Volby 2018 | Zeman už vede kampaň, kontrola ale bude až po volbách, říká hlídač rozpočtů Outlý | E15.cz

Zeman už vede kampaň, kontrola ale bude až po volbách, říká hlídač rozpočtů Outlý

Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
• 
ZDROJ: Zbyněk Olmer

Jiří Liebreich

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ačkoliv Miloš Zeman oznámil, že nepovede volební kampaň za znovuzvolení prezidentem, podle Jana Outlého z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí prezident svá slova porušil, protože jako kandidát sbírá podpisy voličů na stáncích. „Jde o techniku kampaně, která propaguje kandidáta, je to oslovování voličů,“ říká v rozhovoru pro E15.

Jednou z nejasností je, od kdy se považuje kampaň prezidentského kandidáta za oficiální, a od kdy se tudíž započítávají náklady do celkového limitu čtyřiceti milionů korun. Od kdy tedy budete sčítat náklady na kampaň?

Počítají se od vstupu do volební kampaně, což je standardně den vyhlášení voleb ve sbírce zákonů. Do pěti dnů od tohoto dne musí kandidáti zřídit volební účet a následně jej oznámit úřadu. Pokud se v té době ještě někdo nerozhodl kandidovat a nevede kampaň, tak oznámí volební účet ihned potom, co začne kampaň vést.

Kdo posuzuje, jestli je kampaň již vedena, ať už úřadujícím prezidentem či kandidáty?

Pokud dostaneme podnět o tom, že někdo vede kampaň, aniž by prostřednictvím úřadu zveřejnil volební účet, tak jako úřad posoudíme, jestli se o kampaň skutečně jedná. Ta je definována zákonem: je to jakákoliv propagace či sdělení ve prospěch kandidáta včetně doprovodné akce, za které se obvykle poskytuje úplata. My posuzujeme jednotlivé náklady kampaně.

V jakých případech budete úřadující hlavě státu započítávat náklady na setkání s občany do volební kampaně?

V momentě, kdy se nejedná o jednání s představiteli orgánů veřejné moci nebo institucí zřizovaných orgány veřejné moci. V době oficiálně probíhající volební kampaně se setkání s občany, která představují finanční náklad a nejde o oficiální vystoupení z titulu funkce, mají započítávat do volební kampaně.

Úřadující prezident argumentuje tím, že se s občany setkává celé své funkční období, a tudíž setkání uskutečněná po oficiálním vyhlášení voleb nejsou součástí kampaně.

Z dobrých důvodů, zejména zajištění srovnatelných podmínek ve volební soutěži, by bylo třeba stanovit období, v němž náklady na volební kampaň budou započítávány. To, že někdo činnost vykonával ještě před tím, na to nemá žádný vliv. Je to stejné, jako kdyby politická strana ve volbách do Sněmovny měla celoročně vylepené billboardy. Nikoho by v době volební kampaně nenapadlo, že ty billboardy nejsou součástí kampaně, protože tu visí celou dobu.

Jaké už učinil úřad kroky, pokud jde o kontrolu vynaložených nákladů kandidátů na prezidentský úřad a současné hlavy státu?

To pro nás zatím není aktuální otázka. Po skončení voleb dostaneme od subjektů volební účetnictví. Teprve poté budeme posuzovat, zda obsahuje vše, co podle našeho názoru bylo součástí kampaně.

Takže v současnosti monitorujete jednotlivé kandidáty, za co všechno utrácí?

Přesně tak. Monitorujeme volby a poté, co dostaneme vyúčtování, budeme konfrontovat náš monitoring s tím, co bylo vykázáno. Kontrolujeme vše možné. Za co kandidáti utrácí, netuším, účetnictví dostaneme až po volbách.

Jak to v tak omezeném počtu zaměstnanců úřadu činíte?

Neděláme to osobně, služby outsourcujeme. Máme podchycenou naprostou většinu venkovní a tištěné reklamy, nyní zahajujeme monitoring i sociálních sítí. Z hlavy nevím, kterou společnost jsme tím pověřili.

Zabývá se monitoring i kroky současného prezidenta?

Pokud si kandidát, který je v současné době prezidentem, zaplatí tištěnou reklamu a podobně, tak to samozřejmě bude v monitoringu obsaženo. Pokud jde o setkání s voliči, tak tyto akce budeme monitorovat vlastními silami.

Jak budete postupovat v případě, kdy kandidát už sbírá podpisy občanů, kampaň ale ještě oficiálně nezahájil?

Pokud někdo sbírá podpisy a běží už oficiální kampaň dle zákona, tak by měl mít volební účet a mělo by se na něj nahlížet jako na budoucího kandidáta, který už nyní vede kampaň. Sběr podpisů, který je spojený s propagací kandidáta, už je technika kampaně, je to oslovování voličů.

Budete započítávat i náklady na provoz stánku, které vznikly před vyhlášením voleb?

Náklady na výrobu stánku ano, pokud je použit i v době oficiální kampaně, náklady na sběr podpisů ne, pokud se tím myslí například cestovní náklady či mzdové.

Lze reálně legislativou postihnout okamžik, kdy kandidát skutečně začne svou kampaň?

Zákon zcela záměrně ohraničil volební kampaň přesně stanoveným časovým obdobím od vyhlášení voleb po vyhlášení výsledků. Pokud kandidát nevede kampaň a rozhodne se pro kandidaturu například pár měsíců po oficiálním vyhlášení začátku voleb, nemůžeme po něm chtít, aby už dříve vedl volební účet.


Vše o prezidentských volbách čtěte zde >>>


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video