Volby 2018 | Prezidentští kandidáti - názory | E15.cz

Kam směrovat Česko? Další prezidentští kandidáti odpovídali v anketě E15

Martin Čaban

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

První kolo prezidentských voleb začíná už příští pátek. Deník E15 položil devíti kandidátům osm otázek na klíčová společenská i ekonomická témata. Přinášíme druhou část ankety, kandidáti jsou řazeni podle volebního čísla, které jim bylo přiděleno. Odpovědi prvních čtyř uchazečů o Hrad vyšly ve včerejším vydání. 

Deník E15 položil kandidátům osm otázek. 

  • REFERENDUM Podepsal byste zákon o obecném referendu, jehož parametry by umožňovaly vypsat referendum o vystoupení z EU či NATO? 
  • VLÁDA Požadoval byste předtím, než byste potenciálního premiéra pověřil jednáním o sestavení vlády, aby měl dojednanou sněmovní většinu? 
  • MILOSTI Jaký je váš názor na instituty abolice a udělení milosti? Jak byste k jejich užívání přistupoval? 
  • NÁVŠTĚVY KRAJŮ Jak se díváte na současné cesty hlavy státu po českých krajích? Pokračoval byste v těchto návštěvách se stejnou intenzitou? 
  • PRAVOMOCI Považujete současný rozsah pravomocí prezidenta za optimální, nebo by se měly nějak měnit? 
  • EKONOMICKÁ DIPLOMACIE Vnímáte prezidenta jako důležitého aktéra v ekonomické diplomacii? 
  • ZAHRANIČNÍ OBCHOD Které země mimo EU považujete z hlediska ekonomické diplomacie za nejdůležitější? Nakolik má podle vás přístup na mimoevropské trhy souviset s tlakem na dodržování lidských práv? 
  • EURO Měla by Česká republika přijmout euro? 
Petr Hannig (71 let)

Petr Hannig Autor: Ondřej Szollos

Hudebník, skladatel, producent. V roce 2002 založil Stranu zdravého rozumu (dnes Rozumní), kterou od té doby vede. Je radikálním kritikem EU, kampaň vede nízkonákladově a vlastními silami, na jeho volebním účtu je jen několik tisíc korun. Jeho spolupracovníkem je ultrapravicový antisemitský aktivista Adam B. Bartoš.

REFERENDUM
EU nás nutí k přijímání migrantů a hrozí vysokými pokutami. Vstupovali jsme do jiné EU s právem veta. Proto je vhodné vypsat referendum o setrvání či vystoupení z EU. Opět se jedná o využití vojenského prostoru v okolí města Jince pro zahraniční vojenskou základnu. Obce sousedící s vojenským prostorem Brdy už jednou vyjadřovaly nesouhlas se zahraniční vojenskou základnou. Jsem tedy i pro vypsání referenda o vystoupení z NATO. Sám jsem pro těsnější spolupráci s USA bez základen na našem území.

VLÁDA 
Nepožadoval. Pokud by ovšem nezískal potřebnou většinu, pověřil bych sestavením vlády druhou stranu na pásce. Pokud by ani to nepřineslo kýženou většinu, pak zbývá pokus o sestavení vlády prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny. Při neúspěchu tohoto posledního pokusu bych inicioval vypsání nových voleb. 

MILOSTI 
Kolektivní amnestie je vhodná při přeplnění věznic. Já sám bych amnestii udělil v rámci stého výročí vzniku novodobého státu. Týkala by se bagatelních trestných činů. Z nedbalosti, při řízení motorových vozidel či třeba činu zanedbání povinné výživy, aby otcové mohli fakticky výživné platit, což, když jsou za mřížemi, nemohou. Milosti bych udílel, neboť se mnohdy soudí příliš dle litery zákona a duch zákona uniká. 

NÁVŠTĚVY KRAJŮ
Cestoval bych po českých krajích a diskutoval s občany. 

PRAVOMOCI 
Rád bych pravomoci prezidenta rozšířil o zákonodárnou iniciativu. Neboť prezident vidí problémy občanů jinou optikou, než je ta ve vládě či Poslanecké sněmovně, kde jsou zákony navrhovány a schvalovány mnohdy pod tlakem lobbistů a stranických zájmů.

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE
Rád bych pravomoci prezidenta rozšířil o zákonodárnou iniciativu. Neboť prezident vidí problémy občanů jinou optikou, než je ta ve vládě či Poslanecké sněmovně, kde jsou zákony navrhovány a schvalovány mnohdy pod tlakem lobbistů a stranických zájmů.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Rád bych pravomoci prezidenta rozšířil o zákonodárnou iniciativu. Neboť prezident vidí problémy občanů jinou optikou, než je ta ve vládě či Poslanecké sněmovně, kde jsou zákony navrhovány a schvalovány mnohdy pod tlakem lobbistů a stranických zájmů.

EURO
Ne. Nikdy. Euro znehodnotí důchody, platy i úspory. Navíc pak budeme ručit za nesplatitelné dluhy Řecka a možná i dalších států jižního křídla EU. Tabulka konkurenceschopnosti nových států EU ukazuje, že státy platící vlastní měnou jsou na tom lépe než ty, které platí eurem. Vlastní měna je zárukou samostatnosti státu.


První část ankety najdete zde >>>


 

Vratislav Kulhánek (74 let)

Vratislav Kulhánek Autor: profimedia.cz
Manažer a poradce. V letech 1997–2004 šéfoval Škodě Auto, od roku 2004 do roku 2008 byl předsedou Svazu ledního hokeje. Je kandidátem strany ODA obnovené miliardářem Pavlem Sehnalem. Ten je také jeho hlavním sponzorem. V kampani, již staví na heslu „Rozhodně“, klade důraz na manažerskou zkušenost a úctu k práci a řemeslu.

REFERENDUM
Ne.

VLÁDA
Ne.

MILOSTI 
K abolici mám přístup veskrze negativní. V případě rozhodování o udělení milosti bych postupoval velice uvážlivě a dů- sledně. Rozhodně bych chtěl, aby ji případně kontrasignoval předseda Senátu. 

NÁVŠTĚVY KRAJŮ
Myslím, že cesty prezidenta za občany jsou naprosto přirozené a důležité

PRAVOMOCI 
Ano, v souladu se zněním ústavy jsou dostačující.

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE 
Ano.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
Kromě velmocí to jsou pochopitelně i všechny další země jako třeba Indonésie a další asijské státy. I zdánlivě malá země může však být rozsahem příležitostí pro naši ekonomiku zajímavá. Lidská práva by neměla být jistě opomíjena, ale zároveň by také neměla ekonomickým rozhodnutím dominovat.

EURO
Ano, ale nutno dodat, že o zahájení přístupových jednání rozhoduje vláda. Jedná se o několikaletý proces. 

Marek Hilšer (41 let)

Marek Hilšer Autor: ČTK

Lékař, pedagog, aktivista. V letech 2011 a 2012 působil s organizací ADRA jako lékař v Keni. V Česku organizoval několik protestů mimo jiné proti údajné snaze privatizovat fakultní nemocnice za vlády Mirka Topolánka či proti reformě vysokých škol ministra Josefa Dobeše. Silně se hlásí k odkazu Václava Havla, jeho heslem je „Srdce na Hrad“.

REFERENDUM 
Ne.

VLÁDA 
Ano.

MILOSTI 
Přistupoval bych k těmto institutům obezřetně a s mírou. Právo nemůže postihnout vše, proto tyto instituty jsou. Umím si představit udělení milosti z humánních důvodů například nemocnému člověku nebo ženě, která se sama stará o děti a podobně.

NÁVŠTĚVY KRAJŮ  
Upřímně tyto cesty vnímám spíše jako předvolební kontaktní kampaň současného pana prezidenta. Nesoustředit se výhradně na Prahu je důležité a je dobré znát život a problémy lidí v jiných městech. Volil bych ale spíše skromnější cesty. A samozřejmě nikoli na náklady jednotlivých krajů.

PRAVOMOCI 
Domnívám se, že jejich rozsah je optimální a není třeba je měnit.

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE 
Ano. Prezident může být důležitým aktérem v ekonomické diplomacii, ale určitě ne jediným. V zahraničí nesmíme být vnímáni jako pro investory riskantní země. Pro důvěru zahraničních podnikatelů v naši ekonomiku je důležitá především stabilní vláda a čitelnost naší vnitřní i zahraniční politiky.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
Určitě země BRICS, přičemž zvláštní důraz bych kladl na Brazílii, jejíž velká ekonomika by nám mohla otevřít dveře na jihoamerický kontinent. Důležitá je ale také Indie, jejíž ekonomika v současnosti prochází intenzivním růstem. Tlak na dodržování lidských práv je důležitý a neměli bychom na něj rezignovat.

EURO  
Ano. Euro v současnosti používá 19 evropských stá- tů a je třeba se k nim připojit, až to bude možné. Česká ekonomika je navíc výrazně orientovaná na Evropu, proto by přijetí eura českým exportérům výrazně pomohlo.

 


Volební kalkulačka pro prezidentské volby >>> 


 

Jiří Drahoš (68 let)

Jiří Drahoš Autor: profimedia.cz
Pedagog, vědec, profesor chemického inženýrství. Mezi lety 2009 a 2017 vedl Akademii věd ČR, je držitelem několika patentů. Po oznámení kandidatury na Hrad dokázal získat mnoho sponzorů z řad významných byznysmenů, jeho volebním účtem prošly desítky milionů korun. V kampani zdůrazňuje slušné a reprezentativní vystupování.

REFERENDUM 
Pokud by splňoval kritéria ústavnosti a neobsahoval parametry umožňující takové referendum vyhlásit jen z vůle nějaké příliš omezené skupiny lidí, pak bych jej podepsal. Pokud jde o můj názor, sám jsem příznivcem referend na komunální úrovni, u celostátních referend na takto důležitá témata bych byl velmi obezřetný. Podle mého názoru právě proto si volíme zástupce do parlamentu, aby se naplno intenzivně věnovali práci na zásadní legislativě, jejíž každá změna může fatálně ovlivnit osudy celé země.

VLÁDA 
Jednáním bych pověřil buď zástupce strany, která vyhrála volby, nebo někoho jiného, jehož bych považoval za pravděpodobnějšího kandidáta na získání většiny. Vždy bych jej upozornil, že pro následné jmenování premiérem již většinu budu rozhodně vyžadovat.

MILOSTI 
Velmi vzácně. Pouze z humanitárních důvodů – tedy v případě zdravotně či sociálně významně těžké situace dotyčného.

NÁVŠTĚVY KRAJŮ 
Ano. Cesty do krajů, měst a obcí jsou jedna z mála věcí, za něž bych prezidenta Zemana pochválil. Tedy za to, že je dělá, ne vždy za to, co na nich dělá a říká.

PRAVOMOCI 
Současný rozsah plně vyhovuje. Vím, že ústavní odborníci občas vedou diskuze o té či oné úpravě, ale nakonec se vesměs shodnou, že kvůli žádné z nich nestojí za to měnit ústavu.

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE
Ano, rozhodně. Měl by být. Pokud jde o Miloše Zemana, určitě je dobře, že bere na cesty zástupce českých firem. Nemám sice k dispozici žádnou statistiku, nakolik nesou tyto cesty efekt, ale věřím, že v mnoha zemích světa, zejména těch méně vyspělých, je zaštítění hlavou státu přínosné. Horší je, že svoji pozornost zaměřuje příliš jednostranně na několik území světa. Já bych rozhodně volil širší paletu kontaktů, například i se státy Latinské Ameriky.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
Bylo by třeba rozšířit naše obchodní aktivity do těch zemí skupiny zvané BRICS, které byly zatím dosti stranou pozornosti hlavy státu, tedy Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, další rostoucí ekonomiky Latinské Ameriky (Mexiko), státy jihovýchodní Asie, některé africké země.

EURO 
Jednoho dne ano, koneckonců je to i závazek. Otázka je, kdy má ten den nastat. Já rozhodně nevolám po tom, aby se nyní unáhleně stanovil termín a pak se řešilo, jestli byl dobře zvolený. Ale měli bychom začít seriózně, bez předsudků diskutovat, uvádět skutečné výhody i nevýhody a brát samozřejmě do úvahy i názor široké veřejnosti. Právě k ní by ovšem měli odborníci také promlouvat. Já osobně vnímám některé nevýhody, ale pozitiva podle mne převažují.


Přehled všech kandidátů najdete zde >>> 


 

Miloš Zeman (73 let)

Miloš Zeman Autor: ČTK

Ekonom, prognostik. Od roku 2013 prezident republiky, v letech 1998 až 2002 předseda vlády, předtím dva roky předseda Poslanecké sněmovny. Osm let vedl ČSSD, v roce 2010 stál u zrodu Strany práv občanů – zemanovců. Přes značné množství billboardů i tiskové inzerce tvrdí, že nevede kampaň. Neúčastní se předvolebních debat ani anket.

Na otázky neodpověděl.

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Nejnovější zpravodajství z voleb prezidenta ČR sledujte na Info.cz

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video