Nasdaq 100, S&P 500 a Dow Jones: akciové indexy přehledně (GRAF) | e15.cz

Akciové indexy Nasdaq 100, S&P 500 a DJIA: proč investice do ETF láká i skeptiky

František Mühlfeit, psp

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Celý trh v jednom čísle. Redakce E15 připravila velký přehled nejsledovanějších burzovních, respektive akciových indexů Nasdaq 100, DJIA a S&P 500. Co vlastně znamenají, kdy se obchodují, jak je koupit a proč se do nich vyplatí investovat? To vše najdete v přehledném rádci.

Přehled

Co jsou akciové indexy a blue chip společnosti?

Akciové indexy

Akciový index představuje soubor vybraných akcií spojených do jednoho celku. Hodnotu indexů po různých přepočtech tedy ovlivňuje cena akcií všech společností obsažených v indexu. Akciové indexy jsou tudíž ukazatelem vývoje daného trhu jako celku a slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho tendencí, a to ve formě bezrozměrného čísla, které je nutné vztáhnout k nějaké jeho minulé hodnotě. Mnohé indexy tak reflektují stav například celé americké ekonomiky nebo například jen technologického sektoru podle konkrétního rozvržení indexu.

Blue chip společnosti

Termín blue chip se často spojuje se společnostmi zalistovanými v nejznámějších akciových indexech. Jako blue chip společnosti se neformálně označují celostátně nebo mezinárodně uznávané, dlouho zavedené a finančně zdravé podniky. Obecně se vyznačují vysoce kvalitními a široce přijímanými produkty a službami. Jejich výsledky jsou silně ovlivněny makroekonomickými podmínkami, což v moderní historii přispělo k zatím stabilnímu a spolehlivému růstu.

Většina akciových indexů je výlučně složena z blue chip společností vzhledem k absenci oficiální definice kritérií potřebných k získání označení blue chip. Název byl odvozen od pokerového žetonu (anglicky chip) a modré barvy (anglicky blue), jenž v hazardních hrách často nese nejvyšší nominální hodnotu.

Nasdaq 100

Co je index Nasdaq 100?

Do indexu Nasdaq 100 je zahrnuta stovka největších společností, jejichž akcie se obchodují na třetí největší burze světa Nasdaq. Index nezahrnuje společnosti z finančního sektoru, které spadají do zvláštního indexu Nasdaq Financial 100.

Nasdaq 100 je zhruba ze 60 procent tvořen akciemi technologických a ICT společnosti, zbytek představuje především spotřebitelský, telekomunikační, průmyslový a zdravotnický sektor.  

Hodnota indexu je určena tržní kapitalizací jednotlivých akciových titulů a speciálním přepočtem. Momentálně se pohybuje kolem 15 tisíc.

Aby společnost mohla být zařazena do indexu, musí splňovat pět základních kritérií:

Je obchodovaná na americké burze Nasdaq, je veřejně obchodovatelná na burze déle než tři měsíce, denní objem obchodovaných akcií neklesne pod 200 tisíc kusů, pravidelně zveřejňuje čtvrtletní a výroční zprávy a její finanční kondice nenasvědčuje insolvenci.

Od ledna 1998 naopak akciové společnosti nemusejí mít sídlo ve Spojených státech. Asi desetinu indexu tvoří společnosti zapsané ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Izraeli nebo na Kajmanských ostrovech.

Stále však platí, že jakákoli firma z Nasdaq 100 musí být dostatečně známá v USA a má na tomto území nezanedbatelné tržby. Přehodnocení indexu a případná obměna společností tvořící Nasdaq 100 se každoročně konají v prosinci. 

Nasdaq 100 je však nutné rozlišovat od sesterského indexu Nasdaq Composite, jenž obsahuje všech více než tři tisíce veřejně obchodovaných společností na burze Nasdaq a byl navržen, aby reprezentoval celý akciový trh Nasdaq. O tom, který z indexů lépe tento stav vystihuje, se vedou spory, ale stovka společností v indexu Nasdaq 100 tvoří více než devadesát procent váhy indexu Nasdaq Composite, a tudíž jsou jejich hodnota i grafy velmi podobné.

Graf vývoje indexu Nasdaq 100

Proč investovat do indexu Nasdaq 100?

Průměrný roční přírůstek indexu Nasdaq 100 bez započtení inflace podle historických dat dosahoval kolem 10,8 procenta, což je o něco vyšší výnos než u indexů S&P 500 a DJIA. 

To je však za cenu vyšší volatility, což znamená, že index má tendenci růst více v obdobích „býčích trhů“ a konjunktury, zároveň ale padá rychleji během „medvědích trhů“ a recese.

Umírněnější investoři tak většinou upřednostňují investice do indexu S&P 500. Akcie průmyslových, energetických či potravinářských gigantů neoslabují v době úpadku tolik ve srovnání s cennými papíry moderních technologií, elektroniky a dalších z terciárního sektoru, které v Nasdaq 100 dominují.

I po očištění o inflaci však představuje soubor Nasdaq 100 stejně jako ostatní americké akciové indexy hodnotovou ziskovost.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Co je index Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

Dow Jones Industrial Average (zkráceně DJIA nebo jen DJI) je nejčastěji zmiňovaným a také nejstarším akciovým indexem světa – existuje od roku 1896. Zahrnuje třicet nejvýznamnějších společností USA, z nichž dvě třetiny jsou výrobci průmyslového a spotřebního zboží, a tudíž DJIA velmi trefně vystihuje stav amerického industriálního sektoru. Z jiných odvětví mají v indexu zastoupení i firmy z ICT, finančního a zábavního odvětví, které vykazují stabilní růst a pravidelně vyplácejí dividendu. Aktuálně se hodnota indexu pohybuje kolem 35 tisíc.

Přestože Index Dow Jones patří ke stálicím mezi akciovými indexy, jeho relevance podle některých odborníků klesá. Skládá se jen z třicítky velkých společností, což je poměrně malý vzorek, který zanedbává podniky rozličných velikostí.

Váha jednotlivých společností je navíc dána cenou jejich akcií. Jde tedy o cenově vážený index, což jej odlišuje od jiných indexů, které jsou postaveny nejčastěji na tržní kapitalizaci firmy nebo na obchodovaném objemu akcií. 

To způsobuje, že drahé akcie Boeingu mají v indexu přibližně osminásobnou váhu oproti levnějším akciím Pfizeru jen kvůli osminásobné ceně. Tento zastaralý způsob výpočtu de facto znemožňuje zařadit na seznam významné společnosti, jako jsou Google nebo Amazon, jelikož jejich akcie dosahují ceny několika tisíc dolarů a hodnotu by v podstatě řídily.

Graf vývoje indexu DJIA

Proč investovat do DJIA?

Průměrný roční nominální výnos indexu se od doby vzniku pohybuje okolo pěti procent. Reálný výnos očištěný o inflaci se tak pohybuje přibližně na polovině hodnoty výnosu nominálního. Investoři však mohou počítat s výplatou dividend, jež zvedne roční výnos i o další více než dvě procenta.

S&P 500

Co je index S&P 500?

S&P 500 je klíčový burzovní index (ukazatel), který reflektuje vývoj ceny akcií 500 nejvýznamnějších společností obchodovaných na amerických burzách NYSE a Nasdaq. Jedná se o jeden z nejsledovanějších a nejspolehlivějších indexů, jelikož dobře reprezentuje nejen stav celého trhu, ale i výkonnost americké ekonomiky obecně

>>> Kompletní přehled, prognóza vývoje hodnoty S&P 500 a způsoby, jak investovat do tohoto indexu

Graf vývoje indexu S&P 500

Otevírací hodiny indexů

U indexů nelze hovořit o otevíracích (obchodních) hodinách, protože je v podstatě nemají. Akcie zahrnuté v indexech jsou ale závislé na obchodních hodinách amerických burz, které jsou od pondělí do pátku mezi 15.30 a 22.00 středoevropského času. To platí kromě dnů významných svátků, kdy jsou burzy zavřené nebo mají jen omezený provoz.

Jak investovat do akciových indexů?

Způsobů investování do akciových indexů je řada. Pro začínající investory, kteří chtějí obchodovat index v delším časovém horizontu, než je držení pozice několik dní, je však zcela nejvhodnější volbou ETF fond kopírující složení určitého indexu. Pro malé investory je totiž nákup jednotlivých akcií finančně náročný a poněkud pracný, jelikož by bylo nutné nakoupit například u indexu S&P 500 alespoň jednu akcii každé z pěti set firem, aby se obsáhl celý index.

Investice do indexů prostřednictvím ETF fondů

ETF je zkratka pro Exchange-traded funds, v českém překladu fondy obchodované na burze, které představují způsob, jak dostupně investovat do velkého množství různých akcií.

Správci ETF fondů nákupem akcií za peníze investorů kopírují určitý index, třeba právě DJI, Nasdaq 100 nebo S&P 500. Celá škála akcií se tak složí do jediného cenného papíru vydaného ETF fondem, jehož hodnotu ovlivňuje cena všech obsažených akciových titulů.

Důležité je to, že pokud vzroste hodnota indexu například o pět procent, zvýší se o pět procent i hodnota cenných papírů daného ETF. U ETF je riziko ztráty mnohem menší, protože je investice diverzifikovaná mezi velké množství společností. Volatilita burzovně obchodovaných fondů je také výrazně nižší než v případě jednotlivých akcií.

Některé ETF kopírují index S&P 500 pasivně, jiné si z něj vybírají pouze část akcií. Fondy mohou mít různá zaměření, ať už z hlediska sektorů, nebo určité charakteristiky – valuace, hospodaření, dividendového výnosu, volatility akcií a dalších. 

Jiné ETF mohou zahrnovat i akcie startupů, hodnotu ropy či zlata a dalších komodit. V poslední době se stále častěji hovoří i o příchodu kryptoměnových ETF. Ty však nejsou jakkoli spjaty s S&P 500.

ETF obchodování probíhá na internetu na online platformách a je otázkou jen pár kliknutí.

Podívejte se, jak bude vypadat investiční rok 2022:

Video se připravuje ...
Jak bude vypadat investiční rok 2022?

Autor: František Mühlfeit, psp

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah