Vyvrácený mýtus? Praha nedostává více peněz než zbytek republiky, uvádí studie

Karlův most

Karlův most Zdroj: Foto Blesk - Tonda Tran

Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu
„Analýza prověřila a vyvrátila mnohé mýty o pražských financích. Jedním z nejčastěji opakovaných tvrzení je, že Praha na obyvatele dostává víc peněz od státu, než zbytek republiky,“ říká Pavel Vyhnánek.
Vizualizace proměny Vítězného náměstí
Metro Písnice
Václavské náměstí by mělo také projít výraznou proměnou. Budou skrz náměstí jezdit tramvaje, přibudou lavičky a pítka.
11
Fotogalerie

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) vypracoval novou studii, která přibližuje, jak funguje financování metropole. Její název zní „Chudé město pražské?“. Studie má mimo jiné pomoci vyvrátit mýty, které kolem městských financí panují. „Jedním z nejčastěji opakovaných tvrzení je, že Praha na obyvatele dostává více peněz od státu než zbytek republiky. To se však při zohlednění všech toků veřejných financí vůbec nepotvrdilo,“ říká náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Podle ukazatele HDP se Praha se řadí mezi pět nejbohatších regionů v Evropě. Ovšem ze srovnání českého hlavního města s ostatními metropolemi vychází pozice Prahy z hlediska HDP jen mírně nad evropským průměrem. Toto srovnání českou metropoli ukazuje v pozitivnějším světle, než jak je tomu doopravdy. I kvůli tomu město v současné chvíli nedosáhne na většinu evropských fondů, protože podle ukazatelů HDP finanční pomoc nepotřebuje tolik jako jiná města.  

Praha rovněž nedosáhne ani na tolik přímých investičních prostředků od státu jako ostatní obce a kraje v Česku. „Je velmi nepopulární říkat, že Praha potřebuje více pozornosti i financí, ale ono to není jen o Praze. Pokud totiž nebude prosperovat motor ekonomiky, budou chřadnout i regiony,“ upozorňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

V Praze trvale žije okolo 1,6 milionu obyvatel. Její infrastrukturu využívá dokonce 1,8 milionu lidí. Trvalé bydliště tu má však jen 1,3 milionu obyvatel. A právě tento fakt Prahu znevýhodňuje vůči ostatním krajům a obcím v Česku na základě rozpočtového určení daní (RUD). V rámci samotného státu totiž platí, že je výnos z daní přerozdělován z ekonomicky silných regionů k těm ekonomicky slabším. 

„Nepatřím mezi ty, kteří jen čekají s nataženou rukou. Ale jak studie ukázala, na rozdíl od jiných evropských metropolí vykazuje Praha téměř nulovou participaci státu na celostátně významných infrastrukturních stavbách,“ tvrdí Vyhnánek. 

Studie zároveň porovnává Prahu s několika podobně velkými městy z 23 zemí. Zaměřila se ale především na srovnání financování významných dopravních staveb. Z tohoto srovnání vyplývá, že nejvíce finančně soběstačná jsou města severských států. 

„Analýza prověřila a vyvrátila mnohé mýty o pražských financích. Jedním z nejčastěji opakovaných tvrzení je, že Praha na obyvatele dostává více peněz od státu než zbytek republiky. To se však při zohlednění všech toků veřejných financí vůbec nepotvrdilo,“ říká náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Studie vznikla z iniciativy náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavla Vyhnánka. Jejím cílem je přispět k lepšímu pochopení problematiky pražských financí, infrastrukturních investic a postavení Prahy v rámci Česka a Evropy.