ANKETA: Jak upravíte mzdy a počty pracovníků? Odpovídali zástupci velkých českých firem

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Michael Tomeš, E15

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
České dráhy
10
Fotogalerie

Ekonomické prognózy pro letošek jsou příznivější než ještě na podzim loňského roku, kdy se nad Českem hrozivěji vznášel stín německé recese. Růst ale stále zůstává nevyzpytatelný. Jak se situace projevuje v domácích firmách? V anketě E15 odpovídali podnikatelé, ale i manažeři a mluvčí významných domácích zaměstnavatelů.

Očekáváte ve své firmě v roce 2020 zvyšování mezd? O kolik?

Bohemia Energy, mluvčí Hana Novotná

V posledních letech je pracovní trh silně přehřátý a letos neočekáváme žádnou zásadní změnu. Proto budeme i v tomto roce průběžně analyzovat trh a rozhodovat se v návaznosti na aktuální personální potřeby firmy.

Kovosvit, manažer marketingu Jan Hruška

Mzdy jsme v Kovosvitu zvyšovali v roce 2019, a to v průměru o 5 procent. Byl to již několikátý rok v řadě, kdy jsme mzdy napříč podnikem, a především na dělnických pozicích zvyšovali. V roce 2020 i z toho důvodu očekáváme průměrné mzdy napříč podnikem na stejné úrovni nebo mírně vyšší.

Bohemia Sekt, ředitel Ondřej Beránek

V roce 2020 bude Bohemia Sekt na základě uzavřené kolektivní smlouvy navyšovat zaměstnancům mzdu alespoň o 3 procenta, v závislosti na hospodářském výsledku dosaženém za loňský rok.

Plzeňský Prazdroj, specialista externí komunikace Zdeněk Kovář

Začátkem prosince 2019 podepsali zástupci Plzeňského Prazdroje společně se zástupci odborových organizací novou kolektivní smlouvu a dohodli se na zvýšení mezd od dubna letošního roku. V porovnání s rokem 2019 se tarifní plat v roce 2020 zvýší v průměru o 5 procent, v roce 2021 pak o další 4 procenta.

Lidl Česká republika, tisková mluvčí Zuzana Holá

Očekáváme, že tlak na zvyšování mezd v letošním roce obecně zeslabí.

Albert Česká republika, ředitel komunikace Jiří Mareček

Od 1. ledna 2020 jsme již navýšili mzdy provozních zaměstnanců v prodejnách v průměru o 9 procent, každý provozní zaměstnanec má garantované navýšení minimálně o 5 procent.

Bidfood Czech Republic, jednatel Bohumil Volf

I v roce 2020  budeme navyšovat mzdy u všech dělnických profesí v řádu 2 - 2500 korun . Bez tohoto kroku nemáme  šanci udržet kvalitní zaměstnance, kteří jsou  pro povahu naší společnosti nesmírně důležití. Naopak neočekáváme a neplánujeme navyšovat platy v manažerských  pozicích.

České dráhy, mluvčí Radek Joklík

Na základě kolektivního vyjednávání porostou tarifní mzdy v roce 2020 o 4,9 procenta.

Skanska Central Europe, prezident Michal Jurka

Očekáváme nárůst o jednotky procent, navíc přidáváme další peněžní benefity.

PRO-DOMA, generální ředitel Petr Vaněrka

Spirála mzdových nákladů se roztáčela v roce 2018 a doufejme, že se v roce 2019 dotočila. Zaměstnavatelé si v loňském roce sáhli na pomyslný vrchol nákladů na mzdy a předpokládám, že další navyšování je mimo ekonomický rozměr. V roce 2020 navyšovat mzdy nebudeme, považujeme tuto etapu prudkého zvyšování mezd po několika letech za ukončenou.

Brisk Tábor, majitel Mojmír Čapka

V naší firmě každoročně zvyšujeme průměrné výdělky, a to v souladu s růstem produktivity práce. Platí to i pro letošní rok. Zdůrazněna je především zásluhovost a plnění stanovených ukazatelů a kritérií.

Třinecké Železárny - Moravia Steel, mluvčí Petra Macková Jurásková

Mzdový růst se bude odvíjet od odpovídajícího zvyšování produktivity práce. Dá se očekávat růst mezd v řádech jednotek procent.

Unipetrol, mluvčí Pavel Kaidl

Výše mezd v naší společnosti je v regionálním porovnání nadstandardní. Aktuální průměrná mzda v dělnických profesích činí 46 tisíc korun. V letošním roce dojde opět k navýšení výdělků, a to v průměru o dva tisíce korun. Součástí ukončeného jednání o nové kolektivní smlouvě jsou i novinky v benefitním systému, jako zvýšení příspěvku na stravování a rozšíření příspěvků v oblasti péče o dítě.

Atas Elektromotory, předseda představenstva Otto Daněk

Ano, ale nebude to tak velké, jako v minulých letech. Odhaduji kolem 3 procent.

Grund, místopředseda představenstva Jiří Grund ml.

Maximálně 4 procenta.

Liberty Steel Ostrava, mluvčí Barbora Černá Dvořáková

Zda dojde k navýšení mezd a v jaké výši a formě, bude záležet na výsledku kolektivního vyjednávání. Snahou zaměstnavatele je odměňovat zaměstnance podle jejich individuálního přínosu a podle ekonomické situace společnosti. Kolektivní jednání bylo zahájeno ve 4. čtvrtletí 2019, ale vzhledem k situaci se vedení huti s odbory dohodlo na prodloužení platnosti kolektivní smlouvy odložení dalších jednání o dodatku smlouvy na konec ledna 2020.

Mall Group, generální ředitel Oldřich Bajer

Ve svých týmech chceme mít ty nejlepší lidi v oboru, proto mzdy upravujeme a navyšujeme průběžně.

Siemens Česká republika, generální ředitel Eduard Palíšek

Růst mezd u dělnických profesí je dán kolektivními smlouvami, které jednotlivé závody vyjednávají nezávisle. Očekáváme, že v roce 2020 porostou mzdy u specifických profesí s malým počtem uchazečů na trhu jako jsou například specializovaní vývojáři. 

Vodafone CZ, mluvčí Ondřej Luštinec

Ano, očekáváme. Mzdy revidujeme jak ročně, tak i průběžně a zohledňujeme cíle organizace a vývoj na trhu práce.

Škoda Auto, mluvčí Simona Havlíková

Vzhledem k tomu, že momentálně probíhá kolektivní vyjednávání, jehož součástí je i mzdová otázka, prosím pochopte, že se k jeho průběhu nebudeme vyjadřovat, ani předjímat jeho výsledky.

Bude mít vaše firma na konci roku 2020 více, nebo méně zaměstnanců než na jeho začátku?

Bohemia Energy, mluvčí Hana Novotná

Předpokládáme, že po 12 měsících bude počet zaměstnanců Bohemia Energy podobný jako nyní. Rutinní činnosti budeme dál co nejvíc automatizovat, abychom alespoň částečně kompenzovali nedostatek lidí na trhu práce pro administrativní a operátorské pozice, které ve firmě převažují.

Kovosvit, manažer marketingu Jan Hruška

V uplynulém období se uskutečnila optimalizace výroby především v provozu slévárny a v některých oblastech, kde naše marže dlouhodobě nedosahovaly očekávané výše. V minulých letech navíc došlo k zeštíhlení podniku zejména na administrativních pozicích tak, aby vzrostla jeho konkurenceschopnost. Předpokládáme proto, že že budememe mít na konci roku 2020 stejně zamestnanců jako nyní.

Bohemia Sekt, ředitel Ondřej Beránek

Předpokládáme, že na konci roku 2020 budeme mít o 1-2 procenta zaměstnanců více než na jeho začátku.

Plzeňský Prazdroj, specialista externí komunikace Zdeněk Kovář

V souvislosti s plánovaným nárůstem kapacity předpokládáme, že dojde v roce 2020 k mírnému navýšení počtu zaměstnanců.

Lidl Česká republika, tisková mluvčí Zuzana Holá

Společnost Lidl Česká republika zaměstnává více než 11 tisíc pracovníků. S ohledem na letošní plány, kdy budeme nadále rozšiřovat prodejní síť, se neobejdeme bez nových zaměstnanců, takže i letos budou probíhat nábory napříč ČR.

Bidfood Czech Republic, jednatel Bohumil Volf

Zcela jistě  budeme  mít  více  zaměstnanců, neboť navyšujeme  náš  tržní  podíl , který je  přímo  spojený  s fyzickým  rozvozem  zboží a jeho výrobou.

České dráhy, mluvčí Radek Joklík

Vzhledem k potřebě zajištění nasmlouvaného rozsahu dopravních služeb očekáváme, že bude počet našich zaměstnanců stabilní. Aktuálně skupina zaměstnává skupina 23 500 lidí.

Skanska Central Europe, prezident Michal Jurka

Neočekáváme výrazné výkyvy.

PRO-DOMA, generální ředitel Petr Vaněrka

V roce 2020 budeme mít cca o 100 zaměstnanců více, a protneme tedy hranici 1200 zaměstnanců. Nábory však budou souviset hlavně s akviziční činností a integrací nových obchodních jednotek.

Brisk Tábor, majitel Mojmír Čapka

S uváděním nových technologií do výroby a uplatněním úsporných opatření se na některých pracovištích sníží původní potřeba počtu pracovníků. Předpokládám, a to je i naším cílem, že na konci letošního roku budeme mít nižší stavy.

Třinecké Železárny - Moravia Steel, mluvčí Petra Macková Jurásková

Předpokládáme stejný počet zaměstnanců, tedy přibližně 7000.

Atas Elektromotory, předseda představenstva Otto Daněk

Redukcí jsme prošli v roce 2019, takže očekávám přibližně stejný počet.

Grund, místopředseda představenstva Jiří Grund ml.

Počítáme zhruba stejně.

Liberty Steel Ostrava, mluvčí Barbora Černá Dvořáková

Cla na dovozy do USA způsobila příliv značného množství neférových dovozů oceli do Evropy ze zemí mimo EU (Rusko, Turecko, Čína) za ceny, které nejsou ovlivněny uhlíkovou daní ani jinými ekologickými poplatky. To tlačí ceny oceli pod náklady evropských výrobců, což je situace, kterou jsme naposledy zaznamenali v době krize v roce 2008. Ceny oceli napříč evropskými trhy jsou velmi nestabilní, a vše ještě zhoršují vysoké ceny surovin a energií.

Vypočítejte si výši své čisté mzdy pomocí on-line kalkulačky >>>

Nejsou nastaveny stejné podmínky pro všechny, kteří na evropském trhu prodávají ocel. Od července funguje huť v režimu omezené výroby o cca 20 procent, situace zatím neměla vliv na zaměstnanost, nicméně část zaměstnanců finální výroby byla na konci roku po část měsíce doma se sníženou mzdou. To už v současné době neplatí, zaznamenali jsme mírné zlepšení, ale i tak nás čeká náročné období, předpokládáme další pokles poptávky s tím, jak zpomaluje česká i evropská ekonomika. Z toho důvodu hledáme úspory ve všech činnostech.

Mall Group, generální ředitel Oldřich Bajer

Budujeme ambiciózní středoevropskou skupinu internetových obchodů, proto některé týmy budeme posilovat i v letošním roce. Nedostatek specialistů je dlouhodobý trend a velká výzva, se kterou se potýkají všechny firmy na trhu a my nejsme výjimka. Poptávka po kvalitních lidech i nadále roste a je to tvrdý boj. Přijímáme především specialisty do IT oddělení.

Siemens Česká republika, generální ředitel Eduard Palíšek

V tuto chvíli zásadní změny v počtu zaměstnanců neočekáváme. Tento stav však může ovlivnit vývoj české i globální ekonomiky, kterému se musíme přizpůsobovat.

Vodafone CZ, mluvčí Ondřej Luštinec

Díky akvizici společnosti UPC budeme mít vyšší počet zaměstnanců.

Škoda Auto, mluvčí Simona Havlíková

Neplánujeme ani přes ochlazení na automobilovém trhu omezení výroby či propouštění.

Bude vaše firma v roce 2020 snižovat jiné než mzdové náklady? V jaké oblasti nejvýrazněji?

Bohemia Energy, mluvčí Hana Novotná

Naše společnost snižovat náklady v roce 2020 vůči předcházejícímu roku nebude.

Kovosvit, manažer marketingu Jan Hruška

Naším cílem je průběžné snižování nákladů. Jdeme především cestou zvyšování produktivity práce řádově o 10 procent ročně tak, abychom dlouhodobě udrželi naši konkurenceschopnost na náročných trzích Evropské unie.

Bohemia Sekt, ředitel Ondřej Beránek

Efektivní řízení nákladů při zachování kvality je součástí naší firemní strategie v této oblasti. V letošním roce se chceme ještě více zaměřit na úspory energií a na efektivitu obdělávání vinic.

Plzeňský Prazdroj, specialista externí komunikace Zdeněk Kovář

V letošním roce bychom chtěli investovat do našich pivovarů i značek nebo také do zlepšování zákaznického zážitku v hospodách a obchodech.

Lidl Česká republika, tisková mluvčí Zuzana Holá

Snižovat náklady neplánujeme. I letošní rok se bude vyznačovat nemalými investicemi, kdy budeme pokračovat v modernizaci stávajících prodejen a rozšiřovat prodejní síť. 

Albert Česká republika, ředitel komunikace Jiří Mareček

Abychom mohli pokračovat v masivních investicích do prodejen, ale také do mzdových nákladů, které si částečně neseme z minulých let, hledáme úspory ve všech činnostech. Například díky investici do technologií se nám daří fungovat efektivněji a snižovat náklady. I v tomto roce se tak nadále soustředíme na automatizace a robotizace objednávkových systémů, příjmů v logistice, fakturačních systémů, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a další práce s velkými balíky dat, mnohdy za použití umělé inteligence a algoritmů strojového učení. Práci nám šetří také elektronické cenovky, které úspěšně testujeme a zavádíme, systém hlasového vychystávání na distribučních centrech a další inovace, které nahrazují či usnadňují a zjednodušují rutinní výkony a umožňují přesunout kapacity na práci s vyšší přidanou hodnotou. 

Bidfood Czech Republic, jednatel Bohumil Volf

Neplánujeme  v žádném případě  snižovat  náklady , neboť  jejich  kontrolou se  zabýváme  průběžně. Naopak  budeme  náklady  navyšovat.

České dráhy, mluvčí Radek Joklík

Ano, například v oblasti administrativních nákladů.

Skanska Central Europe, prezident Michal Jurka

Náklady snižujeme přirozeně a průběžně, nikoli kampaňovitě. Nakupujeme úspornější techniku, odbouráváme administrativu, opravdu mimořádně využíváme BIM, stovky služebních cest nahrazujeme videokonferencemi a podobně.

PRO-DOMA, generální ředitel Petr Vaněrka

Je nabíledni, že růst mzdových a úrokových nákladů v posledních letech si vyžádá kompenzaci jiných nákladů tak, aby byla zachována rentabilita. Na konto toho budeme omezovat náklady na marketing, především na pořádání společenských událostí a propagaci nesouvisející s podporou prodeje. Zaměříme se ještě více na vývoj a inovace, které by nám měly přinést lepší produktivitu práce a naší strategií jsou tedy paradoxně investice do opatření, která by měla úspory přinést.   

Brisk Tábor, majitel Mojmír Čapka

V každém případě bude v letošním roce snížen podíl nákladů na výkonech, respektive zvýšená ziskovost a rentabilita. Zaměřujeme se na celkové zlepšení struktury komodit našeho prodeje, omezování nevýhodných kooperací a jejich stažení do naší firmy v případě, že máme potřebnou technologii atd.

Třinecké Železárny - Moravia Steel, mluvčí Petra Macková Jurásková

Úsporná opatření v provozní oblasti jsou nastavena dlouhodobě. Významně jsme pro letošní rok omezili investice.

Atas Elektromotory, předseda představenstva Otto Daněk

Určitě ano, všude kde to bude možné.

Grund, místopředseda představenstva Jiří Grund ml.

Úspory plánujeme v režijních nákladech.

Liberty Steel Ostrava, mluvčí Barbora Černá Dvořáková

Cla na dovozy do USA způsobila příliv značného množství neférových dovozů oceli do Evropy ze zemí mimo EU (Rusko, Turecko, Čína) za ceny, které nejsou ovlivněny uhlíkovou daní ani jinými ekologickými poplatky. To tlačí ceny oceli pod náklady evropských výrobců, což je situace, kterou jsme naposledy zaznamenali v době krize v roce 2008. Ceny oceli napříč evropskými trhy jsou velmi nestabilní, a vše ještě zhoršují vysoké ceny surovin a energií. Nejsou nastaveny stejné podmínky pro všechny, kteří na evropském trhu prodávají ocel. Od července funguje huť v režimu omezené výroby o cca 20 procent, situace zatím neměla vliv na zaměstnanost, nicméně část zaměstnanců finální výroby byla na konci roku po část měsíce doma se sníženou mzdou. To už v současné době neplatí, zaznamenali jsme mírné zlepšení, ale i tak nás čeká náročné období, předpokládáme další pokles poptávky s tím, jak zpomaluje česká i evropská ekonomika. Z toho důvodu hledáme úspory ve všech činnostech.

Mall Group, generální ředitel Oldřich Bajer

Obecně se zaměřujeme na optimalizaci nákladů a zefektivňování transakční ekonomiky, jako jsou náklady na logistiku, marketing nebo zákaznickou péči.

Siemens Česká republika, generální ředitel Eduard Palíšek

Stejně jako v předchozích obdobích se v roce 2020 budeme zaměřovat za zvyšování produktivity, a to jak ve výrobních závodech, tak v obchodních jednotkách. Zde se nadále soustředíme na využití digitálních řešení včetně nových možností umělé inteligence.

Vodafone CZ, mluvčí Ondřej Luštinec

Provozní náklady budou příští rok mírně klesat v důsledku synergických efektů po spojení obou společností, naopak investice půjdou výrazně nahoru zejména z důvodů probíhající integrace, ale i rozšiřování a modernizace naší sítě.

Škoda Auto, mluvčí Simona Havlíková

Naše firma neustále řídí a optimalizuje náklady ve všech oblastech. Chceme od roku 2020 do roku 2025 dosáhnout kumulativních úspor ve výši 4,9 miliardy eur, abychom mimo jiné mohli financovat nové technologie (nezbytné pro plnění přísnějších emisních limitů) a budoucí obchodní modely.

Očekáváte v roce 2020 ve srovnání s loňským rokem nárůst tržeb, nebo jejich pokles?

Bohemia Energy, mluvčí Hana Novotná

Očekáváme nárůst zhruba o 3 procenta, což vychází ze zvýšené prodejní ceny elektřiny směrem k zákazníkům. Porostou i vstupy (nákupní ceny komodity), což je obecný trend patrný z dlouhodobého vývoje ceny elektřiny na burze.

Kovosvit, manažer marketingu Jan Hruška

Na rok 2020 plánujeme tržby ve stejné výši jako v roce 2019, kdy dle předběžných čísel dosáhly souhrnně hodnoty 1,2 miliardy korun.

 Bohemia Sekt, ředitel Ondřej Beránek

Očekáváme, že trh šumivých i tichých vín bude pokračovat v růstové tendenci minulých let a to se promítne i do našich tržeb. Ty by letos měly růst o jednotky procent ve srovnání s loňským rokem.

Plzeňský Prazdroj, specialista externí komunikace Zdeněk Kovář

Výhled na rok 2020 nyní nechceme komentovat.

Albert Česká republika, ředitel komunikace Jiří Mareček

Vloni jsme otevřeli prodejny v Českém Těšíně, Havířově a na Barrandově v Praze. A hledáme nové vhodné lokality i pro letošní rok, a zároveň máme v plánu otevírat nové prodejny i letos. Po akvizici prodejen Spar před několika lety, kdy jsme skokově navýšili prodejní plochy o čtyři desítky lokací, se ale také soustředíme na rekonstrukce prodejen. Masivními investicemi v uplynulých třech letech jsme již remodelovali téměř polovinu celé naší sítě obchodů. Díky tomu roste popularita našich obchodů a počty zákanzíků, stejný pozitivní trend proto očekáváme i v tržbách.

Bidfood Czech Republic, jednatel Bohumil Volf

V roce  2020  očekáváme  až  pětiprocentní  nárůst  našeho  obratu. Pokud  bude  růst  inflace ceny  potravin  jako v  posledních  měsících, pak  porosteme  o to výrazněji.

České dráhy, mluvčí Radek Joklík

Předpokládáme výnosy na úrovni roku 2019. České dráhy loni v prvním pololetí vykázaly zisk 441 milionů.

Skanska Central Europe, prezident Michal Jurka

Očekáváme stabilitu – navíc pro nás a našeho vlastníka není až tak podstatná absolutní výše tržeb, ale míra ziskovosti.

PRO-DOMA, generální ředitel Petr Vaněrka

Rok 2020 netrpí nedostatkem stavebních zakázek a náš obor tedy nečelí přímé recesi. Na druhou stranu chybí „ruce“ na realizace a to je limitující pro celkový výkon. Hlavně z tohoto důvodu jsou má očekávání spíše ve spektru stagnace a mírného růstu v řádu jednotek procent. Až sezona však ukáže svou pravou tvář, nevsadil bych na prognozy, ty totiž mnohdy selhávají.

Brisk Tábor, majitel Mojmír Čapka

I když zatím není úplně zřejmé kolik se letos vyrobí automobilů, stále nám rostou požadavky na prodej na prodej našich zapalovacích svíček jako náhradních dílů a to nejen pro automobily, ale i motocykly a zahradní techniku. Případný pokles požadavků automobilek můžeme tímto kompenzovat. V plánu vč. snímačů máme máme na letošní rok nárůst výroby i tržeb.

Třinecké Železárny - Moravia Steel, mluvčí Petra Macková Jurásková

V tuto chvíli nedokážeme výhled a dění na trzích odhadnout. Zakázkové naplnění vidíme maximálně 5 až 6 týdnů dopředu, tlak na ceny ocelářských produktů v EU i omezení poptávky zejména v automobilovém průmyslu trvá.

Atas Elektromotory, předseda představenstva Otto Daněk

Sázím na stagnaci.

Grund, místopředseda představenstva Jiří Grund ml.

Plánujeme růst o zhruba 4 procenta.

Mall Group, generální ředitel Oldřich Bajer

Očekáváme, že zákazníci budou letos v nakupování na internetu opět o něco víc aktivní a najde si k němu cestu zase o něco více lidí. Dál budeme pokračovat také v rozšiřování sortimentu. Ekonomika půjde cestou zdravé korekce a ve skupině Mall očekáváme růst tržeb napříč e-shopy.

Siemens Česká republika, generální ředitel Eduard Palíšek

V roce 2020 bude pokračovat transformace automobilového průmyslu a prvky nejistoty vnese i složitá globální geopolitická situace včetně brexitu. Působíme v řadě odvětví v oblasti průmyslu a infrastruktury s různými parametry ekonomických cyklů a odlišnou citlivostí na globální poptávku, proto budeme těchto efektů maximálně využívat.