Student: Jak vyplnit daňové přiznání 2020 | E15.cz

Daňové přiznání u studenta. Nezapomínejte, že máte nárok na vratky daně

sou

Pakliže má student brigádu u zaměstnavatele, daňové přiznání vyplňuje zpravidla on, u velké části brigád navíc k platbě daní vůbec nemusí dojít. Student má totiž ze zákona právo na slevu. Daň tak studenti platí pouze v několika případech. Jaké to jsou?

Studentské brigády

Jedním z případů, kdy student platí daně, je práce u dvou zaměstnavatelů během jednoho roku. Ať už brigádu student vykonával na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce, bude muset podat daňové přiznání sám.

Nevyhne se ani placení daně. Student sice u jednoho ze zaměstnavatelů může využít takzvaný růžový formulář s prohlášením, který mu umožní získat slevu na dani, u druhého zaměstnavatele už ale prohlášení využít nemůže. Druhá brigáda tedy bude podléhat patnáctiprocentní dani.

Práce na DPP a DPČ

Podobná situace nastává, když brigádník vydělává alespoň tři tisíce u dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo více než deset tisíc u dohody o provedení práce (DPP). Při překonání té samé úrovně musí student platit i pojistné.

Student jako OSVČ

Další možností je práce na živnostenský list. U zdravotního pojištění student neplatí žádné minimální zálohy, ale platí až zálohy podle dosaženého příjmu v předešlém roce. Zároveň je student povinen uhradit doplatek v případě, že zálohy v daném roce neodpovídaly výší aktuálních příjmů.

U sociálního pojištění je to podobné. První rok podnikání student u vedlejší činnosti platit zálohy nemusí. Rozdíl je zde ale v tom, že student na sociální pojištění nemusí nic odvádět ani v případě, kdy jeho příjmy po odpočtu výdajů nepřekročí rozhodnou částku. Jestliže rozhodnou částku překročí, bude mít povinnost odvádět státu minimální zálohy. Rozhodná částka za rok 2019 činila 78 476 korun. 

Kalkulačky pro výpočet čisté mzdy nebo pro výpočet čistého zisku OSVČ najdete zde >>>

Podání daňového přiznání je i v tomto případě povinné, stejně tak je nutné odevzdat přehled o příjmech a výdajích v rámci zdravotního a sociálního pojištění.

Přivýdělek příjmem z pronájmu

Daňové přiznání je nutné dodat na finanční úřad i v případě, že student vlastní nemovitost, kterou alespoň z části pronajímá. Pak kromě daně z příjmu fyzických osob musí student zaplatit rovněž daň z nemovitých věcí, která je splatná nejpozději do konce května každého roku. Stejně tak je nutné zdanit příjmy z pronájmu kapitálového majetku nebo například prodeje nemovitosti nebo cenných papírů.

Vyplněné daňové přiznání ale nemusí být jenom únavnou povinností, pro studenta může přinést i významné vratky daně. Nárok na ni vzniká například tehdy, když student nepracoval celý rok. Daňové přiznání mu umožní vyčerpat i zbytek celoroční slevy na poplatníka, na níž má právo.

Chytré formuláře pro vyplnění daňového přiznání najdete zde >>>

Autor: sou

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!