Krajské volby 2016: Středočeši zápasí s dopravou, Praha prospívá i škodí | e15.cz

Krajské volby 2016: Středočeši zápasí s dopravou, Praha prospívá i škodí

Kolony na R10 ve Středočeském kraji ve směru do Prahy
Kolony na R10 ve Středočeském kraji ve směru do Prahy
• 
ZDROJ: CTK
Jana Havligerová

Jana Havligerová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Leží uprostřed Čech a jeho štěstím i prokletím je, že obklopuje hlavní město Prahu. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší v Česku, a přesto nemá ani sídelní město. Seznamte se, to je Středočeský kraj.

Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje hlavní město potravinami, poskytuje metropoli svůj rekreační potenciál. Kvů- li tomu byl dlouho vnímán spíš jako pražská periferie, ale to už se radikálně mění. Kulturní, historické a přírodní památky sice dál táhnou do středních Čech Pražany i zahraniční turisty, ale v kraji pevně zakotvily i významné průmyslové podniky. A není to jen mladoboleslavská Škodovka.

Nově se tam usazuje i věda. V „polygonu“ obcí Dolní Břežany – Vestec vzniká unikátní koncentrace inovativních institucí, jako jsou laser ELI, centra HiLASE nebo BIOCEV a na ně už se nabalují i technologické firmy. Středočeský kraj spolu s Prahou jsou jedinými regiony v republice, kde mzdy převyšují celorepublikový průměr. Průměrná měsíční mzda čítá 28 042 korun.

Kraj má také – opět kromě Prahy – nejhustší a nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes jeho území vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Největší problém regionu tedy není nutné dlouho hledat.

Pražský okruh, kamiony, parkovací zóny

Ranní kolony zná každý Středočech, který za prací dojíždí do hlavního města, hlavně to platí pro ty z Prahy-východ a z Prahy-západ. Nadávají, ale jsou víceméně zvyklí. Výhrůžka metropole, že zakáže vjezd autům delším než dvanáct metrů, je ale na ně už příliš. Pokud by Praha kamionovou dopravu skutečně zakázala, nejspíš by to znamenalo totální kolaps nejen v Říčanech, ale i v dalších obcích na jihovýchod od Prahy – v Úvalech, Jirnech, Škvorcích…

Středočeský krajAutor: E15

Brojit proti takovému plánu je teď hlavním úkolem hejtmana Miloše Petery. Ten tvrdí, že s případným zákazem vjezdu kamionů do Prahy počítá a je na jednání o něm připraven. Kdyby se zákaz opravdu stal skutkem, kraj by jako účastník správního řízení záměr napadl. Podle hejtmana by veškeré protikroky měly odkladný účinek. Úmysl Prahy je ale spíše aktem zoufalství.

Jeho jméno je Pražský okruh. Tlak, který pražští radní vyvíjejí, má už i první výsledek – premiér Bohuslav Sobotka potvrdil, že silničáři by mohli jihovýchodní část obchvatu Prahy začít stavět do roku 2019. Nebezpečí hrozící Středočechům ovšem zatím trvá a Petera v pracovní skupině pro dostavbu Pražského okruhu bude muset bojovat.

Záchytná parkoviště

Otevřený účet mají Středočeši s Pražany i kvůli nově vzniklým parkovacím zónám v pátém a šestém pražském obvodě. Teď si stěžují, že Praha pro ně nevybudovala záchytná parkoviště. Jenže, jak říká krajská opozice, máslo má na hlavě i středočeské hejtmanství. Záchytná parkoviště by podle Starostů i TOP 09 měla vznikat i na vlakové trase do Prahy, ale kraj nezve starosty, aby si řekli, kdo má jaký investiční záměr. Zkrátka chybí koordinace.

Vedení Prahy má o jednání se Středočechy zájem. Hlavně pak o budování záchytných parkovišť P+R. Prostřednictvím Prahy by na jejich vybudování mohly jít z evropských fondů až dvě miliardy korun. Hlavní město by se mohlo spolupodílet například na stavbě v Roztokách u Prahy. Tam by řidiči mohli nechat své vozy a do centra Prahy dojet vlakem.

Těsně před volbami přišlo středočeské hejtmanství s dalším velkým slibem – vybudováním tramvajové trasy do Prahy. Navazovala by na metro D, a vedla z hlavního města do Vestce a Jesenice.

Hluk, průvodní jev‚ přetížených cest

Hygienikům si lidé ve středních Čechách nejčastěji stěžují na hluk. Bylo tomu tak v loňském roce, v letech předchozích a výjimkou nebude ani rok letošní. „Problém s hlukem v kraji je obrovský. Jeho hlavním původcem je doprava. Týká se to jak silnic, tak letišť, jako je Ruzyně či letiště v Odoleně Vodě. Kraj hlukem trpí dlouhodobě,“ potvrzuje ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová.

A rozšíření letiště v Odoleně Vodě je i jedním z neuralgických bodů kraje. Vedení města se rozšíření usilovně brání, prosazuje stavební uzávěru v místě, kde by se měla stavět mimoúrovňová křižovatka s dálnicí D8. Ta je pro letiště klíčová. Ovšem i pro dopravu v této části kraje. Dostat se ráno na D8 je problém už dnes, běžné jsou až tříkilometrové kolony.

Sucho, občas moc vody

Po jižní Moravě patří Středočeský kraj k nejsušším v celé republice. A to je problém, kolem kterého se zatím spíše přešlapuje. Reálné obrysy snad má stavba dvou menších retenčních nádrží u Šanova na Rakovnickém potoce a u sousedních Senomat na Kolešovickém potoce, celkem o objemu 1,2 milionu metrů krychlových vody. Vzniknout by měly do roku 2022, stát do nich hodlá investovat asi 153 milionů korun.

To hejtmanství vítá, zatímco plán vybudování přehrady na řece Berounce pod tlakem široké odborné i laické veřejnosti nakonec odmítlo a názor nehodlá měnit ani žádný z kandidátů na hejtmana. Nedořešeným a zásadním tématem však protipovodňová opatření jsou dál. Protipovodňové zábrany chybějí, a ty, které už byly v kraji vybudované, nejsou všude funkční.

Anketa 1. Co střední Čechy v příštím volebním období nejnaléhavěji potřebují? 2. Co by měl kraj udělat nebo zlepšit při podpoře podnikatelů a zaměstnanosti? 3. V čem vidíte největší úspěch a neúspěch současného vedení kraje?

Petr Tiso, lídr kandidátky TOP 09

Lídr kandidátky TOP 09 ve Středočeském kraji Petr TisoAutor: CTK

1. Jasnou vizi a jí odpovídající propracovanou strategii, na které bude politická shoda, a která díky tomu bude mít přesah přes několik volebních období. Kraj se oblasti dlouhodobého rozvoje nevěnuje dostatečně, postupuje nahodile, chaoticky, přešlapuje na místě, pracuje v takovém udržovacím módu a důsledkem bohužel je, že stagnuje.

Z krátkodobého hlediska se potřebuje zhostit akutních problémů především v oblasti dopravy, musí ozdravit své hospodaření, zajistit co největší objem externích zdrojů pro svůj rozvoj, zejména z fondů EU. Podstatně musí zvýšit investiční aktivitu do infrastruktury.

2. Kraj má možnost a také povinnost postarat se hlavně o dvě oblasti, a to o kvalitní infrastrukturu a úroveň i strukturu vzdělání lidí. Obojí je pro rozvoj podnikání naprosto zásadní. Dopravní infrastruktura a kvalitní hromadná doprava jsou důležité pro dobrou mobilitu. Vzdělání je zase základem kvalifikace lidí – jak podnikatelů, tak i zaměstnanců.

Samozřejmě k tomuto uvedenému základu přistupují další dílčí opatření, například krajské programy pro podporu podnikání, lákání zajímavých investorů do kraje. S tím souvisí záměr TOP 09 na zřízení krajského poradenského místa pro získávání dotací.

3. Nezvýšilo se zadlužení kraje. Jinak je ale výsledek žalostný. Nevyřešených problémů je příliš – není dokončen Pražský okruh a další klíčové dopravní stavby, nestavějí se ani záchytná parkoviště v okolí Prahy, nepochopitelné je, že dosud není propojena hromadná doprava s pražskou do jednoho celku.

Struktura průmyslu a služeb v kraji se dále rozvíjí směrem k montovnám a překladištím, nikoli k moderní ekonomice založené na znalostech. Finanční problé- my mají oblastní nemocnice. Kraj rovněž selhává v koordinační roli v oblasti územního plánování – pod betonem rychle mizí úrodná půda… A tak bychom mohli pokračovat.

Tomáš Březina, majitel společnosti Best

Majitel společnosti Best Tomáš BřezinaAutor: archiv

1. Již několik minulých, nepochybně i budoucích volebních období potřebuje řešit velmi tíživou dopravní situaci. Aneb vyřešit či aspoň skutečně řešit dopravu mezi Prahou a Středočeským krajem.

2. Po celou dobu existence krajů – obecně – marně tápu po smyslu jejich existence. Velmi stručně: kraje nemají vlastní ekonomickou subjektivitu a z toho vyplývající významnou politickou subjektivitu. Nemají proto žádné faktické výkonné pravomoci, nemohou ani mít vlastní reálný vliv na cokoli.

Jejich politický i ekonomický vliv je pouze přenášený z celostátní politiky. Jsou průtokovým spotřebičem peněz, tedy nesmírně drahým nadbytečným mocenským a byrokratickým centrem. Nejlépe by udělaly, kdyby samy iniciovaly svoje rozpuštění a potřebnou změnu ústavního pořádku.

3. Pouze neúspěch – protože je ani nenapadlo konat dle mého názoru v předchozí odpovědi.

Pan „Neviditelný“

Středočeský hejtman Miloš PeteraAutor: CTK

Chlubí se, že je přítelem Miloše Zemana, a stejně jako prezident republiky sází na spolupráci s Čínou. Sociálnědemokratický hejtman Středočeského kraje Miloš Petera navázal užší kontakty s čínskou provincií Sečuán a podepsal dohodu o spolupráci s firmou Changhong. Ta už deset let provozuje továrnu na televize v Nymburce a chce ji dál rozvíjet, a kromě toho by se měla podílet na vybudování nového výzkumného centra v kraji. Celkem by měla investovat půl miliardy korun.

Ve volbách hejtman mimo jiné vsadil na téma migrace. Už v dubnu kvůli tomu zorganizoval cvičení bezpečnostních složek kraje. Migranti ovšem nebyli k mání, a tak přišla na řadu simulace. Podle ní zadržela jihomoravská policie tři tisíce běženců, a jelikož nebyla schopna situaci zvládnout, tři sta ze zadržených přenechala středním Čechám…

Začátkem července se pak na sociálních sítích a v předvolebních novinách objevila Peterova společná fotografie s ministrem vnitra Milanem Chovancem s heslem „Ochráníme kraj před imigrační vlnou“. Jak hejtman říká, snaží se maximálně věnovat bezpečnostním otázkám a spolupráci s policií, protože kraj musí být připraven čelit všem bezpečnostním rizikům. Opozice ovšem soudí, že by se měl přednostně věnovat jiným problémům regionu.

Dlouhodobě jsou podle ní v katastrofálním stavu silnice, což je záležitost spadající přímo do hejtmanovy gesce. V dobrém stavu nejsou ani středočeské nemocnice, krajské zdravotnictví, základní a stěžejní část správy kraje, podle ní postrádá jakékoli směřování. Absence celkové dlouhodobé vize pro kraj je ostatně nejčastější výtkou Peterových oponentů. Ti jsou také přesvědčeni, že hejtman je nevýrazný, téměř neviditelný.

Petera do funkce nastoupil teprve přede dvěma lety, krajem v té době stále ještě otřásala kauza bývalého hejtmana Davida Ratha. A jeho zvolení provázely nejasnosti. Na postu vystřídal stranického kolegu Josefa Řiháka, který rezignoval, opozice pro Peteru nezvedla ruku právě kvůli jeho spojení s Rathem.

Navíc byla nespokojená s tím, že nikdo nevysvětlil, proč Peterův předchůdce hejtmanské křeslo opustil. Výměnu v čele hejtmanství tak označila za výsledek třenic uvnitř ČSSD. Jak tehdy prohlásil kolínský starosta Vít Rakušan (STAN a TOP 09), šlo o věci mezi sociální demokracií a zemí. Nicméně situaci v kraji se Peterovi podařilo uklidnit a svůj post hodlá obhájit.

Kdo také kandiduje

Ve středních Čechách podalo kandidátku pro krajské volby 20 uskupení, o jedno méně než před čtyřmi lety. Obhajovat funkci bude sociálnědemokratický hejtman Miloš Petera. ČSSD kraji vládne spolu s komunisty. Proti němu se postaví za ANO první místopředsedkyně Sněmovny a benešovská radní Jaroslava Jermanová. Hnutí starostů a nezávislých nasadilo kolínského starostu a krajského zastupitele Víta Rakušana, TOP 09 náměstka šéfa podolské porodnice Petra Tisa.

ODS vede do voleb starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka, komunisté nominovali krajského radního pro kulturu Zdeňka Štefka. Ten se zároveň bude ucházet o hlasy voličů v senátních volbách na Mělnicku. Volební jedničkou společné kandidátky lidovců, SNK-ED a zelených bude bývalý starosta Příbrami Josef Vacek.

Do voleb jde i několik uskupení, která se stavějí proti migraci či islámu: Koalice Úsvit s Blokem proti islamizaci, koalice Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi, koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme! Krajské volby ve Středočeském kraji v roce 2012 vyhrála ČSSD před KSČM a ODS. Ze 65 mandátů jich sociální demokraté získali 20, komunisté o jeden méně a občanští demokraté 16. TOP 09 a Starostové mají deset zastupitelů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video