Pomozte loupat kůru napadených stromů, vyzývá Stráský

ilustrační foto

ilustrační foto

Po nedávném varování, že na šumavské lesy se řítí kůrovcová kalamita tisíciletí, přichází nyní Národní Park Šumava (SNŠP) s dalším voláním o pomoc - žádá totiž veřejnost o pomoc s loupáním stromů napadených kůrovcem. Pomoci může každý, kdo je držitelem oprávnění pro výškové práce a má na tento druh prací živnostenský list. Času je málo, loupání se musí stihnout do 10. července.

„Chtěli bychom oslovit co největší počet lidí s patřičným osvědčením, aby nám pomohli zbavit kůry kůrovcem napadené stromy, které stojí v zónách, kde jiná metoda zásahu nepřipadá v úvahu“, uvedl ředitel SNPŠ Jan Stráský. „Už jsme využili všech dostupných kapacit a nebude stačit ani seznam pomocníků, který nám po podobné výzvě nedávno poskytlo ekologistické Hnutí Duha“, dodal.

Pro zájemce, kteří se chtějí do záchrany napadených stromů zapojit vznikla na internetových stránkách SNŠP speciální sekce „Společně proti kůrovci, společně pro Šumavu“.

Vedení parku chce oslovit co největší počet lidí s patřičnou kvalifikací pro tzv. loupání na stojato, považované za metodu, která je šetrná k přírodě a prakticky jako jediná přichází v úvahu v oblastech spadajících pod ochranu evropských směrnic Natura 2000.

Za jeden nastojato odkorněný strom si mohou zájemci vydělat v závislosti na jeho velikosti a hmotnosti od 800 - 2 500 korun.

Loupání má význam už jen tři dny

Oloupat kůru ze stromů se musí stihnout nejpozději do desátého července. „Nejpozději v tento den bude vývojové stádium brouka tak daleko, že loupání nebude mít význam. To proto, že po tomto termínu by i nedovyvinutí brouci z významné většiny přežili“, doplňuje náměstek ředitele SNPŠ Jiří Mánek.

Lidské zásahy proti šířícímu se kůrovci nedávno jednoznačně podpořil také prezident Václav Klaus. Podle něj je evidentní, že politika minulého ministerstva životního prostředí a minulého vedení správy národního parku dovedly šumavské lesy do tragického stavu.