Miliardy z programu Antivirus dostaly za pandemie i firmy, které zvyšovaly zisky

Očkování proti covid-19

Očkování proti covid-19 Zdroj: Blesk:Jakub Poláček

Miliardy z programu Antivirus na udržení pracovních míst v době pandemie covidu-19 dostaly od státu i firmy, kterým rostl zisk a počet zaměstnanců. V jednom ze tří režimů programu stát navíc nesl téměř sto procent nákladů na udržení pracovních míst. Pokud by se dodrželo pravidlo částečné kompenzace, které platilo v jiných zemí EU, stát by ušetřil miliardy korun. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za roky 2020 a 2021.

„NKÚ došel k závěru, že část peněžních prostředků státního rozpočtu a EU určených na podporu zaměstnanosti byla vynaložena neúčelně,“ uvedli kontroloři v tiskové zprávě. Podle NKÚ porušily ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR své povinnosti a nesledovaly a nevyhodnocovaly dopady programu.

Podporu z programu Antivirus, celkově 51,2 miliardy korun, obdrželo téměř 71 tisíc firem a jejich 1,2 milionu zaměstnanců. Podle NKÚ 9,8 miliardy korun čerpaly podniky z odvětví, kde produkce neklesla. Mezi nimi byly například i firmy zabývající se informačními technologiemi, v odvětví přitom v roce 2021 vzrostla produkce oproti roku 2019 o 17,5 procenta a počet zaměstnanců o 9,5 procenta. Podporu z programu Antivirus 48,1 milionu korun dostal i obchodní řetězec, který v době pandemie expandoval a nepřetržitě nabíral nové zaměstnance.

Kontroloři dále zjistili, že jeden z režimů programu Antivirus připravilo MPSV v rozporu se stanovenou zásadou, podle níž měly být náklady na udržení pracovních míst sdíleny mezi státem, zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tomto režimu stát poskytl zaměstnavatelům příspěvky na náhrady mezd ve stoprocentní výši a vyplatil jim celkem 21,1 miliardy korun. Pokud by byla respektována zásada částečné kompenzace, stát by ušetřil 4,4 miliardy korun.

Podpora částečně selhala

Poskytování příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus prověřoval NKÚ u 31 zaměstnavatelů a jejich 47 871 zaměstnanců. Kontroloři zjistili, že 3363 lidí vedl následně Úřad práce v evidenci uchazečů o zaměstnání. „Podpora v celkové výši 58,2 milionu korun tak nevedla k zachování jejich pozic,“ uvedl NKÚ.

Kontroloři rovněž upozornili, že deset z 31 kontrolovaných firem čerpalo od státu podporu 1,9 miliardy korun na udržení pracovních míst, ačkoliv v letech 2020 a 2021 vyplácely podíly na zisku. Dodali, že neslučitelnost čerpání podpory a vyplácení dividend zakotvilo MPSV do zákona o zaměstnanosti s účinností od července 2021.