Z fondů EU půjde na ochranu před povodněmi a suchem 1,25 miliardy

Přívalová povodeň nadělala v krkonošském městečku Svoboda nad Úpou škody za desítky milionů korun

Přívalová povodeň nadělala v krkonošském městečku Svoboda nad Úpou škody za desítky milionů korun Zdroj: ctk

Úklid. V osadě Nová Vesv bohumínské části Skřečoňpokračovaly úklidovépráce a odčerpávání vodypo povodni. Celkové škodyv Česku? Několik miliardkorun
Povodně
povodně
Uvízlá auta.Do Hrádku nadNisou přišlavoda rychle.Bleskovápovodeň zničilai čistírnuodpadních vod
Povodně
19
Fotogalerie

Na lepší využití srážkové vody, protipovodňová opatření a budování výstražných systémů půjde z evropských dotací dalších 1,25 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Letos už podle ministra Richarda Brabce (ANO) schválily na protipovodňová opatření a zlepšení retenčních schopností krajiny a odtokových poměrů téměř 300 projektů za 1,3 miliardy korun.

V první výzvě za 1,1 miliardy korun je podle MŽP možné čerpat dotace na snížení rizika vzniku povodní, zlepšení průtoku nebo naopak zvýšení retenčních schopností koryt vodních toků a přilehlých niv. Žádat o ně mohou jak správci toků či organizační složky státu, tak i fyzické osoby, které podnikají v oboru.

Dalších 150 milionů korun ve druhé výzvě mohou využít zejména obce a města na budování výstražných a hlásných systémů, včetně místního rozhlasu a varovných sirén. Peníze mohou jít i na budování digitálních povodňových plánů. Všechny projekty se přitom musejí dokončit nejpozději do konce roku 2023.

Ministr uvedl, že jeho resort klade důraz na projekty zaměřené na obnovu, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci vodních děl sloužících k protipovodňové ochraně. "Jedná se o suché nádrže, retenční nádrže a poldry a výstavbu nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů," řekl. Za důležité považuje zejména to, aby se efektivně využívala srážková voda v obcích.

"V obou nově otevřených výzvách činí výše dotace 85 procent z celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit s výjimkou projektů zaměřených na budování varovných systémů, u kterých je dotace sedmdesátiprocentní," dodal šéf státního fondu Petr Valdman.

Žádosti o dotace bude fond přijímat od úterý 1. listopadu do 5. ledna příštího roku.