Daň z nemovitosti 2024: Změny, kdy zaplatit, jak na výpočet

Daň z nemovitých věcí 2024 (ilustrační foto)

Daň z nemovitých věcí 2024 (ilustrační foto) Zdroj: Unsplash

Daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí se nevyhnou občané, kteří koupili, zdědili nebo obdrželi nemovitost darem během roku 2023. Jak vyplnit formulář pro daň z nemovitých věcí pro rok 2024? Do kdy vyplnit formulář? Kolik je zvýšení daně z nemovitosti?

Noví majitelé nemovitosti mají čas pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2024 do konce ledna 2024. Daňové přiznání se vyplňuje pouze při nabytí nemovitosti během roku 2023. V následujících letech se již daňové přiznání nevyplňuje, pouze při změně rozhodných skutečností pro výpočet daně z nemovitých věcí (např. přístavba).

Změna během roku nemá vliv na výpočet

Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 platil majitel nemovitosti k 1. lednu 2023. Noví majitelé tedy platí daň z nemovitých věcí až pro rok 2024, pro rok 2023 ji platil ještě bývalý majitel. Na výpočet daně z nemovitých věcí nemá vliv, jestli byla nemovitost koupena, zděděna nebo obdržena darem, částka je ve všech případech stejná. Pokud vlastní předmětnou nemovitost manželé ve společném jmění manželů, vyřizuje daňové záležitosti jeden z nich.

Jaké změny přinesl konsolidační balíček?

Od roku 2024 vzroste daňové zatížení z důvodu zvýšení přímých daní všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným. Majitelům nemovitosti stoupnou daňové platby i z důvodu zvýšení daně z nemovitosti. Konsolidační balíček přinesl řadu daňových změn, díky kterým občané sáhnou při platbě daní hlouběji do kapsy. Odvody na dani z nemovitých věcí se budou navíc v příštích letech zvyšovat v závislosti na vývoji inflace tzv. inflační doložkou.

Daň z nabytí nemovitých věcí je stále zrušena

V září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnou účinností pro vklady provedené v prosinci 2019 a později. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činila 4 procenta, takže při koupi bytu za 2 miliony korun činila 80 tísíc korun.

V rámci konsolidačního balíčku nedošlo k obnovení této majetkové daně. Daň z nabytí nemovitých věcí byla výrazně vyšší než daň z nemovitých věcí, která se i po zvýšení bude u bytů zpravidla pohybovat od 800 korun do 3 500 korun za rok v závislosti na velikosti bytu a městě, kde se nachází.

Dílčí daň z pozemku a dílčí daň ze staveb a jednotek

Souhrnná částka daně z nemovitých věcí se skládá z dílčí daně z pozemku a dílčí daně ze staveb a jednotek. Sazba daně je odlišná pro jednotlivé druhy pozemku a staveb. U pronajímaných bytů platí daň z nemovitých věcí majitel, nikoliv nájemce. Majitelé nemovitosti však částku daně z nemovitých věcí zohledňují v měsíčním nájmu. Daňové starosti rovněž nemají uživatelé družstevního bytu, neboť majitelem zapsaným v katastru nemovitosti je příslušné družstvo.

Zvýšení daně z nemovitosti 2024: O kolik víc odvedete státu?

Samotná částka daně z nemovitých věcí se v Česku v jednotlivých městech liší, neboť např. u bytu závisí částka daně z nemovitých věcí nejenom na rozloze, ale i na velikosti obce a místním koeficientu. V některých městech bude tedy zvýšení celkové daně z nemovitých věcí vyšší a v jiných nižší, dle údajů MF se sazby daně z nemovitých věcí pro rok 2024 zvýší přibližně na 1,8násobek.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z nemovitosti s detailními pokyny v XML nebo PDF formátu, který vyplníte snadno za 15 minut. K dispozici je i zákaznická podpora.

Online formulář pro daň z nemovitosti 2024 >>>

Splátka hypotéky daň z nemovitosti nesnižuje

Na výpočet daně z nemovitých věcí nemá vliv, zda byl nákup předmětné nemovitosti financován hypotékou. Majitelé nemovitosti, kteří se kvůli jejímu pořízení dlouhodobě zadlužili, nemají při výpočtu daně z nemovitých věcí žádnou finanční úlevu.

Co říká zákon? Kvůli vyšší dani se daňové přiznání nepodává

Z důvodu vyšší daňové povinnosti pro rok 2024 oproti roku 2023 není nutné znovu daňové přiznání vyplňovat. Daň automaticky přepočítá finanční úřad, který majitelům nemovitosti zašle poštovní poukázku, majitelům datové schránky samozřejmě jejím prostřednictvím.

Do kdy daň z nemovitých věcí zaplatit?

Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musí být zaplacena do konce května, pouze v případě, že je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 korun, lze daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu. Majitelé bytů platí daň z nemovitých věcí v naprosté většině jednorázově.