Slevy na dani 2021 za rok 2020: velký přehled | E15.cz

Slevy na dani: Kdy je můžete uplatnit?

Daňové přiznání
Daňové přiznání
• 

Petr GolaJan Vařečka

Share on Facebook Messenger

V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy. Na které máte nárok? Mzdová účetní uplatní daňové slevy, jestliže zaměstnanec podepíše prohlášení k dani.

Daňové slevy je možné uplatňovat při výpočtu čisté mzdy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracujícího pro více zaměstnavatelů daňové slevy nemohou uplatňovat u všech. Nástupem do nového zaměstnání se tedy automaticky prohlášení k dani nepodepisuje. Nárok na daňové slevy mají i pracující penzisté nebo studenti. Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod.

Všechny daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Dle zákona o dani z příjmu je možné v daňovém přiznání podávaném v roce 2021 za rok 2020 při splnění zákonných podmínek uplatnit tyto daňové slevy:

Slevy na dani

Sleva na dani - dítě

Stát podporuje rodiny s dětmi právě prostřednictvím daňového zvýhodnění v podobě slevy na dani. Navíc mohou tyto výhody čerpat i OSVČ, které uplatňují daňové paušály, ale jejich roční příjem nesmí překročit 1 mil. korun.

Daňové zvýhodnění:

Na 1. dítě je sleva na dani 15 204 korun, tedy 1267 korun měsíčně.

Na 2. dítě je sleva na dani 19 404 korun, tedy 1617 korun měsíčně.

Na 3. a další děti je sleva na dani 24 204 korun, tedy 2017 korun měsíčně.

V případě postiženého dítěte jsou slevy na dani vyšší:

Na 1. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 30 408 korun, tedy 2534 korun měsíčně

Na 2. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 38 808 korun, tedy 3234 korun měsíčně

Na 3. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 48 408 korun, tedy 4034 korun měsíčně

Sleva na dani - důchodce

Pracující důchodce má nárok na běžnou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, tedy 2070 korun měsíčně.

Sleva na dani - invalida

Pokud máte přiznaný invalidní důchod, nemusíte mít obavu, že již nemůžete být ekonomicky aktivní. Je zcela běžné, že invalidní důchodce je zároveň OSVČ.  Sleva na dani je podmíněna stupněm invalidity:

Invalidita I. a II. stupně - 2520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně.

Invalidita III. stupně - 5040 korun ročně, tedy 420 korun měsíčně.

Sleva na dani - manžel/manželka

V případě že muž nebo žena nemají zdanitelné příjmy, může jeden z manželů uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku, resp. manžela:

Sleva na vyživovanou manželku/manžela - 24 840 korun ročně.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela ZTP - 49 680 korun ročně.

Limit příjmu pro manželku

Za uplynulý rok je možné uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela), pokud její (jeho) vlastní rozhodné příjmy nepřekročily 68 tisíc korun. Roční daňová sleva činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P je potom částka daňové slevy dvojnásobně vysoká. Pro uplatnění slevy na manželku není podmínkou výchova dítěte.

Příklad: Svatba během roku

Paní Markéta byla po celý rok 2020 na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do vlastního rozhodného příjmu pro účely daňové slevy na manželku nezapočítává. Do manželství však s panem Martinem vstoupila až 12. 9. 2020. Pan Martin bude moci v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku jen v částce 6 210 korun (2 070 korun x 3 měsíce). Poprvé lze uplatnit slevu na manželku za měsíce, kdy trvá manželství k 1. dni daného měsíce. Na družku nelze slevu čerpat, a to ani v případě výchovy dítěte ve společné domácnosti.

Daňové přiznání krok za krokem

Sleva na daňového poplatníka

Všichni daňový poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Sleva na dani je ve výši 24 840 korun, tedy 2070 korun měsíčně. (V roce 2021 došlo k navýšení slevy na poplatníka na 27 840 korun, spolu se zrušením superhrubé mzdy. To v konečném důsledku samozřejmě zvyšuje čistou mzdu.)

Pouze sleva na poplatníka se uplatňuje v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně vždy v plném rozsahu, bez ohledu na další skutečnosti. U ostatních daňových slev musí být splněny zákonné podmínky a při splnění pouze po část roku se uplatní tyto slevy na dani v poměrné výši.

Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na roční slevu na dani ve výši 16 140 korun, tedy 1345 korun měsíčně. Náleží ale jen za měsíce na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání.

Sleva na dani - Student

Pokud jste pracující student (DPP, DPČ, HPP, VPP), máte nárok na jak na základní slevu na dani tak i na slevu na studenta. Roční sleva na studenta činí 4 020 korun, v případě splnění statusu studenta pouze po část roku se uplatní v poměrné výši, tj. 335 korun za každý takový měsíc.

Při souběžném studiu na více školách se daňová sleva nenásobí. Při studiu po celý kalendářní rok uplatní studenti slevy na dani z příjmu fyzických osob minimálně v souhrnné výši 28 860 korun (24 840 korun + 4 020 korun).

Sleva na dani - školka, školkovné

Slevu na dani mohou uplatnit i rodiče, kteří mají dítě umístěné v předškolním zařízení. Mají tak nárok na takzvané školkovné. Za každé dítě činí tato sleva maximálně 14 600 korun za rok 2020 (za rok 2021 to bude 15 200). Dítě ve školce tedy snižuje přímo daňovou povinnost. Slevu však může uplatnit pouze jeden z rodičů a druhou podmínkou je, že musí rodič žít s dítětem v jedné domácnosti.

Pouze z důvodu čerpání školkovného nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Peníze na účet formou daňového bonusu může obdržet pouze rodič uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob. Daňový bonus potom činí právě rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. V praxi nemusí čerpat daňové zvýhodnění a školkovné ten stejný rodič.

Příklad: Výše školkovného

Zaměstnankyně Jana uplatňovala během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Školkovné se však uplatňuje až za celý kalendářní rok. V ročním zúčtování daně uplatní paní Jana školkovné na dceru ve výši 12 000 korun. Mimo uvedené slevy a daňové zvýhodnění již neuplatňuje paní Jana žádnou jinou daňovou slevu ani daňový odpočet. Po provedeném ročním zúčtování daně jí vznikne nárok na daňový přeplatek právě ve výši 12 000 korun (bez zohlednění daňového zaokrouhlování), neboť o tuto částku bude nižší roční daň z příjmu než zaplacené měsíční zálohy na dani.

Sleva na dani - EET

Po zapojení do elektronické evidence tržeb má OSVČ nárok na slevu na dani ve výši 5000 korun. Tato sleva nemůže jít do "mínusu". Pokud tedy po odečtení dalších slev je daň nulová, nemůžete tuto slevu uplatnit.

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ >>>

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.