Jak na vyplnění přehledu za rok 2021 pro zdravotní pojišťovnu?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdroj: ČTK

V přehledu za rok 2021 se vypočítá roční zdravotní pojištění a nová měsíční záloha. Přehled za rok 2021 musí odevzdat OSVČ vykonávající hlavní činnost i OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Jak se liší výpočet ročního zdravotního pojištění?

Přehled za rok 2021 je nutné příslušné zdravotní pojišťovně doručit do 2. května. V případě podaní daňového přiznání elektronicky do 2. června a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. srpna. Odevzdat přehled za rok 2021 musí i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost v loňském roce pouze po část roku.

Sazba zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění se vypočítá z vyměřovacího základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Jestliže jsou zaplacené zálohy vyšší než roční zdravotní pojištění, potom je možné si nechat zaslat přeplatek na účet nebo použít k úhradě nových záloh.

Skutečný nebo minimální vyměřovací základ?

V případě, že je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se roční zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti počítá z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je minimální vyměřovací základ za rok 2021 ve výši 17 720,50 koruny. Když je skutečný vyměřovací základ vyšší, tak se roční zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Nová měsíční záloha

Poprvé za měsíc, kdy je odevzdán přehled za rok 2021 se platí nová měsíční záloha, která činí roční zdravotní pojištění za rok 2021 vydělené počtem měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2022 činí 2 627 korun.

Příklad: nižší zisk

Podnikatel Martin dosáhl za rok 2021 hrubého zisku ve výši 388 400 korun. Hlavní samostatnou výdělečnou činnost vykonával po celý rok 2021 a na měsíčních zálohách za rok 2021 zaplatil celkem 35 304 korun.

Výpočet ročního zdravotního pojištění a nové zálohy pana Martina

Výpočetčástka
hrubý zisk388 400 korun
skutečný vyměřovací základ194 200 korun (388 400 x 50 procent)
minimální vyměřovací základ

212 646 korun (17 720,50 koruny x 12 měsíců)

roční zdravotní pojištění

28 708 korun (212 646 korun x 13,5 procenta)

zaplacené zálohy35 304 korun
přeplatek na zdravotním pojištění

6 596 korun (35 304 korun - 28 708 korun)

nová měsíční záloha2 627 korun

V roce 2021 se panu Martinovi dařilo v podnikání méně než v roce 2020. Na zálohách zaplatil o 6 596 korun více, než je vypočtené roční zdravotní pojištění. Přeplatek obdrží do jednoho měsíce na účet. Nově bude pan Martin platit měsíční zálohu ve výši 2 627 korun, což je minimální měsíční záloha v roce 2022.

Příklad: vyšší zisk

Podnikatelka Radka dosáhla za rok 2021 hrubého zisku ve výši 794 800 korun. Hlavní samostatnou výdělečnou činnost vykonávala po celý rok 2021 a na měsíčních zálohách za rok 2021 zaplatila celkem 45 820 korun.

Výpočet ročního zdravotního pojištění a nové zálohy paní Radky

Výpočetčástka
hrubý zisk794 800 korun
skutečný vyměřovací základ397 400 korun (794 800 x 50 procent)
minimální vyměřovací základ

212 646 korun (17 720,50 koruny x 12 měsíců)

roční zdravotní pojištění

53 649 korun (397 400 korun x 13,5 procenta)

zaplacené zálohy45 820 korun
nedoplatek na zdravotním pojištění

7 829 korun (53 649 korun - 45 820 korun)

nová měsíční záloha

4 471 korun (53 649 korun: 12 měsíců)

Paní Radce se v roce 2021 dařilo lépe než v roce 2020, proto je roční zdravotní pojištění vyšší o 7 829 korun než zaplacené zálohy. Nedoplatek uhradí paní Radka do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2021. Nová měsíční záloha činí 4 471 korun.