Jak vyplnit daňové přiznání na poslední chvíli | e15.cz

Přečtěte si šest tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Andrea Kleinová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Příprava daňového přiznání je administrativní činnost, kterou nemá rád nikdo z daňových poplatníků. Řada z nich tak vyplnění přiznání odkládá a nakonec jej připravuje na poslední chvíli a ve stresu. Výsledkem mohou být chyby v přiznání, kvůli kterým si poplatníci zbytečně přidělávají starosti a práci navíc. Jak se vyhnout chybám a daňové přiznání zvládnout na poslední chvíli?

1. Priorita je přehled příjmů

V první řadě byste si měli shromáždit přehled všech příjmů, které jste v uplynulém roce měli a ujasnit si, které z nich musíte uvádět v daňovém přiznání. V daňovém přiznání totiž není nutné uvádět příjmy, které nejsou předmětem daně a také příjmy osvobozené od daně.

Mezi příjmy, které nemusí být v přiznání zahrnuty, patří například příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, kde měl poplatník bydliště po dobu alespoň dvou let před prodejem, plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody. Zároveň upozorňuje, že je důležité mít všechny příjmy potvrzené a potřebné doklady přiložit jako součást daňového přiznání.

Mezi zdanitelné příjmy patří:

 • příjmy ze samostatné podnikatelské činnosti (OSVČ, jiné podnikání)
 • příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání či z dohod)
 • příjmy z pronájmu
 • příjmy z kapitálového majetku
 • ostatní příjmy – např. příjmy z prodeje majetku či výhry v loterii
 • příležitostné příjmy – pokud překročí limit 30 tisíc korun za rok

2. Uplatněte zvýhodnění

Na daních máte možnost platit méně, a to díky daňovým zvýhodněním, jakými jsou daňové slevy a odčitatelné položky. Daňových zvýhodnění se nabízí celá řada, a to od základní slevy na poplatníka až po možnosti odečtů příspěvků na penzijní připojištění nebo životní pojištění. Podívejte se proto, na jaká zvýhodnění vám vzniká nárok. Věnujte dostatečnou pozornost tomu, zda skutečně splňujete všechny potřebné podmínky, abyste neuplatňovali zvýhodnění, na která vám nárok nevzniká.

Pokud vám slevy uplatňoval zaměstnavatel v průběhu roku, zkontrolujte si, zda vám byly uplatněny v plné výši a zda vám byla uplatňována všechna zvýhodnění, na něž máte nárok.

Pokud jste například svého zaměstnavatele neinformovali, že máte děti a chtěli byste čerpat daňovou slevu na vyživované dítě, můžete si ji uplatnit v daňovém přiznání.

Všechna zvýhodnění také musíte doložit v přílohách daňového přiznání, zajistěte si proto včas potřebná potvrzení.

Daňová zvýhodnění, která můžete využít:

a. Daňové slevy:

 • na poplatníka
 • na vyživované děti
 • za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné)
 • na manželku (manžela)
 • pro studenty
 • pro zdravotně postižené

b. Odčitatelné položky od základu daně:

 • úroky z úvěru na bydlení
 • platby za životní pojištění a penzijní připojištění
 • příspěvky odborům
 • další vzdělávání
 • dary

3. Zaokrouhlujte správně

Pokud máte připraveny všechny potřebné podklady pro vyplnění daňového přiznání, věnujte pozornost také správnému zaokrouhlování. Právě chyby v zaokrouhlování jsou jedny z nejčastějších, které se v daňovém přiznání vyskytují. Je třeba držet se stanovených instrukcí.

Položky v jednotlivých řádcích se obvykle zaokrouhlují na celé koruny a platí zde klasické matematické zaokrouhlování. To znamená, že je-li částka zakončena padesáti haléři, zaokrouhluje se nahoru, pod padesát haléřů dolu. Základ daně se pak v daňovém přiznání zaokrouhluje na celé sto koruny dolů, naopak daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4. Nepodceňujte závěrečnou kontrolu

Dostatečnou pozornost byste měli věnovat i závěrečné kontrole daňového přiznání. Určitě je vhodné si zkontrolovat, zda jste skutečně vyplnili všechna políčka, která mají být vyplněna
a také, zda jste nezapomněli daňové přiznání podepsat. To jsou poměrně časté chyby.

Nezřídka se pak také stává, že poplatníci zapomenou doložit všechna potřebná potvrzení, ať už o výši příjmů nebo ta, která dokládají nárok na daňová zvýhodnění. V případě, že vám vznikl přeplatek na dani, nezapomeňte také podepsat žádost o vrácení, která je součástí přiznání, avšak má vlastní kolonku pro podpis. 

5. Nestíháte, posuňte si termín

Pokud již nyní víte, že své daňové přiznání do 3. dubna na finanční úřad doručit nestihnete, nabízí se několik možností. V první řadě máte možnost využít lhůty následujících pěti pracovních dnů, kdy je sice přiznání podáno pozdě, avšak nehrozí žádné sankce.

Druhou možností je využít služeb daňového poradce. V případě, že vám přiznání bude zpracovávat daňový poradce, lhůta pro jeho podání se prodlouží o tři měsíce, letos tedy do 3. července 2017. Ale pozor, je důležité nezapomínat, že tuto skutečnost musíte příslušnému finančnímu úřadu oznámit nejpozději do 3. dubna prostřednictvím podání plné moci pro tohoto konkrétního daňového poradce.

Další možností je požádání finančního úřadu o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Na základě žádosti vám pak může být termín prodloužen až o další tři měsíce. Na toto prodloužení nemáte nárok ze zákona. Finanční úřad posoudí závažnost vašich důvodů, které vedou k pozdnímu podání a na jejich základě rozhodne. Neměli byste zapomenout, že žádost musíte na finanční úřad doručit také nejpozději do 3. dubna a připravte se na to, že je zpoplatněna.

6. Nezapomeňte na zaplacení daně

Pro uhrazení daně platí stejná lhůta jako pro podání daňového přiznání. Na účet finančního úřadu byste ji tedy měli zaplatit do 3. dubna 2017. Stejně jako u podání daňového přiznání plyne i zde lhůta pěti pracovních dní, během které vám neplynou úroky z prodlení.

Doporučujeme však s platbou neotálet. Úhrada je považována za provedenou až po připsání platby na účet finančního úřadu, a to při bezhotovostní platbě může trvat až 24 hodin, je proto dobré zaplatit daň s předstihem.

Autorka je daňovou poradkyní ze společnosti Crowe Horwath.

Autor: Andrea Kleinová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video