Nová tvář Prahy: Nábřeží a ostrovy doplní parky i městská divočina

Rohanský ostrov se změní v novou městskou čtvrť.

Rohanský ostrov se změní v novou městskou čtvrť. Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

Rohanský ostrov dnes.
Císařský ostrov dnes
Proměna Císařského ostrova započala již v roce 2017, termín dokončení není znám.
Vizualizace Císařského ostrova. Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov, má obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká proměna.
Mapové schéma Trojské kotliny.  Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety.
12
Fotogalerie

Plánované proměny Prahy se budou týkat i nábřeží. Rekonstrukce čekají Rohanský ostrov, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Stromovky a Císařský ostrov. Chystané úpravy budou zahrnovat vylepšení protipovodňové ochrany, měly by se vybudovat nové cyklostezky a širší chodníky. Některé parky zůstanou jako městské divočiny. Za koncepčními studiemi a vizualizacemi stojí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Rohanský ostrov se změní v novou městskou čtvrť. Na 88hektarovém území, které se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a Holešovic, probíhá výstavba několika velkých veřejných i soukromých projektů. Jedním z nich je Rohanský park o rozloze 56 hektarů, což odpovídá polovině Stromovky. Nový metropolitní park by si ale měl zachovat svůj dosavadní přírodní charakter. 

Většinu oblasti chce Praha revitalizovat pro volnočasové aktivity. Území bude plnit také funkci protipovodňové ochrany. „Nyní připravujeme zadání koncepce Rohanského ostrova a Libeňských kos, která bude výsledkem mezinárodního výběrového řízení,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha. Projekt by měl být zahájen letos na podzim. Zatím se však neví, kolik bude tato proměna stát.

Rekonstrukce se dotkne i nábřeží Stromovky. Uvažuje se i o zvýšení stávajícího mostu na Císařský ostrov, například zdvižnou lávkou. Přemostění se stane také důležitou spojnicí Stromovky a ostatních částí Trojské kotliny. Návštěvníci se dočkají zklidnění dopravy na nábřežní cestě nebo nové kavárny, která v této části parku dosud chybí. 

Prahu čekají v příštích letech velké změny:

Video placeholde
Prahu čekají v příštích letech velké změny. • Videohub

Zahájení celého projektu začalo již v roce 2017, termín dokončení zatím však není jistý. Na koncepční studii se podílí Institut plánování a rozvoje, Projektil Architekti a Ateliér MV. Cena celé proměny zatím není známá.

V příštích letech se výrazně změní i Císařský ostrov. Trojská kotlina, v níž se Císařský ostrov nachází, má podle IPR velký rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území tak čeká proměna. Břehy Vltavy budou upraveny do stavu, v jakém se nacházely zhruba před sto lety. Vytvoří se zde nová přírodní a rekreační prostranství, na kterých budou k dispozici relaxační prvky nebo dřevěné schody na sezení. Zároveň se již povedlo odstranit skládky, které tuto oblast několik let zatěžovaly. V současné době zatím probíhá schvalování dílčích úkonů. Finální výsledek bude schvalovat rada města letos v létě a dokončení rekonstrukce je v plánu na rok 2030.

Dvořákovo nábřeží se také dočká výrazné proměny. Jedná se o místo, na kterém se setkávají jedny z nejstarších dochovaných stavebních pražských památek s břehy Vltavy. Oblast Dvořákova nábřeží a Na Františku byla v letech 2002 a 2013 částečně poničena povodněmi. Zejména se jednalo o značně poničenou vozovku, kterou Praha nyní opravuje. Opravy se dočkají i chodníky a přilehlá veřejná prostranství včetně parku. „Zpracovali jsme koncepční studii celkové proměny území, které se může snadno stát příjemným místem pro trávení volného času,“ říká mluvčí IPR Vácha.

Obnovit by se mělo stromořadí u nábřežní zdi, ale také by se měly postavit podzemní garáže u Nemocnice Na Františku. Garáže by měly zajistit návštěvnické parkování především pro zdejší nemocnici, ale mohly by rovněž sloužit návštěvníkům nábřeží. Investorem a hlavním partnerem projektu je městská část Praha 1. Rekonstrukce byla zahájena již v roce 2015, termín dokončení ani celková výše investice není zatím známá.