Téměr každý expat je vyhořelý, ukázal průzkum

Expaté, ilustrační foto

Expaté, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Průzkum společnosti Cigna 360 Global Well-Being Survey mezi skoro 12 tisíci lidí po celém světě odhalil, že stres expatů dosáhl historického maxima a téměř všichni respondenti pociťují příznaky vyhoření Životní styl je nyní pro ty, kteří se plánují přestěhovat do zahraničí, důležitější než finance, a čtvrtina se plánuje přestěhovat kvůli lepší zdravotní péči Nejoblíbenější cílovou destinací pro stávající expaty je Kanada, na druhém místě jsou Austrálie a USA

Podle zprávy vycházející z osmého vydání průzkumu Well-Being Survey společnosti Cigna 360 pociťuje velká většina expatů vyhoření, stres a přehodnocuje své životní a pracovní priority, aby byli flexibilnější nebo blíže rodině a přátelům.

Z dnes zveřejněné zprávy Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022 (Vyhoření v zahraničí – životní situace expatů v roce 2022) vyplývá, že 90 procent expatů je pod vlivem stresu a 98 procent z nich pociťuje příznaky vyhoření, které jsou pravděpodobně způsobeny neschopností vypnout od práce. Expati zažívají ohromný pocit izolace – 87 procent z nich uvádí, že se cítí bezmocní, uvěznění nebo poražení, a 86 procent se cítí odloučení nebo osamocení.

Zároveň více než třetina respondentů (38 procent) vyjadřuje obavy nebo nejistotu ohledně své finanční situace. Tento stav je v různé míře způsoben faktory souvisejícími s životním stylem, profesními příležitostmi a pracovní kulturou. Studie zjistila, že 73 procent současných expatů a 75 procent těch, kteří se plánují přestěhovat do zahraničí v příštích dvou letech, strávilo po pandemii více času přehodnocováním svých životních priorit. Životní styl nyní nahrazuje finance jako hlavní prioritu pro ty, kteří se plánují přestěhovat do zahraničí.

Jason Sadler, generální ředitel společnosti Cigna International Markets, uvedl, že zaměstnavatelé čelí skutečné výzvě, jak se vyrovnat s touto změnou životního stylu a přehodnotit nabídku pro expaty. „Zaměstnavatelé mohou v budoucnu čelit velkým výzvám při náboru zaměstnanců ze zahraničí. Vzrušující, obohacující a globálně mobilní životní styl, který dříve vystihoval „sen expata", se změnil. V současné době stále více lidí, kteří plánují emigrovat, bere v úvahu otázky související s životním stylem, rodinou a přáteli."

Zdravotní péče se stala prioritou pro všechny skupiny, přičemž 23 procent stávajících expatů zvažuje přestěhování do jiné země, aby získali přístup k lepší zdravotní péči. Důležitá je také rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Více než čtvrtina lidí, kteří plánují emigrovat, uvedli, že je pro ně rozhodující flexibilní pracovní doba, a 16 procent respondentů chce mít možnost pracovat odkudkoli na světě.

„Je pravděpodobné, že od nynějška budou muset organizace přehodnotit způsob, jakým získávají zaměstnance ze zahraničí. Osobní a rodinné potřeby jsou nyní při rozhodování na prvním místě, což může ovlivnit výhody, které expati upřednostňují při výběru pracovních pozic," dodal Sadler.

Výsledky průzkumu ukazují, že Kanada je mezi současnými expaty nejoblíbenější destinací pro budoucí emigraci – přestěhovat se do této země plánuje 11 procent respondentů. Na druhém místě se shodně umístily Austrálie a USA. Naprostá většina expatů žijících v Evropě a Austrálii je přesvědčena, že tam zůstanou. Totéž nelze říci o cizincích pracujících v Asii – pouze 5 procent respondentů hodlá zůstat v Indii a v případě pevninské Číny je to 16 procent.

Mění se i věková struktura expatů – starší zaměstnanci se nyní častěji chtějí vrátit nebo zůstat ve své domovské zemi, zatímco mladší lidé uvažují o hledání práce v zahraničí. Pouze 13 procent osob starších 50 let uvedlo, že se chtějí přestěhovat do zahraničí, ve srovnání s 37 procent osob ve věku 18 až 24 let a 34 procent osob ve věku 25 až 34 let.

Dr. Stella George, hlavní lékařská ředitelka společnosti Cigna International Markets, uvedla, že se očekává, že se věková struktura expatů bude měnit.

„Posledních několik let během pandemie bylo pro stávající a dlouhodobé expaty obzvláště náročných," uvedla Dr. George. „Na jedné straně se tedy mnoho starších migrantů vrátí za prací blíže k domovu a na druhé straně začne mladá generace ambiciózních odborníků těžit z příležitostí, které nabízí práce v zahraničí, včetně příležitostí rychlého postupu, flexibilních pracovních podmínek a dalších pobídek. Tyto výhody jsou atraktivní zejména pro lidi na začátku kariéry."

O průzkumu Well-Being Survey společnosti Cigna 360 Osmý ročník průzkumu Cigna 360 Well-Being Survey provedla společnost Cigna International Markets ve spolupráci se společností Kantar, lídrem v oblasti analýzy dat, informací a poradenství. V květnu letošního roku se průzkumu zúčastnilo více než 11 900 lidí z Austrálie, Belgie, pevninské Číny, Hongkongu, Indie, Japonska, Keni, Saúdské Arábie, Singapuru, Španělska, Švýcarska, Nizozemska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a USA. Zkoumala pět klíčových složek – rodinnou, finanční, fyzickou, sociální a pracovní – s cílem odhalit nejnovější trendy a výzvy pro zdraví a pohodu expatů.

Studie byla provedena online a při výběru vzorků byli použiti respondenti rekrutovaní z panelů, které procházejí přísnou kontrolou kvality a jejichž složení je reprezentativní pro dospělou populaci na každém ze zkoumaných trhů.