Daňové přiznání za rok 2018: Kdo, kdy a jak ho má podat | E15.cz

Daňové přiznání 2018: Kdo, kdy a jak musí letos podat daňové přiznání

ščo

Každý živnostník i podnikatel, ale i část zaměstnanců, penzistů a studentů, musí do 1. dubna letošního roku odevzdat finančnímu úřadu své daňové přiznaní. Jedná se o ty osoby, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a zároveň měly loni zdanitelné příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

Kteří zaměstnanci musí letos odevzdat daňové přiznání? 

Formulář daňového přiznání za rok 2018 nemusí odevzdávat zaměstnanci, kteří během uplynulého roku pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech těchto zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani. Tito zaměstnanci ale zároveň nesmí mít za rok 2018 žádné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo ostatních příjmů vyšší než 6 tisíc korun.

Pokud zaměstnanec takovéto příjmy ze samostatné výdělečné činnosti má, musí si vyžádat od všech svých zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018. Do daňového přiznání se pak uvádí všechny zaměstnancovy zdanitelné příjmy, to znamená i ty, ze kterých byla během roku odvedena zálohová daň z příjmu.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Daňové slevy na děti: Který z rodičů je má uplatnit? Podívejte se na příklady

Výjimky z pravidla

V některých případech existuje povinnost dodání daňového přiznání i pro ty zaměstnance, kteří žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v loňském roce neměli. Jedná se například o osoby s vyššími příjmy, jejichž daň z příjmu se zvyšuje o sedmiprocentní solidární daň nebo osoby, u nichž došlo v roce 2018 k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění.

Komu doručit daňové přiznání?

Daňové přiznání je třeba doručit místně příslušnému finančnímu úřadu, tedy tomu, který se nachází v místě trvalého bydliště poplatníka (ne adresy zaměstnavatele) nebo, v případě, že vlastníte datovou schránku, odevzdat elektronicky s příslušným elektronickým podpisem.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

Do kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je potřeba příslušnému finančnímu úřadu dodat do 1. dubna 2019. Termín může být prodloužen pouze v takovém případě, kdy přiznání za daňového poplatníka zpracovává daňový poradce, tento fakt však musí být příslušnému finančnímu úřadu do příslušného data oznámen a doložen. V takovém případě se doba pro podání daňového přiznání může prodloužit až o tři měsíce. 

Jak zaplatit daň? 

Poslední den lhůty pro podání přiznání, tedy 1. duben, je zároveň dnem, do kdy musí být nejpozději uhrazena samotná daň. Příslušnou částku je nutné doručit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně bankovním převodem, nebo v hotovosti na pokladně úřadu, složenkou typu A nebo v případě platby daně z příjmu fyzických osob také pomocí bezplatné daňové složenky na poště. Platbu kartou úřad neumožňuje.

Čísla bankovních účtů lze najít na webu finanční správy stejně jako interaktivní formulář daňového přiznání, který představuje nejednodušší způsob vyplnění daňového přiznání online.

Vyhněte se chybám v daňovém přiznání. Tohle jsou ty nejčastější

Autor: ščo
 

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2019 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří studenti, zaměstnanci a studenti. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozené od daně z příjmu. S podáním přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky.

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud