Daňové přiznání v roce 2021: Kdy a jak ho odevzdat? Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Daňové přiznání v praxi nepodávají pouze OSVČ, ale mnohdy i zaměstnanci, studenti nebo penzisté. Termín pro odevzdání daňového přiznaní v roce 2021 je v souvislosti s vládními opatření stanoven na 3. května. 

Pro OSVČ je vyplnění daňového přiznání samozřejmostí. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 však musejí odevzdat třeba i zaměstnanci mající povinnost platit solidární daň nebo zaměstnanci pracující v některém měsíci roku 2020 pro dva zaměstnavatele současně, pokud jim byla z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu.

Vláda prodloužila lhůtu pro daňová přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočíst už od 1. dubna, resp. 3. května.

Daňové přiznání 2021

Příklad: Zaměstnanec s příjmy z nájmu

Zaměstnanec Michal měl mimo příjmy ze zaměstnání v roce 2020 i příjmy z nájmu nemovitosti ve výši 120 tisíc korun. Pan Michal nemůže zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání za rok 2020.

Příklad: Daňové přiznání v roce 2021 a OSVČ po část roku

Paní Romana vykonávala samostatnou výdělečnou činnost během roku 2020 pouze v měsících leden až duben, následně činnost ukončila a od května nastoupila do zaměstnání. Daňové přiznání v roce 2021 za rok 2020 musí podat OSVČ, i když vykonávaly činnost pouze po část roku. Paní Romana tedy rovněž nemůže aktuálního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sama podat daňové přiznání za rok 2020. Paní Romana ho donese osobně na místně příslušný finanční úřad.

Jaký daňový tiskopis použít?

Pro splnění daňové povinnosti je možné použít dvoustránkový nebo čtyřstránkový daňový formulář pro daňové přiznání za rok 2020. Dvoustránkový daňový formulář mohou použít daňoví poplatníci příjmy pouze ze závislé činnosti. Tedy i například studenti nárokující si vrácení odvedené srážkové daně z brigád z dohod o provedení práce. Daňové formuláře je možné si stáhnout z internetových stránek finanční správy. 

Příklad: Daňové přiznání studenta

Studentka VŠ Dana si přivydělávala v červnu až září na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. U zaměstnavatele neměla podepsáno prohlášení k dani. Na srážkové dani ji bylo celkem zaměstnavatelem odvedeno 6 000 korun (4 měsíce x 10 000 korun x 15 procent). Studentka Dana si sama dobrovolně podá daňové přiznání, aby obdržela zaplacenou daň z příjmu zpět. V daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v částce 24 840 korun a slevu na studenta. Roční daňová povinnost bude tedy nulová a zaplacenou srážkovou daň obdrží studentka Dana v plném rozsahu zpět.

Jak vysoká je sazba daně?

Sazba daně z příjmu za rok 2020 činí 15 procent ze základu daně. Daňoví poplatníci s rozhodnými příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 672 080 korun odvedou z daňového základu nad tuto částku ještě 7procentní solidární daň. Pro účely platby solidární daně se tedy neposuzují pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů. Zaměstnanci s roční hrubou mzdou nad 1 672 080 korun si musí podat daňové přiznání, přestože po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a neměli žádné jiné zdanitelné příjmy.

Daňové přiznání krok za krokem

Slevu na poplatníka uplatní všichni

V daňovém přiznání za rok 2020 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Bez ohledu na strukturu daňových příjmů nebo na počet měsíců výdělečné činnosti.  Sleva na poplatníka se nekrátí, v plném rozsahu ji uplatní i ti, kteří během roku 2020 pobírali nemocenskou nebo byli po část roku nezaměstnaní. Z důvodu dlouhodobé nemocenské vznikne v daňovém přiznání za rok 2020 nárok na daňovou vratku právě z důvodu nekrácení slevy na poplatníka.

Příklad: Daňové přiznání a nemocenská

Pan Jaroslav pracoval do konce srpna 2020 a nyní je nezaměstnaný. V ochranné lhůtě nastoupil na nemocenskou, kterou po jejím přiznání pobíral až do konce roku 2020. Během roku uplatnil slevu na poplatníka pouze v částečné výši 16 560 korun (za měsíce leden až srpen). Pan Jaroslav si podá daňové přiznání za rok 2020, aby využil daňovou slevu v plném rozsahu, a obdrží daňový přeplatek ve výši 8 280 korun (24 840 korun - 16 560 korun).

Daňové přiznání a hypotéka, aneb Jak zaplatit méně na daních?

I za rok 2020 snižují daňový základ nezdanitelné položky. Při splnění zákonných podmínek se jedná  například o dary, úroky z úvěru na bydlení, vklady na doplňkové penzijní připojištění nebo penzijní připojištění, vklady na životní pojištění. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun.

Zaplacené úroky z úvěru na řešení vlastní bytové situace mohou snížit daňový základ až o 300 tisíc korun. Ke snížení limitu na 150 tisíc korun dochází až na nové hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření od roku 2021.

„K obstarání bytové potřeby dojde v okamžiku, kdy koupíme nemovitost, tedy kdy je návrh na vklad zapsán do katastru nemovitostí,“ vysvětluje Gabriela Ivanco z Mazars a dodává: „Pokud poplatník koupí nemovitost do 31. prosince 2020 (tzn. proběhne do té doby zápis do katastru nemovitostí), může si uplatnit odpočet úroků z úvěru ve výši 300 000 korun. Pokud zápis do katastru proběhne až po 1. lednu 2021 bude uplatňovat odpočet úroků v nové výši 150 000 korun ročně.“

Nárok na snížení daňového základu je nutné vždy doložit příslušným potvrzením či dokladem, například od banky, penzijní společnosti či pojišťovny. K samotnému daňovému přiznání je tedy potřeba připojit jako přílohu všechny listiny prokazující nárok na snížení daňové povinnosti.

Postup výpočtu daně z příjmu

Nejčastěji daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávají osoby samostatně výdělečně činné. Daňovým základem je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Od vypočteného daňového základu se odečtou nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Následně se vypočítá daň z příjmu, od které se odečtou daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Vyčíslená daň je daňovým nedoplatkem. V případě, že jsou zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo daňové zvýhodnění na děti vyšší, než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový přeplatek.

Příklad: Daňové přiznání OSVČ 2021 a vzor výpočtu

Živnostník Pavel dosáhl za rok 2020 příjmů ve výši 812 500 korun a výdajů ve výši 511 500 korun. Daňovým základem za rok 2020 bude tedy částka 301 000 korun (812 500 korun - 511 500 korun). Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka v částce 24 840 korun. Roční daň z příjmu fyzických osob činí tedy 20 310 korun (301 000 korun x 15 procent - 24 840 korun).

Paušální daň 2021

OSVČ s ročním příjmem do milionu korun mohou letos nově využít  tzv. paušální daň, a tím si výrazně snížit daňovou administrativu, respektive daňově ušetřit. (K případné účasti na paušální dani bylo potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021.) Výše paušální daně pro rok 2021 je 5 469 korun měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun a daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 procent. To pro příští rok odpovídá výši 2 976 korun.

Pokud se poplatník přihlásil k paušální dani, od této chvíle již nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. „Správce daně vstup do paušálního režimu dává na vědomí jak zdravotní pojišťovně, tak správě sociálního zabezpečení, proto stačí provést oznámení o vstupu do paušálního režimu jen finančnímu úřadu,“ informuje Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

„Z důvodu zvýšení základní slevy na poplatníka je paušální daň finančně výhodná pro menší část OSVČ, než bylo původně zamýšleno. Nicméně i tak zůstává hlavní výhodou tohoto režimu úspora administrativních nákladů na plnění povinností OSVČ,“ dodává Monika Lodrová, manažerka daňového oddělení společnosti BDO.