Sleva na dítě 2024: Jak uplatnit nárok na daňový bonus?

Sleva na dítě 2024 a 2023: Daňový bonus a jak ho uplatnit (ilustr. foto)

Sleva na dítě 2024 a 2023: Daňový bonus a jak ho uplatnit (ilustr. foto) Zdroj: Profimedia

Dokonce i vyplňování daňového přiznání může být pro někoho příjemnou činností. Důvodem je, že někteří poplatníci nejenže nezaplatí nic na dani z příjmu, navíc ještě obdrží daňový bonus. Kdo nemůže daňový bonus obdržet? A kdy mohou roční daňový bonus obdržet i podnikající zaměstnanci?

Co je daňový bonus na dítě?

Stát podporuje rodiny s dětmi prostřednictvím daňového zvýhodnění v podobě daňového bonusu. Tato sleva na dítě může být uplatněna vždy pouze jedním z rodičů. Zatímco zaměstnanec ji může uplatnit každý měsíc v roce 2024, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) tak může učinit jen jednou ročně na základě daňového přiznání za rok 2023.

Na slevu na dítě máte nárok do 18. narozenin dítěte. Pokud bude dítě nadále studovat, nárok na na slevu platí až do jeho 26 let. Tyto výhody mohou čerpat i OSVČ, které uplatňují výdajové paušály, nikoliv však paušální daň.

Sleva na dítě v daňovém přiznání za rok 2023

Jeden z rodičů má vždy nárok na daňový bonus na děti. V případě, že je roční daňové zvýhodnění na děti vyšší, než je částka vypočtené roční daně z příjmu, tak daňový poplatník neplatí nic na dani z příjmu a ještě obdrží od státu peníze formou daňového bonusu.

Sleva na dítě za celý kalendářní rok 2023 činí:

 • na první dítě 15 204 korun
 • na druhé dítě 22 320 korun
 • na třetí a každé další dítě 27 840 korun
 • na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu částku ročního daňového bonusu u OSVČ za rok 2023 při uplatnění slevy na dvě děti v závislosti na dosaženém hrubém zisku. Ve všech případech počítáme tedy s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun a daňové slevy na dvě děti ve výši 37 524 korun (15 204 korun + 22 320 korun).

Hrubý zisk (příjem - výdaj)

Částka daňového zvýhodnění

Daň z příjmu

Daňový přeplatek (z důvodu daňového bonusu)

200 tisíc korun37 524 korun0 korun37 524 korun
250 tisíc korun37 524 korun0 korun30 864 korun
300 tisíc korun37 524 korun0 korun23 364 korun
350 tisíc korun37 524 korun0 korun15 864 korun
400 tisíc korun37 524 korun0 korun8 364 korun
450 tisíc korun37 524 korun0 korun864 korun

Sleva na dítě: zaměstnanci versus OSVČ

Zatímco zaměstnanci mohou daňový bonus na děti uplatňovat již během roku na měsíční bázi při výpočtu čisté měsíční mzdy, tak osoby samostatně výdělečně činné uplatní daňovou slevu na děti až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání

Měsíční částka slevy na dítě v roce 2024 číní: 

 • na první dítě 1 267 korun
 • na druhé dítě 1 860 korun
 • na třetí dítě 2 320 korun
 • na dítě s průkazem ZTP/P je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

V paušálním daňovém režimu není nárok na slevu na dítě

Při vstupu do dobrovolného měsíčního daňového paušálu je potřeba počítat s tím, že jednou měsíční daňovou platbou jsou splněny všechny povinnosti ohledně daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Při platbě měsíčního daňového paušálu tedy nemůžete za kalendářní rok obdržet daňový bonus na děti.

Roční daňový bonus podnikajících zaměstnanců

I zaměstnanci s podprůměrnou mzdou s přivýdělkem jako OSVČ, kteří ze zaměstnání neplatí žádnou daň z příjmu a ještě čerpají měsíční daňové bonusy, mohou po odevzdání daňového přiznání ještě obdržet daňový přeplatek. Je to z důvodu, že roční daňový bonus je vyšší, než činí součet měsíčních daňových bonusů. Například z důvodu uplatnění vyšších částek daňových odpočtů nebo školkovného v ročním daňovém přiznání.

V tabulce najdete několik příkladů, kdy podnikající zaměstnanci, kteří během roku čerpali měsíční daňové bonusy v zaměstnání, obdrží po podaném daňovém přiznání daňový přeplatek – roční daňový bonus je totiž vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy během roku.

Důvodem je, že daňová úspora je díky školkovnému a daňovým odpočtům vyšší, než daňový nedoplatek ze zisku ze samostatné výdělečné činnosti.

Výpočet: sleva na dítě při hrubé měsíční mzdě 30 tisíc korun (příklad)

 • Při hrubé měsíční mzdě 30 tisíc korun je měsíční daňový bonus 1 197 korun (3 127 korun - 1 930 korun).
 • Daň z příjmu je totiž 1 930 korun (30 tisíc korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 570 korun).
 • Měsíční sleva na dvě děti je 3 127 korun (1 267 korun + 1 860 korun).
 • Za celý rok je částka obdržených měsíčních daňových bonusů 14 364 korun (1 197 korun x 12 měsíců).
 • Výpočet je zjednodušen, protože počítáme se stejnou částkou hrubé mzdy po celý rok.
Hrubá mzdaMěsiční daňové bonusyHrubý ziskŠkolkovné

Daňové odpočty

Roční daňový přeplatek

30 tisíc korun14 364 korun60 tisíc korun12 tisíc korun0 korun3 000 korun
30 tisíc korun14 364 korun100 tisíc korun17 300 korun0 korun2 300 korun
30 tisíc korun14 364 korun100 tisíc korun17 300 korun50 tisíc korun9 800 korun
30 tisíc korun14 364 korun150 tisíc korun17 300 korun50 tisíc korun2 300 korun