Limity pro neplacení daně z příjmu. Kdo nemusí platit?

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Zatímco sociální a zdravotní pojištění nemůže být při práci na pracovní smlouvu nulové, tak daň z příjmu ano. Při výpočtu daně z příjmu se totiž uplatňují daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Podívejme se v několika praktických příkladech, kdy nevzniká povinnost platit daň z příjmu.

Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Povinné pojistné musí být zaměstnanci pracujícího na základě pracovní smlouvy sraženo vždy, i při práci za minimální mzdu nebo na zkrácený úvazek. Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 6,5 procenta z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění je 4,5 procenta z hrubé mzdy. Sazba daně z příjmu do měsíčního daňového základu 155 644 korun je 15 procent a od daňového základu nad tuto částku 23 procent, přesto však může být vypočtena daň z příjmu nulová, jak si vypočteme v několika příkladech.

Příklad: Uplatnění pouze slevy na poplatníka

Paní Kateřina má hrubou mzdu při práci na zkrácený úvazek ve výši 17 100 korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje paní Kateřina pouze slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Na slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci, a to bez ohledu na další okolnosti. I zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek uplatní tedy slevu na poplatníka. Vypočtená daň z příjmu před uplatněním daňových slev je 2 565 korun (17 100 korun x 15 procent) a sleva na poplatníka ji sníží do nuly. Paní Kateřina tedy neplatí nic na dani z příjmu.

Příklad: Zaměstnaný student

Vysokoškolák Zdeněk si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou měsíční odměnou 19 300 korun. Při výpočtu čisté mzdy uplatní pan Zdeněk slevu na poplatníka (2 570 korun) a slevu na studenta (335 korun). Souhrnná částka uplatněných slev 2 905 korun (2 570 korun + 335 korun) sníží přímo vypočtenou daň z příjmu. Vypočtená daň z příjmu činí 2 895 korun (19 300 korun x 15 procent). Částka daňových slev je vyšší než vypočtená daň z příjmu před slevami, proto pan Zdeněk nezaplatí nic na dani z příjmu.

Příklad: Zaměstnanec s jedním dítětem

Pan Martin má hrubou mzdu 25 500 korun a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě. Daňové zvýhodnění na jedno dítě činí 1 267 korun. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Vypočtená daň z příjmu před uplatněním daňových slev je 3 825 korun (25 500 korun x 15 procent). Souhrnná částka daňových slev činí 3 837 korun. Pan Martin nezaplatí nic na dani z příjmu.

Příklad: Zaměstnanec se dvěma dětmi

Zaměstnankyně Hana uplatňuje při výpočtu čisté mzdy základní daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Souhrnná částka daňového zvýhodnění je 3 127 korun, neboť na první dítě je 1 267 korun a na druhé dítě 1 860 korun. Paní Hana má hrubou mzdu 37 900 korun a na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, neboť vypočtená částka daně z příjmu před uplatněním daňových slev je 5 685 korun (37 900 korun x 15 procent) a částka daňových slev 5 697 korun (sleva na poplatníka 2 570 korun + daňové zvýhodnění na dvě děti 3 127 korun).

Příklad: Zaměstnanec se třemi dětmi

Pan Jakub má hrubou mzdu 53 400 korun a při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Souhrnná částka daňového zvýhodnění na tři děti je 5 447 korun, neboť na první dítě je 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí dítě 2 320 korun.

Celkově se bude tedy panu Jakobovi od vypočtené daně z příjmu odečítat 8 017 korun (sleva na poplatníka 2 570 korun + částka daňového zvýhodnění 5 447 korun). Vzhledem k tomu, že vypočtená daň z příjmu před uplatněním slev je 8 010 korun (53 400 korun x 15 procent), tak pan Jakub nebude na dani z příjmu fyzických osob platit nic, přestože má nadprůměrně vysokou hrubou mzdu.

Daňové slevy a výše nemocenských dávek

Pro výpočet všech nemocenských dávek (mateřské, otcovské, nemocenské, ošetřovného) je rozhodující, z jaké částky bylo zaplaceno sociální pojištění. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou jsou na tom při výpočtu těchto dávek stejně, i když na dani z příjmu odvádí z důvodu uplatněných daňových slev rozdílné částky. Neplacení daně z příjmu fyzických osob z důvodu uplatňování daňových slev tedy nemá žádný negativní vliv na výpočet případných nemocenských dávek.