Noví majitelé mají poslední den pro přiznání daně z nemovitosti. Nařizuje to vládní balíček

Zpozornět by měli především majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, uvedla šéfka Finanční správy Simona Hornochová.

Zpozornět by měli především majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, uvedla šéfka Finanční správy Simona Hornochová. Zdroj: Midjourney

Stavební pozemky, garáže nebo místnosti v obytném domě pronajímané turistům podléhají už od začátku roku 2024 zdanění. Dnešek je posledním dnem, kdy jejich majitelé musejí přiznat daň z těchto nemovitostí, upozorňuje Finanční správa. Nová povinnost plynoucí z vládního úsporného balíčku se týká zhruba jednoho sta tisíc poplatníků.

Podle Finanční správy podává daňové přiznání každoročně zhruba půl milionu osob, letos se ale jejich okruh mimořádně rozšíří. „Důvodem je zejména zavedení pravidla danění některých nemovitostí podle zápisu v katastru, nikoliv podle skutečného využívání,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

„Zpozornět by měli především majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ dodala Hornochová.

U garáží se povinnost podat daňové přiznání bude týkat nemovitostí, které jsou jako garáž zapsány v katastru nemovitostí, ale jejich majitelé je pro parkování automobilu nevyužívali a dosud je uváděli jako příslušenství k domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu. Přiznání budou muset v lednu podat také majitelé pozemků, kteří získali stavební povolení nebo už na pozemku staví. Nově se přitom nebude zohledňovat, zda už na parcele stojí nějaká jiná stavba.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z nemovitosti s detailními pokyny v XML nebo PDF formátu, který vyplníte snadno za 15 minut. K dispozici je i zákaznická podpora.

Online formulář pro daň z nemovitosti 2024 >>>

„V případě, že majitelé nepodají daňové přiznání k nemovitosti včas, hrozí jim pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Počítá se ale až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy od 8. února 2024. Pokuta za opožděné podání přiznání se nevyměřuje, jestliže nepřesáhne jeden tisíc korun,“ řekla Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Složitější pravidla

Začne platit i další povinnost, aby lidé podali přiznání a zaplatili vyšší daň, pokud mají v obytném domě místnost používanou k pronájmu turistům, kterým zároveň poskytují dodatečné služby, jako například snídani, úklid či převlékání lůžkovin. Daňové přiznání bude muset podat také uživatel nemovitosti, s výjimkou obytných nemovitostí, u níž není v katastru zapsán vlastník. Povinnost podat daňové přiznání se vztáhne i na zpevněné plochy pozemků určené třeba pro parkování traktorů na orné půdě.

„Jsme si vědomi komplikovaných pravidel pro stanovení této daně, kterou každoročně platí přes 4,2 milionu lidí a firem, i rozsahu více než čtyř desítek změn, jež přináší novela zákona. Proto výrazně posílíme informační servis pro občany," zdůraznila už v prosinci Hornochová.

Finanční úřady už zavedly konzultační telefonické linky, kde lidem poradí specialisté. Od poloviny ledna zároveň vyjíždějí berní pracovníci do obcí, kde byly finanční úřady zrušeny, aby pomohli poplatníkům s vyplněním přiznání na místě.

Část povinností přebírá berní úřad

Méně starostí budou mít lidé alespoň se změnou koeficientů daně z nemovitosti, které konsolidační balíček také přináší. Finanční správa je sama zohlední při vyměření daně a přiznání kvůli nim není nutné podávat.

„Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla,“ dodala Hornochová.

Základní koeficient daně z nemovitosti zvyšuje od ledna 2024 konsolidační balíček na 1,8násobek. Kromě toho obce mohou jako každý rok upravit své místní koeficienty. Nově budou ale moci výslednou daň snížit. „Pravomoc obcí bude rozšířena o možnost použít místní koeficient menší než jedna, to jest od výše 0,5. Obce tak budou moci efekt zvýšení základní sazby daně eliminovat,“ potvrdila mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

Radnice čekají na dopady balíčku

Většina majitelů bytů, domů nebo průmyslových areálů i jejich nájemců může alespoň v letošním roce počítat s vyšším zdaněním nemovitostí jen v rámci vládního balíčku. Radnice se zatím k úpravám příliš nechystají.

„Na výjezdech se často setkáváme s tím, že obce zatím ani pořádně nevědí, co zvýšení daně přinese,“ uvedla výkonná ředitelka Sdružení místní samospráv Jana Přecechtělová. „Většina radnic počká, daň z nemovitostí pro rok 2024 měnit nebude,“ dodala.

Některá zastupitelstva s nárůstem daně podle dříve platného mechanizmu počítala ve svých rozpočtech na rok 2024 a nechtěla čekat na schválení konsolidačního balíčku. Aby obce splnily všechny zákonné požadavky, musely změny odsouhlasit už v září. „Zvýšení daně nad rámec 1,8násobku se například dotkne některých průmyslových areálů nebo chalupářských a chatařských oblastí. Tedy lidí, kteří v dané obci nemají trvalé bydliště, na což její rozpočet doplácí,“ upřesnila Přecechtělová.

Zlín zvedne daň po patnácti letech

Některé radnice ale byly přinuceny k tvrdším krokům. Třeba ve Zlíně, kde daň z nemovitostí vzroste v roce 2024 poprvé po patnácti letech. Od ledna tam lidé za byt 3+1 odvádějí asi dva tisíce korun, za dům čtyři a půl tisíce. „Už nemáme kde brát. A pokud máme poskytovat služby pro celý kraj, které jako krajské město zajišťujeme, potřebujeme optimalizovat příjmy,“ řekl primátor Jiří Korec (ANO). Více budou platit i podnikatelé nebo majitelé pozemků. Dosud město z daně inkasovalo téměř 60 milionů korun, nově to má být 140 milionů.

Představitelé Sdružení místních samospráv i Svazu měst a obcí předpokládají, že pokud radnice ve větší míře k nárůstu zdanění nemovitostí přistoupí, bude to až s platností pro rok 2025.