Daně za rok 2018: Samotné přiznání nestačí, nezapomeňte na tyto přílohy

Kdy musíte odevzdat daňové přiznání?

Kdy musíte odevzdat daňové přiznání? Zdroj: Profimedia

Kdy musí zaměstnanec odevzdat daňové přiznání?
2
Fotogalerie

Pro splnění daňové povinnosti za rok 2018 lze použít dvoustránkový či čtyřstránkový daňový formulář. Současně je však nutné doručit i některou z daňových příloh. Podívejme se na nejčastější daňové přílohy.

Odevzdat přílohu k daňovému přiznání k dani z příjmu musí i občané, kteří měli během roku 2018 pouze příjmy ze závislé činnosti a vyplňují zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Jedná se například o zaměstnance pracující během roku 2018 v některém měsíci současně pro dva zaměstnavatele nebo zaměstnance s nadstandardními příjmy, kterým vzniká povinnost platit solidární daň. V takovém případě je totiž nutné odevzdat současně s daňovým přiznáním i potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 od všech zaměstnavatelů. Podívejme se na vybrané daňové přílohy.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti

Všichni daňoví poplatníci, kteří měli během roku 2018 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí vyplnit i daňovou přílohu číslo jedna. A to bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. V příloze číslo jedna se vypočte dílčí základ daně dle § 7 zákona o dani z příjmu. Uvádí se zde roční příjmy, výdaje a vypočte se dílčí základ daně. V případě převodu části příjmu a výdajů na spolupracující osobu se zohlední příslušné částky.

Při výkonu více činností se uvede roční příjem a výdaj v členění právě na jednotlivé činnosti. V příloze číslo jedna se dále mimo jiné uvádí, zda-li se vede účetnictví, daňová evidence nebo se uplatňuje výdajový paušál. Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti se uvádí do řádku číslo 37 čtyřstránkového daňového přiznání.

Příloha č. 2 – Dílčí výpočet základu daně z nájmu a ostatních příjmů

Občané mající příjmy z nájmu dle § 9 nebo ostatní zdanitelné příjmy dle § 10 musí vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Výdaje pro příjmy z nájmu je možné uplatnit 30procentním výdajovým paušálem, maximálně do částky 300 000 korun. Příjmem dle § 10 jsou například příjmy plynoucí z prodeje nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test pro daňové osvobození, či příjmy z prodeje cenných papírů, u kterých rovněž nebyly splněny podmínky pro daňové osvobození nebo uplatněné daňové odpočty v minulých letech při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění.

Dílčí základ daně z nájmu se uvádí do řádku číslo 39 čtyřstránkového daňového přiznání a dílčí základ daně z ostatních příjmů do řádku číslo 40 čtyřstránkového daňového přiznání.

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018

V praxi podávají daňové přiznání v řadě případech i zaměstnanci. V takovém případě je nutné k daňovému přiznání přiložit „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018“ od všech zaměstnavatelů, u kterých byla v roce 2018 vykonávána závislá činnost. Daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti mohou použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář, kde se příslušné údaje z potvrzení uvádí do řádků číslo 22, 23 a 24. Při práci pro více zaměstnavatelů se částky z potvrzení sčítají. Ve čtyřstránkovém daňovém formuláři se příslušné částky uvádí do řádků číslo 31 až 35.

Uplatnění daňových slev

V daňovém přiznání za rok 2018 je možné mimo základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, uplatnit další daňové slevy, na které vzniká nárok – například slevu na manžela/ku, na studenta, na invaliditu, na školku. Nárok na všechny ostatní daňové slevy je nutné doložit. Například pro uplatnění slevy na umístění dítěte (tzv. školkovné) příslušným potvrzením od školky, maximálně lze za rok 2018 uplatnit školkovné v částce 12 200 korun na každé dítě. Daňovou slevu na manžela/ku je možné uplatnit, pokud rozhodné roční vlastní příjmy nepřekročily 68 000 korun.

K daňovému přiznání je nutno doložit čestné prohlášení druhého z manželů, že rozhodné příjmy stanovený limit nepřesáhly. Ve dvoustránkovém daňovém formuláři se daňové slevy uvádí do řádků číslo 36 až 43. Ve čtyřstránkovém daňovém formuláři se daňové slevy uvádí do řádků číslo 64 až 71.

Uplatnění daňových odpočtů

Daňový základ snižují při splnění zákonných podmínek nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Za rok 2018 lze při splnění zákonných podmínek snížit základ daně o dary, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Nárok na daňové odpočty je nutno doložit a příslušný doklad je nedílnou přílohou daňového přiznání. Jedná se např. o potvrzení penzijní společnosti, pojišťovny, banky či stavební spořitelny. Ve dvoustránkovém daňovém formuláři se daňové odpočty uvádí do řádků číslo 25 až 32. Ve čtyřstránkovém daňovém formuláři potom do řádků číslo 46 až 54. Nezdanitelné položky snižují daňový základ, proto každý tisícikoruna daňových odpočtů znamená daňovou úsporu 150 korun.