Nečas pochválil vládní boj s korupcí: Ušetřili jsme miliardy | E15.cz

Nečas pochválil vládní boj s korupcí: Ušetřili jsme miliardy

Nečas pochválil vládní boj s korupcí: Ušetřili jsme miliardy
Petr Nečas
• 
ZDROJ: profimedia.cz

ČTK
vrb

Protikorupční opatření, která vláda přijala, podle premiéra Petra Nečase (ODS) fungují a veřejné rozpočty tak ušetřily podle "konzervativního odhadu" desítky miliard korun. "S čistým svědomím říkám, že se proti minulým vládám jedná o viditelný pokrok," prohlásil Nečas. Jako příklad úspor uvedl například změnu systému nákupů na ministerstvu obrany. Vicepremiérka Karolína Peake (VV) dodala, že další opatření jsou ještě stále v plánu.

Miliardové úspory na maržích přineslo podle Nečase například zrušení povinnosti ministerstva obrany využívat při nákupech prostředníky. Zrušením sporné zakázky na likvidaci ekologických škod, kde podle Nečase hrozila buď korupce, nebo přinejmenším kartelová dohoda, stát ušetřil až 30 miliard a zrušení dostavby střešovické Ústřední vojenské nemocnice přineslo úsporu až šesti miliard.

Žádné losovačky. Podmínky pro zakázky budou přísnější

Nečas připomněl, že stát, kraje či obce stále zadávají veřejné zakázky v objemu 450 miliard korun ročně. Jen změny v zákoně o veřejných zakázkách, které v pondělí podepsal prezident Václav Klaus, mohou přitom podle něj uspořit ročně asi 15 miliard.

Podle Peake už vládou prošlo z 84 bodů protikorupční strategie 40 a desítka opatření, včetně významné novely zákona o veřejných zakázkách, už vstoupila v život.

Peake v této souvislosti upozornila na zpřísnění trestů veřejně činných osob za korupční jednání, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů a rozšíření „testů spolehlivosti“ z policistů i na celníky, pracovníky Vězeňské služby a právě členy inspekce.

Peake upozornila na to, že vláda pracuje na dalších protikorupčních opatřeních, chce například prosadit zprůhlednění financování politických stran, zpřesnit institut spolupracujícího obviněného, který by v případě pomoci při vyšetřování nově vůbec nemusel do vězení, i ochrany oznamovatelů korupčního jednání. Vláda chce také posílit nezávislost i odpovědnost státních zastupitelství, zřídit u nich specializovaná pracoviště pro boj s korupcí a uvažuje o podobných pracovištích u soudů.

Dvě třetiny manažerů mají osobní zkušenost s korupcí

Zajímavý pohled na stav korupce v Česku ukazuje aktuální průzkum mezi 204 tuzemskými manažery, který koncem loňského roku uskutečnila agentura Ipsos pro Českou manažerskou asociaci a Svaz průmyslu a dopravy. Až dvě třetiny manažerů se podle něj domnívají, že česká společnost nedokáže fungovat bez korupce. Stejný podíl manažerů má osobní zkušenosti s korupcí.

„Značná část manažerů nevidí zatím výrazné změny v oblasti korupce a jejím potírání. Je ale faktem, že boj s korupcí je během na dlouhou trať a efekty se projeví v praxi až za delší dobu,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Důležitá je podle něj dobrá legislativa a průhledné zákonodárství. Sebelepší legislativa ale sama nepotře korupci. „Je k tomu potřeba vůle, která dokáže prosadit vymahatelnost práva, reformu státního zastupitelství a která dořeší velké korupční případy v této zemi až po odsouzení viníků,“ dodal.

Z hlediska předmětu činnosti je korupční prostředí rozšířenější ve službách, kde 37 procent respondentů uvedlo, že se s korupcí setkalo vícekrát. Následují instituce a státní správa (26 procent). Ve výrobních podnicích se s korupčním jednáním setkala vícekrát pětina manažerů (22 procent).

Některá vládou připravovaná opatření v boji s korupcí:

• Zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného

Motivace pachatelů podílejících se na trestné činnosti ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení k podání svědectví proti hlavním pachatelům

• Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěřené moci

Změna způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, změna způsobu dohledové pravomoci podřízených atd.

• Zřizování specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminality

Specializovaný útvar při Nejvyšším státním zastupitelství pro boj s korupcí

• Ochrana oznamovatelů korupčního jednání

Ochrana zaměstnanců poukazujících na korupční jednání, na druhé straně pojistka proti zneužívání této služby

• Novela rozpočtových pravidel

Zvýšení požadavků na majetkovou transparentnost příjemců dotací

• Zprůhlednění financování politických stran

Zveřejňování nákladů na volební kampaně, zákaz anonymních kampaní, zpřesnění kontrolního dohledu nad financováním stran atd.

• Platforma pro zákon o úřednících

Stanovení pravidel pro zaměstnávání, odměňování, politickou nezávislost a odpovědnost úředníků

• Open Government Partnership

Mezinárodní iniciativa administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci.

Autor: ČTK, vrb
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!