Student - daňové přiznání 2021: Jak vyplnit? Termín odevzdání | E15.cz

Daňové přiznání u studenta. I letos máte nárok na vratky daně

Studenti - ilustrační foto
Studenti - ilustrační foto
• 
ZDROJ: Pexels / Buro Millennial

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

I někteří studenti mají povinnost podat v letošním roce daňové přiznání za rok 2020. Podívejme se v praktických příkladech, jak je to u studenta, který má více brigád, pracuje na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

Daňovou vratku za rok 2020 obdrží studenti, kteří zaplatili na zálohové dani z příjmu nebo srážkové dani z dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce více, než jak vysoká je vypočtená daň z příjmu za rok 2020.

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2020 je do 3. 5. 2021.

Vláda prodloužila lhůtu pro daňová přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočíst už od 1. dubna, resp. 3. května.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy >>>

Při studiu se uplatní v daňovém přiznání nejenom daňová sleva na poplatníka (24 840 korun za rok 2020), ale i daňová sleva na studenta (4 020 korun za rok 2020). V roce 2021 budou studenti podávat daňové přiznání za rok 2020.

Kdy musí student podat daňové přiznání v roce 2021?

Za studenty pracující na pracovní smlouvu, i na zkrácený úvazek, pro jednoho zaměstnavatele, může daňové povinnosti za rok 2020 vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Studenti pracující v některém měsíci loňského roku současně pro dva zaměstnavatele, kdy jim bylo z hrubé mzdy nebo hrubé odměny od obou zaměstnavatelů odvedena zálohová daň z příjmu, si musí sami podat daňové přiznání.

Daňové přiznání krok za krokem

Povinnost podat daňové přiznání mají i studenti, kteří mají mimo příjmů ze zaměstnání zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu nebo ostatní daňové příjmy za rok 2020 vyšší než 6 000 korun. Dále se dobrovolně podat daňové přiznání se vyplatí studentům, kteří si nárokují vrácení zaplacené srážkové daně z dohody o provedení práce.

Pracující student a daňové přiznání

Daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti mohou za rok 2020 vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Tento daňový formulář mohou využít i studenti mající v roce 2020 jenom brigády na dohodu o provedení práce, kteří požadují vrácení zaplacené srážkové daně. Kdy podává student daňové přiznání v praxi?

Příklad: Daňové přiznání pracujícího studenta

Student VŠ Pavel pracoval v roce 2020 na zkrácený úvazek v měsících leden až srpen pro zaměstnavatele A a v měsících červen až prosinec pro zaměstnavatele B. Pan Pavel si tedy musí za rok 2020 sám podat daňové přiznání, neboť za měsíce červen, červenec a srpen mu byla odvedena zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů. K vyplnění dvoustránkového daňového přiznání bude Pavel potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele A i zaměstnavatele B.

Příklad: Daňové přiznání studenta a DPP

Studentka VŠ Karolína si během roku přivydělávala na dohodu o provedení práce pro více zaměstnavatelů. Hrubá měsíční odměna ani u jednoho zaměstnavatele nepřekročila 10 000 korun a u žádného zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani. Celková roční hrubá měsíční odměna činila 100 000 korun a na srážkové dani zaplatila 15 000 korun (100 000 korun x 15 procent).

Slečna Karolína si podá daňové přiznání za rok 2020, ve kterém uplatní slevu na poplatníka a slevu na studenta. Roční daňová povinnost bude tedy 0 korun. Zaplacenou srážkovou daň obdrží slečna Karolína v plném rozsahu zpět po podaném dvoustránkovém daňovém přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů.

Student OSVČ a daňové přiznání

Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti během studia vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Na výpočet daně z příjmu však nemá vliv, jestli se vykonává hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta neplatí za rok 2020 podnikající student daň z příjmu až do hrubého zisku 192 400 korun.

Příklad: Daňové přiznání studenta OSVČ

Student VŠ David vykonával po část roku 2020 samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, za rok 2020 činil 190 000 korun. V daňovém přiznání uplatní student David slevu na poplatníka i studenta v plném rozsahu, přestože vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku.

Daň z příjmu před uplatněním daňových slev je tedy 28 500 korun, částka daňových slev 28 860 korun (24 840 korun + 4 020 korun) je však vyšší a sníží tedy daňovou povinnost do nuly. Student David nezaplatí na dani z příjmu za rok 2020 nic, přesto musí odevzdat na finančním úřadu standardní čtyřstránkové daňové přiznání a přílohu číslo jedna.

Výši daně studenta spočítá kalkulačka

V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu fyzických osob za rok 2020 u studenta vykonávající samostatnou výdělečnou činnost v závislosti na dosaženém hrubém zisku při uplatnění slevy na poplatníka (24 840 korun) a slevy na studenta (4 020 korun).

Hrubý zisk daň z příjmu efektivní sazba daně
150 000 korun 0 korun 0 procent
250 000 korun 8 640 korun 3,5 procenta
350 000 korun 23 640 korun 6,8 procenta
450 000 korun 38 640 korun 8,6 procenta
550 000 korun 53 640 korun 9,8 procenta
650 000 korun 68 640 korun 10,6 procenta

Kalkulačky pro výpočet čisté mzdy nebo pro výpočet čistého zisku OSVČ najdete zde >>>

Chytré formuláře pro vyplnění daňového přiznání najdete zde >>>

Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video