x 15 procent), od vypočtené daně se odečte sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun a sleva na studenta v částce 4 020 korun. Kromě těchto dvou daňových slev student Milan neuplatňuje žádné jiné daňové slevy nebo daňové odpočty.
  • 35 040 korun na sociálním pojištění: Sazba sociálního pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu, kterým je v případě studenta Milana skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu, tj. 240 tisíc korun x 50 procent x 29,2 procenta).
  • 16 200 korun na zdravotním pojištění:Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je v případě studenta Milana skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu, tj. 240 tisíc korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Kalkulačky pro výpočet čistého zisku OSVČ >>>