Opravné a dodatečné daňové přiznání 2022 a úrok z prodlení | E15.cz

Opravné a dodatečné daňové přiznání: Jaký je v nich rozdíl?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Daňové pochybení lze v praxi napravit podáním opravného nebo dodatečného daňového přiznání. Jaký je v tom rozdíl? Na co pamatovat?

Někteří daňoví poplatníci až po podání daňového přiznání zjistí, že daňové přiznání není vyplněno v pořádku. Chybu lze samozřejmě napravit. Podívejme se na 10 vybraných bodů, které je dobré vědět o nápravě daňové chyby.

1. Uvádějte do daňového přiznání telefon

Do daňového přiznání je dobré vždy uvádět kontaktní telefonní číslo. Pracovníci finančních úřadů nechtějí daňové poplatníky rozhodně zatěžovat nad rámec zákonných povinností. Když je to možné, tak se snaží daňové poplatníky na drobné nesrovnalosti (např. opomenutí nějaké daňové přílohy) telefonicky upozornit. Mnohé situace lze takto rychle vyřešit bez podání dodatečného daňového přiznání.

2. Do termínu opravné daňové přiznání

Pokud si daňový poplatník uvědomí ještě v řádném termínu pro podání daňového přiznání, že v daňovém přiznání je chyba, potom podá opravné daňové přiznání. Při podání opravného daňového přiznání se k předchozímu daňovému přiznání vůbec nepřihlíží. Finanční úřad pracuje pouze s opravným daňovým přiznáním. 

3. Opravných přiznání může být více

Někdy dojde k situaci, že i opravné daňové přiznání je špatně. Jestliže je objevena chyba stále ještě v řádném termínu pro podání daňového přiznání, tak lze podat nové opravné daňové přiznání. Finanční úřad bude přihlížet pouze k poslednímu opravnému daňovému přiznání. Při podání opravného daňového přiznání je nutné vždy na první straně formuláře daňového přiznání vyplnit, že se jedná o opravné daňové přiznání.

4. Povinnost podat dodatečné daňové přiznání

Po uplynutí termínu pro podání daňového přiznání je vždy nutné při nápravě chyby podat dodatečné daňové přiznání. Při zjištění, že daň z příjmu fyzických osob má být vyšší, než je vypočteno v daňovém přiznání, tak musí daňový poplatník podat dodatečné daňové přiznání.

5. Možnost podat dodatečné daňové přiznání

V případě, že je vypočtená daň v daňovém přiznání vyšší než odpovídá skutečnosti, je daňový poplatník oprávněn podat dodatečné daňové přiznání. Při zjištění vyšší daňové povinnost vzniká povinnost podat dodatečné daňové přiznání také a při zjištění nižší daňové povinnosti je podání volitelné. Dodatečným daňovým přiznáním lze tedy řešit i placení nižší daně.

6. Termín dodatečného přiznání

Při zjištění chyby je nutné podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla chyba v odevzdaném daňovém přiznání zjištěna.

A jak je to s dodatečným daňovým přiznáním a pokutou? Pokud je dodatečné daňové přiznání podáno v zákonné lhůtě (tj. do měsíce od zjištění rozhodných skutečností), tak se pokuta neudílí.

V případě, že dodatečné daňové přiznání nepodáte včas, může vám být udělena pokuta až do 5 procent stanovené daně. Plyne vám také povinnost zaplatit úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

7. Vyplňuje se oddíl číslo šest daňového přiznání

Při podání dodatečného daňového přiznání je nutné vyplnit i oddíl číslo šest daňového přiznání na straně číslo tři čtyřstránkového daňového formuláře, konkrétně potom řádky číslo 78 až 83, ve kterých se vypočítá rozdíl mezi „skutečnou správnou“ daňovou povinností a uvedenou výši daně v původně odevzdaném nesprávném daňovém přiznání.

8. Při kontrole již bez možnosti podání

Podat dodatečné daňové přiznání není přípustné, pokud již na tuto daň probíhá kontrola ze strany finančního úřadu. Daňovým nesrovnalostem je vhodné předcházet důkladnou kontrolou a pečlivě nastaveným daňově-účetně-evidenčním systémem a při případném pochybení řešit daňové chyby ihned.

9. Prodloužení lhůty pro stanovení daně

Dle daňového řádu nelze stanovit daň po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž však platí, že lhůta pro stanovení daně se prodlužuje v zákonných případech o jeden rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k některé rozhodné skutečnosti, mezi které patří právě i podání dodatečného daňového přiznání.

10. Dodatečné daňové přizní a formulář

Formulář pro dodatečné daňové přinání (i opravné) se shoduje s formulářem pro řádné daňové přiznání, tedy to úplně obyčejné. Pouze v příslušné kolonce na první straně formuláře zaškrtnete, jaké daňové daňoé přiznání podáváte, zda řádné, opravné či dodatečné.

Chytré daňové formuláře najdete zde >>>

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery