Ostravan bude měsíce čekat na soud kvůli ovzduší. Čísla stojí při něm | e15.cz

Ostravan bude měsíce čekat na soud kvůli ovzduší. Čísla stojí při něm

Smog
Smog
• 
ZDROJ: Archiv

Miroslav Tryner

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ostravan Vladimír Burda, který podal žalobu na ministerstvo životního prostředí kvůli znečištěnému ovzduší, se soudního stání dočká nejdříve za několik měsíců. Zveřejněná data od ekologů přitom dávají Burdovi, jenž žije v městském obvodu Radvanice/Bartovice, za pravdu. Limit polétavého prachu v ovzduší zde byl do poloviny listopadu překročen již v sedmdesáti dnech, zákon přitom povoluje jen 35 dní.

„Soudní stání zatím nebylo nařízeno, podle našich zkušeností by se tak mohlo stát během několika měsíců,“ řekl serveru E15.cz Jan Šrytr, ředitel sdružení právníků Frank Bold Advokáti (FBA), které Burdu zastupuje.

Burda se domáhá odškodnění za nemajetkovou újmu, protože ovzduší na Ostravsku je znečištěné a úřady stále nevydaly účinná nápravná opatření.

„Je to zhoršení kvality života, snížení ceny nemovitostí, všechno to v souladu je oceněno jako újma, která tím stavem vzniká,“ upřesnil advokát Pavel Černý z FBA. Výši požadovaného odškodnění neupřesnil.

Specifickým problémem celého Ostravska je, že expozice znečišťujícím látkám je vysoká a působí na velké množství obyvatel – 821 tisíc.

Limit dnů překročen o 100 procent

Podle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2013 expozice PM10, tedy polétavého prachu o velikosti 10 mikrometrů, podílela na 5200 předčasných úmrtích v ČR.

Podle zákona můžeme dýchat přeslimitní dávku celodenní koncentrace prachu PM10 v ovzduší 35 dní v roce. Denní imisní limit pro částice frakce PM10 je 50 μg na metr krychlový.

Ve zmíněné lokalitě Ostravě-Radvanicích bylo k 16. listopadu zaznamenáno již v 78 dnech, maximální koncentrace přesáhla 152 μg/m3.

Přehled překroční emisních limitů PM10 k 16. 11. 2015 (limit 35 dní v roce nad 50 μg/m3)

Přehled překroční emisních limitů PM10 na Ostravsku k 16. 11. 2015Autor: zelenykruh.cz
Pramen: zelenýkruh.cz

„Ministerstvo životního prostředí v současnosti finalizuje programy zlepšování kvality ovzduší, které by měly tento nevyhovující stav řešit. Obsah dokumentů však neodpovídá na základní otázku, která opatření se budou realizovat, v jakém časovém horizontu a zejména, jaké zlepšení v té které oblasti ČR mají přinést. Na základě dostupných informací se také nedá předpokládat, že by k dosažení limitů mělo dojít v období do roku 2020,” konstatuje právnička FBA Kristína Šabová.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery