Daně: Kdy musí podat přiznání důchodci a studenti?

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
4
Fotogalerie

V některých případech se vyplatí podat daňové přiznání k dani z příjmu studentům a důchodcům. Studenti nejčastěji vykonávají při studiu brigády formou dohod o provedení práce. Není však výjimkou, že pracují na hlavní pracovní poměr nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají studentům povinnost podávat daňové přiznání.

Kdy musí student podávat daňové přiznání?

  • Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla mu z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň.
  • Pokud mají k příjmům ze závislé činnosti ještě i příjmy ze samostatné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy vyšší než 6 000 korun.
  • Obecně musí daňové přiznání podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně s rozsahem práce ne větším než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V případě, že student pracuje na základě dohody o provedení práce, má možnost podepsat prohlášeni poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (laicky nazýváno růžovým papírem).

„Pokud toto prohlášení podepíše dává tím svému zaměstnavateli svolení s použitím jeho základní slevy na dani, která pro rok 2021 činí 27 840 korun ročně, případně dalších slev na dani. To, zda poplatník učiní či neučiní prohlášení a výše mzdy ovlivňuje druh daně, kterou se příjem z DPP zdaňuje,“ popisuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

V případě, že poplatník neučiní prohlášení a mzda z DPP je do 10 000 korun, příjem se zdaňuje srážkovou daní. Zaměstnavatel poplatníkovi srazí daň ve výši 15 procent a vyplatí čistý příjem zaměstnanci. Jestliže poplatník neučiní prohlášení a mzda z DPP je nad 10 000 korun, příjem se zdaňuje zálohovou daní. Zaměstnavatel poplatníkovi vyplatí čistý příjem po odečtu 15procentní zálohové daně. Zaměstnanec má pak možnost zahrnout tento příjem do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osoba a o tuto sraženou daň si požádat správce daně. Pokud totiž poplatník podává daňové přiznání, může uplatnit všechny slevy, na které má zákonný nárok.

V případě, že má student příjem z DPP a neučinil prohlášení, nemá povinnost podávat daňové přiznání. Daň je mu totiž sražena již zaměstnavatelem, který ji odvádí správci daně. Avšak podáním daňového přiznání může student získat tuto sraženou daň zpět. Je však důležité upozornit, že do daňového přiznání je nutné zahrnout příjmy ze všech dohod o provedení práce.

Kdy musí podat daňové přiznání důchodci?

  • Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla mu z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň.
  • Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • Starobní důchod, jakožto sociální dávka, je osvobozen od daně z příjmů. Avšak když starobní důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy, dochází k jeho zdanění. Důchodci jejichž důchod přesahuje zmíněný limit, jsou povinni podat daňové přiznání.

„Při pobírání starobního důchodu si mohou důchodci přivydělávat. Mohou pracovat na dohodu o provedení práce, na klasický pracovní úvazek nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají starobním důchodcům povinnost podávat daňové přiznání,“ dodává Szotkowská.