Daně a přivýdělek: Kdy musíte podat daňové přiznání? | E15.cz

Daně a přivýdělek: Kdy musíte podat daňové přiznání?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek si v praxi přivydělávají studenti, penzisté, zaměstnanci i OSVČ. Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání z důvodu přivýdělku?

V praxi budou muset za rok 2021 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob mimo jiné i zaměstnanci, kteří budou mít v některém měsíci letošního roku příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž jim z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu. Podívejme se na několik praktických příkladů.

1) Stálé zaměstnání + brigáda na DPP do limitu

Zaměstnanec Pavel pracuje pro zaměstnavatele AB na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek a během léta si přivydělává pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce, přičemž hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce je vždy 10 000 korun a méně. Z dohody o provedení práce byla tedy vždy odvedena 15procentní srážková daň z příjmu.

Pan Pavel v plném rozsahu využije všechny daňové slevy a daňové odpočty pro příjem od hlavního zaměstnavatele, nemůže tedy obdržet odvedenou srážkovou daň zpět. Zaměstnanec Pavel může požádat svého hlavního zaměstnavatele AB o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021, pan Pavel nebude mít tedy starosti s vyplněním daňového přiznání.

2) Penzista střídající zaměstnání

Penzista Josef pracoval v lednu až dubnu 2021 pro zaměstnavatele PR na zkrácený úvazek a od srpna začal na zkrácený úvazek pracovat pro zaměstnavatele LM. Pan Josef může tedy požádat zaměstnavatele LM o provedení ročního zúčtování daně, neboť nemá povinnost podávat daňové přiznání.

V měsících květnu až červenci neuplatnil slevu na poplatníka, a proto mu po provedeném ročním zúčtování vznikne nárok na daňovou vratku. Mzdové účetní zaměstnavatele LM bude muset pan Josef doručit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele PR.

3) Zaměstnankyně s druhou prací na DPČ

Paní Karolína pracuje na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele EF a v letních měsících si současně přivydělává na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele GH s hrubou měsíční odměnou 15 000 korun. Z obou zaměstnání je paní Karolíně odvedena zálohová daň z příjmu. Paní Karolína bude mít povinnost za rok 2021 si sama podat daňové přiznání.

K vyplnění daňového přiznání bude od obou zaměstnavatelů potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech. Vzhledem k tomu, že bude mít pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, tak může vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

4) OSVČ i s příjmy na DPP

Živnostník Filip příležitostně pracuje i na dohodu o provedení práce, přičemž hrubá měsíční odměna je vždy nad 10 000 korun. Jako živnostník vyplňuje pan Filip daňové přiznání automaticky, do daňového přiznání však musí zahrnout i příjmy ze závislé činnosti plynoucí z dohody o provedení práce. Vzhledem k tomu, že má pan Filip příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tak musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání.

5) Práce na dva zkrácené úvazky

Paní Hana pracuje po celý rok 2021 pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Z obou zaměstnání je tedy paní Haně odvedena zálohová daň z příjmu a má povinnost si za rok 2021 sama podat daňové přiznání.

O provedení ročního zúčtování daně nemůže paní Hana požádat ani zaměstnavatele, u kterého uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy daňovou slevu na poplatníka. K vyplnění daňového přiznání bude paní Hana potřebovat od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za letošní rok.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video