Letní brigáda: Pozor na jakou smlouvu pracujete | E15.cz

Letní brigáda: Pozor na jakou smlouvu pracujete

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Brigáda je dobrým způsobem přivýdělku. Pracovní smlouvu uzavírají zaměstnavatelé s brigádníky zpravidla formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Na co si dát pozor u těchto smluv?

Dohoda o provedení práce

Pokud vám zaměstnavatel nabídl dohodu o provedení práce, je to pro vás výhodné kvůli pojistným odvodům. Ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. „Pokud jste ale takzvané „růžové prohlášení“ podepsali již dříve s jiným zaměstnavatelem, druhé už podepsat nelze a měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce ze spoelčnosti KODAP.

Jak je to u této dohody s daněním? Jestliže jste nepodepsali prohlášení, a nevydělali jste za rok více než 10 tisíc korun, bude vám z příjmu sražena daň ve výši 15 procent. Pokud tuto částku překročíte, bude daň také 15 procent, ale půjde o daň zálohovou. Zatímco u srážkové daně nelze samotnou daň snížit, zálohová daň se snižuje o slevy a daňové zvýhodnění a v mnohých případech tedy bude nulová.

Dohoda o pracovní činnosti

U těchto typů přivýdělků, jako je brigáda, se můžeme také potkat s dohodou o pracovní činnosti. U této dohody vám bude odvedena srážková daň v případě, že jste nepodepsali prohlášení, a vaše příjmy byly v maximální výši rozhodné pro účast na nemocenském pojištění. To je v tomto roce 3500 korun za měsíc. Pokud tyto podmínky splněny nebudou, uplatní se zálohová daň. U DPČ odvádíte zdravotní a sociální pojištění, když vyděláte více než 3500 korun měsíčně.

Daňové odpočty

Ať už bude zvolena jakákoliv z výše uvedených „forem“ brigády, srážková daň nemusí být konečnou daňovou povinností, neboť zákon umožňuje poplatníkovi podat i v této situaci daňové přiznání a snížit daňovou povinnost o odpočty, slevy na dani a daňové zvýhodnění.

„Podat přiznání lze každopádně doporučit tehdy, pokud zaměstnání trvalo jen po část roku, a tudíž nebyla uplatněna sleva na poplatníka v celé roční výši 24 840 korun. V takové situaci vznikne přeplatek, který bude poplatníkovi při splnění podmínek (nemá jiný nedoplatek na dani atd.) správcem daně vrácen,“ dodává Jan Kašpar.

Smlouvy pro brigádníky nejsou úplně bezpečné

DPP a DPČ jsou více flexibilní, než pracovní smlouvy. Můžete o pracovní poměr poměrně snadno přijít. Na druhou stranu je i jednodušší jej končit. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dohodu snadno jednostranně ukončit písemnou výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou.

„Na rozdíl od pracovní smlouvy zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhovat zaměstnanci na dohodu pracovní dobu. Takže fakticky může ukončit spolupráci i tak, že již zaměstnanci nepřidělí žádnou práci (nedohodne si s ním další termín, kdy má přijít vykonávat práci),“ říká David Šupej, advokát z firmy SEDLAKOVA LEGAL.

Naopak zaměstnanec může pracovní poměr ukončit, pokud práce podle lékařského posudku poškozuje jeho zdraví a zaměstnavatel mu neumožní práci na jiné pracovní pozici. Dále také v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil odměnu z dohody ani do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Hmotná odpovědnost

Hmotná odpovědnost je pro brigádníka stejná jako pro zaměstnance. V zákoníku práce je jasně uvedeno, kterých hodnot se dohoda může týkat. Zaměstnavatelé občas mají představu, že pod dohodu o hmotné odpovědnosti „schovají“ cokoli, co předají zaměstnanci k výkonu práce (typicky firemní auto nebo počítač), ale není tomu tak.

„Hodnoty, které zahrnuje dohoda o hmotné odpovědnosti, jsou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Navíc musí platit, že zaměstnanec má možnost s nimi osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Pokud se na nich pak objeví schodek, má zaměstnanec povinnost ho nahradit v plné výši,“ dodává David Šupej.

Práce ve vedrech

Zaměstnavatel vám musí zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Pokud dojde na vyšší teploty, má zaměstnavatel povinnost (podle toho, jaké úrovně teplota dosahuje) zajistit zaměstnancům ochranné nápoje (např. mineralizovanou nebo klasickou pitnou vodu z kohoutku, v závislosti na náročnosti práce) nebo zajistit bezpečnostní přestávky.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka