Odchod do důchodu a vrácení daní za rok 2022

penze, ilustrační foto

penze, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

důchod
Důchod
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Důchodce
7
Fotogalerie

Nárok na vrácení daní za rok 2022 mají při splnění zákonných podmínek i senioři. V praxi jsou hlavním důvody: odchod do důchodu v průběhu roku a brigády po část roku. Zde jsou praktické výpočty.

V roce 2022 odešlo a odejde do starobního důchodu více lidí než v předcházejících letech. Důvodem je výhodnější výpočet starobního důchodu v roce 2022 než v roce 2023. Předčasný důchod tak volili koncem letošního roku i lidé, kteří si chtěli požádat o starobní důchod až když dosáhnou řádného důchodového věku v příštím roce.

Nevyužití slevy na poplatníka během roku

Při odchodu do důchodu v průběhu roku 2022 vzniká nárok na daňovou vratku, neboť zaplacené zálohy během roku jsou vyšší než vyčíslená roční daňová povinnost. Během roku 2022 totiž není v plném rozsahu využita sleva na poplatníka.

Lidé, kteří si požádali koncem roku 2022 o předčasný důchod, ale budou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a požádali si tedy o přiznání předčasného důchodu bez jeho výplaty, však slevu na poplatníka během roku 2022 využili v plném rozsahu. Nárok na daňovou vratku mají i starobní důchodci, kteří si během letošního roku přivydělávali na pracovní dohody po část roku formou brigád. Podívejme se na praktické příklady.

Odchod do starobního důchodu v říjnu - příklad

Pan David pracoval pro zaměstnavatele XY v měsících lednu až říjnu 2022. Koncem října potom odešel do předčasného důchodu, i když žádného důchodového věku dosáhne až během roku 2023. Předčasný důchod přiznaný panu Davidovi je vyšší, než by činil jeho řádný starobní důchod přiznaný v roce 2023. Výpočtová formule důchodu v roce 2022 je mimořádně velmi výhodná, neboť během roku došlo ke dvěma mimořádným valorizacím, na které mají nárok i občané odcházející do důchodu koncem roku 2022.

Za měsíce leden až říjen bylo panu Davidovi sraženo na daňových zálohách 46 560 korun. Přestože je pan David od konce října v předčasném důchodu, tak může bývalého zaměstnavatele požádat ještě o roční zúčtování daně. V ročním zúčtování uplatní pan David slevu na poplatníka v plném rozsahu 30 480 korun. Sleva na poplatníka se za rok 2022 uplatní vždy v plném rozsahu, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Sleva na poplatníka se nijak nekrátí. Za měsíce leden až říjen uplatnil pan David poměrnou slevu na poplatníka ve výši 25 700 korun (2 570 korun za každý měsíc).

Z důvodu uplatnění roční slevy na poplatníka vznikne tedy panu Davidovi nárok na daňovou vratku ve výši 5 140 korun (30 840 korun - 25 700 korun). O tuto částku bude v případě pana Davida vyšší zaplacená souhrnná částka daně z příjmu během roku než činí vypočtená roční daňová povinnost.

Brigáda na více pracovních dohod - příklad

Paní Aneta je v řádném starobním důchodu a během června až září si přivydělávala pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce. V obou případech s hrubou měsíční odměnou 16 tisíc korun. Měsíční daňovou slevu na poplatníka mohla paní Aneta uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele, u druhého nikoliv. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Z prvního zaměstnání tedy neplatila paní Aneta nic na dani z příjmu, neboť vyčíslená daň z příjmu ve výši 2 400 korun (16 tisíc korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun. Z druhého zaměstnání však odváděla paní Aneta na dani z příjmu fyzických osob 2 400 korun (16 tisíc korun x 15 procent). Celkem za měsíce červen až září odvedla paní Aneta na dani z příjmu fyzických osob 9 600 korun (2 400 korun x 4). 

V daňovém přiznání za rok 2022 však uplatní paní Aneta slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun a zaplacená daň z příjmu během roku 2022 se stane jejím přeplatek, který obdrží na bankovní účet uvedený v daňovém přiznání.