Počet jmen na kandidátní listině může rozhodnout komunální volby

Kandidátní listina

Kandidátní listina Zdroj: Profimedia.cz

Kandidátní listina je pro volby do obecního zastupitelstva klíčová, obsahuje seznam kandidátů, kteří se o veřejnou funkci ucházejí. Volič si pomocí nich vybírá mezi politickými stranami či hnutimi, popřípadě sdruženími, které soutěží o mandáty v zastupitelském sboru. V případě komunálních voleb však může volit i mezi jednotlivými kandidáty napříč stranami. Jednotlivé strany by se měly snažit, aby na kandidátní listině měly minimálně tolik kandidátů, kolik se volí lidí do zastupitelstva. V opačném případě mohou zbytečně přijít o hlasy.

U komunálních voleb je výběr zastupitelstva specifický a volič může dát své hlasy až tolika kandidátům, kolik se jich do zastupitelstva volí, a to napříč volebními stranami. 

Vzor kandidátní listiny najdete zde >>>

Kompletní kandidátní listiny se před volbami objeví na stránkách volby.cz, které spravuje Český statistický úřad. Do schránek musí voliči obdržet kandidátní listiny nejpozději tři dny před volbami, jak stanovuje volební zákon.

Profily kandidátů na ostravského primátora čtěte zde >>>

Kandidátní listina obsahuje název strany a seřazený seznam kandidátů, u kterých je uveden věk a povolání. Čím výše je kandidát v seznamu umístěn, tím větší šanci má dostat se do zastupitelstva. Níže umístění kandidáti je mohou přeskočit jen pomocí preferenčních hlasů, v případě komunálních voleb křížkováním.

Pravidlo rozdělování hlasů pro strany
  • Pokud volič označí pouze kandidáty a nikoliv stranu, straně se přičte tolik hlasů, kolik jich volič na jejich kandidátní listině označil.

  • Pokud hlasuje pouze pro stranu, přičte se straně tolik hlasů, kolik zastupitelů se celkově volí. V případě, že má strana na kandidátní listině například osm kandidátů a volí se jich do zastupitelstva devět, přijde zbytečně o jeden hlas.

  • V posledním případě, ve kterém volič označí jak stranu, tak jednotlivé kandidáty z ostatních stran, se přičtou nejprve hlasy všem jednotlivě zvoleným kandidátům a rozdíl mezi počtem zvolených kandidátů a počtem volených zástupců se přičte straně.

Kandidátní listinaKandidátní listina|ČTK

Pravidlo rozdělování hlasů pro jednotlivé kandidáty
  • Je-li vykřížkovaný jeden kandidát, dostane jeden hlas. 

  • Pokud dá volič hlas celé straně, jako poslední ze strany dostane hlas ten kandidát, jehož číslo na kandidátce odpovídá celkovému počtu volených zástupců. Pokud se volí například jen osm zástupců, hlas dostane osmý kandidát na kandidátce a devátý už ne.

  • Je-li označena strana i jednotliví kandidáti, pak hlasy dostanou nejprve jednotliví kandidáti a u zvolené strany se přičtou maximálně tomu, jehož číslo na kandidátce odpovídá rozdílu mezi počtem jednotlivě zvolených kandidátů a počtem volených zástupců. Pokud rozdíl činí například tři hlasy, dostane je lídr, dvojka a trojka kadidátky.

Z výše uvedených pravidel vyplývá, že komunální volby nahrávají větším stranám a hnutím, které mají početnou základnu členů.

Profily kandidátů na pražského primátora čtěte zde >>>

Komunálních voleb se může zúčastnit i nezávislý kandidát, který kandiduje sám pod svým jménem. Takový kandidát se nemusí registrovat, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující jeho kandidaturu. Petici mohou podepsat pouze voliči těch obvodů, ve kterých potenciální zastupitel kandiduje. Potřebný počet podpisů se odvíjí od velikosti obvodů.

Počet potřebných podpisů na petici

PeticePetice|Zakonyprolidi.cz

Komunální volby přehledně: Čtěte zde>>>