Slevy na dani 2020 za rok 2019: velký přehled | E15.cz

Slevy na dani: Kdy je můžete uplatnit?

Jan Vařečka

Při výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy, na které je nárok. Mzdová účetní uplatní daňové slevy, jestliže zaměstnanec podepíše prohlášení k dani.

Daňové slevy je možné uplatňovat při výpočtu čisté mzdy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracujícího pro více zaměstnavatelů daňové slevy nemohou uplatňovat u všech. Nástupem do nového zaměstnání se tedy automaticky prohlášení k dani nepodepisuje. Nárok na daňové slevy mají i pracující penzisté nebo studenti. Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod.

Slevy na dani

Sleva na dani - dítě

Stát podporuje rodiny s dětmi právě prostřednictvím daňového zvýhodnění v podobě slevy na dani. Navíc mohou tyto výhody čerpat i OSVČ, které uplatňují daňové paušály, ale jejich roční příjem nesmí překročit 1 mil. korun.

Daňové zvýhodnění:

Na 1. dítě je sleva na dani 15 204 korun, tedy 1267 korun měsíčně.

Na 2. dítě je sleva na dani 19 404 korun, tedy 1617 korun měsíčně.

Na 3. a další děti je sleva na dani 24 204 korun, tedy 2017 korun měsíčně.

V případě postiženého dítěte jsou slevy na dani vyšší:

Na 1. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 30 408 korun, tedy 2534 korun měsíčně

Na 2. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 38 808 korun, tedy 3234 korun měsíčně

Na 3. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 48 408 korun, tedy 4034 korun měsíčně

Sleva na dani - důchodce

Pracující důchodce má nárok na běžnou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, tedy 2070 korun měsíčně.

Sleva na dani - invalida

Pokud máte přiznaný invalidní důchod, nemusíte mít obavu, že již nemůžete být ekonomicky aktivní. Je zcela běžné, že invalidní důchodce je zároveň OSVČ. Při nižších ziscích dokonce přináší výhodu, že invalidní OSVČ nemusí platit sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Sleva na dani je podmíněna stupněm invalidity:

Invalidita I. a II. stupně - 2520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně.

Invalidita III. stupně - 5040 korun ročně, tedy 420 korun měsíčně.

Sleva na dani - manžel/manželka

V případě že muž nebo žena nemají zdanitelné příjmy, může jeden z manželů uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku, resp. manžela:

Sleva na vyživovanou manželku/manžela - 24 840 korun ročně.

Sleva na vyživovanou manželku/manžela ZTP - 49 680 korun ročně.

Sleva na daňového poplatníka

Všichni daňový poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Sleva na dani je ve výši 24 840 korun, tedy 2070 korun měsíčně. Držitel průkazu TZP/P má nárok na roční slevu na dani ve výši 16 140 korun, tedy 1345 korun měsíčně.

Sleva na dani - Student

Pokud jste pracující student (DPP, DPČ, HPP, VPP), máte nárok na jak na základní slevu na dani tak i na slevu na studenta. Sleva na dani pro studenty je ve výši 4020 korun ročně, tedy 335 korun měsíčně.

Sleva na dani - školka, školkovné

Slevu na dani mohou uplatnit i rodiče, kteří mají dítě umístěné v předškolním zařízení. Mají tak nárok na takzvané školkovné. Za každé dítě činí tato sleva maximálně 13 350 korun (za rok 2019, za rok 2020 to bude 14 600). Slevu však může uplatnit pouze jeden z rodičů a druhou podmínkou je, že musí rodič žít s dítětem v jedné domácnosti. Podrobně o školkovném si přečtete zde.

Sleva na dani - EET

Po zapojení do elektronické evidence tržeb má OSVČ nárok na slevu na dani ve výši 5000 korun. Tato sleva nemůže jít do "mínusu". Pokud tedy po odečtení dalších slev je daň nulová, nemůžete tuto slevu uplatnit.

Příklady uplatnění slev na dani

1. příklad: Jaký bude rozdíl?

Zaměstnanec Novák má hrubou mzdu 25 000 korun a má u zaměstnavatele XY podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na syna. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanec Pokorný má rovněž hrubou mzdu 25 000 korun, ale prohlášení k dani u zaměstnavatele XY nepodepsal, protože ho má podepsáno u zaměstnavatele AB. Jak se liší čistá mzda od zaměstnavatele XY obou zaměstnanců?

Výpočet pan Novák pan Pokorný
Hrubá mzda 25 000 Kč 25 000 Kč

Sociální pojištění
placené zaměstnancem

1 625 Kč
(25000 x 6,5 %)

1 625 Kč
(25000 x 6,5 %)
Zdravotní pojištění
placené zaměstnancem
 1 125 Kč
(25000 x 4,5 %)
 1 125 Kč
(25000 x 4,5 %) 
Daň z příjmu před slevami

5 025 Kč
(25000 x 1,34 x 15 %)

5 025 Kč
(25000 x 1,34 x 15 %)
Sleva na poplatníka 2 070 Kč 0 Kč
Daňové zvýhodnění  1 257 Kč  0 Kč
Daň z příjmu po slevách 

1 688 Kč
(5025 – 2070 – 1267)

5 025 Kč 
Čistá mzda

20 562 Kč
(25000 – 1625 – 1125 – 1688)

17 225 Kč
(25 000 – 1625 – 1125 – 5025)

Zaměstnanec Novák má čistou mzdu vyšší o 3 337 korun, neboť zaměstnanec Pokorný nemůže uplatnit daňové slevy měsíčně dvakrát.

Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. >>>

2. příklad: Změna zaměstnání

Paní Borková bude u zaměstnavatele AB pracovat do konce ledna 2019. Při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1 267 korun. Od února nastoupí k zaměstnavatele XY. Během roku 2019 je možné mít podepsané prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, pokud se tyto pracovní činnosti nepřekrývají. U zaměstnavatele XY opět podepíše paní Borková prohlášení k dani a opět bude při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovat slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru.

3. příklad: V penzi

Penzista Vítek si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele CD. Hrubá měsíční odměna činí 10 000 korun. Pan Vítek podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatní při výpočtu čisté měsíční odměny slevu na poplatníka, na kterou má nárok každý daňový poplatník. Z hrubé odměny 10 000 korun nebude platit žádnou daň z příjmu. Povinné pojistné ano, sociální pojištění bude 650 korun (10 000 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 450 korun (10 000 korun x 4,5 procenta). Čistá odměna na účet bude 8 900 korun. Při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, neboť pan Vítek je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé odměny 10 000 korun.

4. příklad: Vyšší příjem

Paní Novosadová ukončila k 31. lednu 2019 samostatnou výdělečnou činnost a od 1. února začala pracovat současně pro dva zaměstnavatele. Pro jednoho na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 20 000 korun, pro druhého na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 14 000 korun. Daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na syna bude na základě podepsaného prohlášení k dani uplatňovat u prvního zaměstnavatele, kde bude mít vyšší příjem, hrubou mzdu 20 000 korun.

Autor: Jan Vařečka

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!