Daňová úspora u finančních produktů aneb Kolik vám ušetří životko a penzijko | E15.cz

Daňová úspora u finančních produktů aneb Kolik vám ušetří životko a penzijko

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Vklady na smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření snižují při splnění zákonných podmínek daňovou povinnost. Méně na daních za rok 2018 zaplatí i ti, kteří uplatní odpočet u hypotéky.

Všechny daňové odpočty lze uplatnit pouze za celý rok 2018 v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. Nezdanitelné položky snižují daňový základ a roční daňová povinnost je tedy následně nižší. Zaměstnancům, kteří odvedli během roku 2018 zálohovou daň z příjmu, vznikne při uplatnění daňového odpočtu nárok na daňovou vratku.

  • Vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění mohou snížit daňový základ za rok 2018 až o 24 000 korun. Ze smlouvy nesmí být mimo jiné umožněn průběžný výběr peněz.
  • Vlastní vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkové penzijní spoření mohou snížit daňový základ až o 24 000 korun, hodnotí se však vlastní vklady nad 1 000 korun měsíčně. Na maximální daňový odpočet 24 000 korun je nutné například spořit na smlouvu 3 000 korun měsíčně.
  • Zaplacené úroky z úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace, mohou snížit základ daně až o 300 000 korun.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

1) Kolik ušetří životko a penzijko

Zaměstnankyně Válková si platila po celý rok 2018 měsíčně na svoji smlouvu o životním pojištění splňující podmínky pro daňový odpočet 2 000 korun a dále si platila 2 000 korun na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Na obě smlouvy zaplatila za rok 2018 tedy 24 000 korun. U životního pojištění uplatní daňový odpočet 24 000 korun u doplňkového penzijního spoření 12 000 korun (24 000 korun - 12 000 korun). Během roku 2018 měla paní Válková hrubou mzdu vždy 36 500 korun. Mzdové účetní doručí paní Válková koncem ledna 2019 potvrzení pojišťovny a penzijní společnosti. Jak vysokou daňovou vratku obdrží po provedeném ročním zúčtování daně?

Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu uplatňovala paní Válková pouze slevu na poplatníka. Měsíční daňová záloha činila 5 280 korun, za rok 2018 odvedla na daňových zálohách 63 360 korun.

Výpočet částka
Hrubá mzda 36 500 korun

Superhrubá mzda
(na stokoruny nahoru)

49 000 korun
(36 500 x 1,34)
Sleva na poplatníka 2 070 korun
Měsíční záloha na dani z příjmu 5 280 korun
(49 000 x 15 % - 2 070)
Zaplacené zálohy během roku 2018

63 360 korun
(5 280 x 12)

Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží zaměstnankyně Válková daňovou vratku ve výši 5 565 korun. Z částky 5 400 korun na tom má vliv uplatnění daňových odpočtů a z částky 165 korun rozdílné zaokrouhlování základu daně během roku (na stokoruny nahoru) a za celý kalendářní rok (na stokoruny dolů).

Výpočet částka
Úhrn příjmů ze závislé činnosti

438 000 korun
(36 500 x 12)

Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem

148 920 korun
(438 000 x 34 %)

Základ daně

586 920 korun
(438 000 + 148 920)

Nezdanitelné položky

36 000 korun
(24 000 + 12 000)

Základ daně
(zaokrouhlený na sta dolů)
550 900 korun
Daň příjmu

82 635 korun
(550 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka 24 840 korun
Daň po slevách

57 795 korun
(82 635 – 24 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu 63 360 korun
Daňový přeplatek

5 565 korun
(63 360 – 57 795)

2) Základ se nesníží

Podnikatel Kučera si měsíčně spořil na penzijní připojištění 1 000 korun. Základ daně za rok 2018 si nesníží. Do měsíční částky 1 000 korun jsou vklady na penzijní připojištění podporovány státem formou státního příspěvku. Nárok na daňové odpočty vzniká až nad tuto částku.

3) Příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnanec Procházka si spoří v doplňkovém penzijním spoření 500 korun měsíčně a dalších 2 500 korun mu spoří na smlouvu zaměstnavatel. Pan Procházka za rok 2018 žádný odpočet u doplňkového penzijního spoření neuplatní, protože pro účely daňového odpočtu se hodnotí pouze vlastní vklady na smlouvu.

4) Úroky z hypotéky

Podnikatelka Boháčková zaplatila na úrocích z hypotéky na dům, ve kterém bydlí, 90 000 korun. Paní Boháčková uplatňuje výdaje paušálem. Základ daně si sníží o 90 000 korun. Nárok na uplatnění daňového odpočtu mají všechny OSVČ, tedy i při uplatnění výdajového paušálu.

5) Hypotéka na chalupu

Zaměstnanec Brázda splácí hypotéku na chalupu. V ročním zúčtování daně daňový odpočet neuplatní, neboť úvěrem není řešena jeho vlastní bytová situace.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video