Ženy řídí nebo spoluvlastní třetinu českých společností

Ženy vlastní či spoluvlastní asi třetinu společností.

Ženy vlastní či spoluvlastní asi třetinu společností. Zdroj: profimedia.cz

Dvě třetiny podniků v Česku vlastní výlučně muži, na vlastnictví či spoluvlastnictví žen připadá jedna třetina. Z 461 tisíc firem, u kterých je vlastníkem fyzická osoba, jich 313 tisíc patří mužům, 80 tisíc ženám a 68 tisíc je v jejich společném vlastnictví. Podíl firem ve vlastnictví žen se v posledních letech mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

Na jedné straně roste zastoupení společností ve výlučném vlastnictví žen, na druhé se snižuje počet společností vlastněných společně muži i ženami.

„Během uplynulých dvou let se počet společností vlastněných pouze ženami zvýšil o sedm tisíc, tedy o desetinu. Počet mužských společností se zvýšil o 13 500, zatímco počet firem ve společném vlastnictví se snížil o dva tisíce,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Zastoupení 'ženských' společností je nejvyšší u zdravotní a sociální péče a ostatních činnostech, kam se řadí i poskytování osobních služeb, nejnižší v informačních a komunikačních činnostech a ve stavebnictví. Ze společností podnikajících v oblasti zdravotní a sociální péče vlastní 44 procent výlučně ženy, 21 procent je ve smíšeném vlastnictví a 35 procent patří mužům. Naopak v informačních a komunikačních činnostech patří pouze ženám desetina společností a dalších 12 procent vlastní ženy spolu s muži.

„Toto srovnání ukazuje, že při výběru oboru podnikání hrají určitou roli i genderové rozdíly. I když jde o zjednodušený pohled, ženy častěji než muži spojují své podnikání s péčí o druhé,“ dodala Kameníčková. Mezi jednotlivými kraji výrazné rozdíly nejsou.

Společnosti, které plně kontrolují ženy, mají mnohem častěji než u společností pod kontrolou mužů jednoho majitele. Jde o 87 procent firem vlastněných ženami, zatímco u společností ve výlučném vlastnictví mužů má jednoho majitele jen 71 procent.

Firmy ve vlastnictví žen jsou méně rizikové než ty, které vlastní muži. „I když jsou rozdíly minimální, o něco lépe vycházejí ze srovnání společnosti vlastněné ženami,“ upozornila Kameníčková.

Zatímco mezi společnostmi vlastněnými pouze ženami, jich 61 procent funguje maximálně deset let, u společností vlastněných výhradně muži jde o 52 procent firem. Podniky, které vlastní výlučně ženy, jsou tak obecně mladší než mužské společnosti.